Leda individen: Utvecklingssamtalet

Leda individen: Utvecklingssamtalet

Utvecklingssamtalet är ett av dina viktigaste verktyg för att skapa resultat tillsammans med andra. Effektiva och motiverande utvecklingssamtal är viktiga, både för att kunna förbättra prestationer OCH för att nå de mål som företaget satt. Här får du med dig tips för vad du behöver tänka på FÖRE, UNDER och EFTER utvecklingssamtalet.

Innehåll

Teori

Utvecklingssamtalet är ett av dina viktigaste verktyg för att skapa resultat tillsammans med andra.

Här får du med dig tips för vad du behöver tänka på före, under och efter utvecklingssamtalet.

Praktik

Här får du träna dina färdigheter i att hålla ett utvecklingssamtal. I ett realistiskt scenario kommer du att få möta och coacha medarbetaren Lisa.

Din uppgift är att hitta bästa vägen och de val du gör får olika konsekvenser. Du får återkoppling av din coach som hjälp på vägen, när du behöver det.

Onlineutbildning

Leda individen: Utvecklingssamtalet

Längd: 35 minuter
Kostnad: 2.495 kr Inkl. moms
Kategori: Coaching, Ledarskap, Kommunikation
Pris *: 2.495 kr Inkl. moms
* Pris exkl. moms.

Mål & Syfte

  • Så coachar du dina medarbetare till att själva ta ansvar för sin egen utveckling.
  • Insikter i hur du inspirerar dina medarbetare att bli mer motiverade i arbetet.
  • Skapa tid till att ägna dig åt viktigare uppgifter än att kontrollera och följa upp dina medarbetare.

Den här kursen ingår för dig som är Medlem Plus och Medlem Premium.

Fler utbildningar


Leda individen: Ett coachande förhållningssätt

Hur gör de bästa kontra de flesta, när de coachar? I denna digitala kurs lär du dig vad coachning är och vad ett coachande förhållningssätt innebär. Du lär dig vilka …

Läs mer


Leda individen: Feedback och återkoppling

Konsten att ge feedback och återkoppling är central för att vi ska kunna utveckla våra medarbetare och få dem att förbättras i sitt arbete men också förstärka det de redan …

Läs mer


Leda individen

Hur skapar man förutsättningar för en medarbetare att finna motivation och känna engagemang? Hur hjälper man medarbetare att nå sina mål? Vad skiljer ett coachningssamtal från ett utvecklingssamtal? När ska …

Läs mer


Leda mig själv

För att kunna leda andra behöver du först ha insikt i och förståelse för din egen roll, ditt syfte, dina möjligheter, begränsningar, uppgifter och verktyg. Hur du styr dina beteenden …

Läs mer


Leda teamet

Som chef och ledare är att leda ditt team en av dina viktigaste arenor. Du behöver veta hur du förmedlar visioner och mål så att det blir konkret och tydligt …

Läs mer


Leda verksamheten

I den här kursen har vi valt ut ett antal nyckelmoment som du i chefs- eller ledarposition med största sannolikhet stöter på.

Läs mer


Leda individen: Lönesamtalet

Nyckeln för ett lönesamtal ligger i en tydlig löneprocess – där både medarbetare och chef känner sig trygga i vad som gäller och vilka mål och kriterier som ska vara …

Läs mer


Chef i praktiken

Vem vill flyga med en pilot som enbart har läst manualen - men aldrig tränat? Eller en pilot som har gamla kunskaper? Chef i praktiken ger dig möjlighet att skatta …

Läs mer


Sales Performance B2B

Utbildningen vänder sig till Dig som arbetar med uppsökande försäljning mot företag. Du får lära dig om hela säljprocessen, från att hitta och segmentera dina kunder till hur du agerar …

Läs mer