David Brooks

Citat | CITAT | APRIL 2022

Han hade den dualism i sin personlighet som alla ledare måste ha.

David Brooks

Den amerikanske författaren och journalisten David Brooks reflekterar kring vad som definierar en stark ledarpersonlighet, och kommer fram till att USA:s president Abraham Lincoln ägde många av sådana nödvändiga kvaliteter. Lincoln hade en grundläggande vision, en stark karaktär och en klok strategi för hur han skulle bemästra stundens politiska realiteter. Han satte exempelvis djup framför bredd i sin läsning. För honom var det viktigare att förstå det han läste än att läsa allt som fanns. Lincolns medel syftade alltid mot samma mål: förkovran och förbättring. Abraham Lincoln drabbades tidigt av depressioner och dessa lärde honom att se på sig själv med en klar blick. Lincoln hade, betonar David Brooks, den dualism i sin personlighet som alla ledare måste ha. Kandidater utan motsägelsefull läggning kan inte se sig själva utifrån och är därför farliga.”

Annons

Öka ledarskapsförmågan inklusive självledarskapet och välmåendet i hela organisationen!

Ledarskapsutveckling är ofta dyr, tar lång tid och är bara för några få. Men ledarskap har fått en ny mening. Med Growloop är hela organisationen med. Så att både människor, teams och organisationer kan växa snabbare. I en större skala. Och till en lägre kostnad.

Just nu får alla organisationer som köper Growloop via Motivation.se innan årskiftet 5% i rabatt. Dessutom ingår all funktionalitet och alla program i priset för hela 2023.

Boka demo här och ange Motivation.se i meddelandet.

Growloop
Läs mer

Mats Ekdahl

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Citat

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill