David Brooks

Citat | CITAT | APRIL 2022

Han hade den dualism i sin personlighet som alla ledare måste ha.

David Brooks

Den amerikanske författaren och journalisten David Brooks reflekterar kring vad som definierar en stark ledarpersonlighet, och kommer fram till att USA:s president Abraham Lincoln ägde många av sådana nödvändiga kvaliteter. Lincoln hade en grundläggande vision, en stark karaktär och en klok strategi för hur han skulle bemästra stundens politiska realiteter. Han satte exempelvis djup framför bredd i sin läsning. För honom var det viktigare att förstå det han läste än att läsa allt som fanns. Lincolns medel syftade alltid mot samma mål: förkovran och förbättring. Abraham Lincoln drabbades tidigt av depressioner och dessa lärde honom att se på sig själv med en klar blick. Lincoln hade, betonar David Brooks, den dualism i sin personlighet som alla ledare måste ha. Kandidater utan motsägelsefull läggning kan inte se sig själva utifrån och är därför farliga.”

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

  • Från stress till kontroll
  • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
  • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Mats Ekdahl

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Citat

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill