Åsa Wikfors

Citat | CITAT | NOV 2022

Expertoenigheten är det bästa beviset mot att det finns en forskarkonspiration.

Åsa Wikfors

Åsa Wikfors är professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet och ledamot av Svenska Akademien och Kungliga Vetenskapsakademien. Hon menar att det tvärtom är så, enligt citatet ovan, som forskare alltid jobbar, det vill säga att de hela tiden argumenterar med varandra, testar, gör om experiment. Denna oenighet, detta ifrågasättande och hela denna viktiga process är, menar Åsa Wikfors, i själva verket en del av vetenskapen i stort. Det är helt enkelt så vetenskap fungerar, och det visar hur forskning är mycket svårt och hur alla försöker göra allt gör att få fram sanningen.

Mats Ekdahl

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Citat

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill