Health for wealth: 194: Vad är meningsfullt med jobbet?

LJUDKLIPP | MAJ 2021

Om du tycker att ditt jobb är meningsfullt är du lyckligt lottad. Var tredje person gör nämligen inte det. Vi tar reda på varför.

I en undersökning av Novus bland 2000 tillfrågade svarade så många som en tredjedel att jobbet inte förbättrade deras livskvalitet. Så borde det väl inte vara, tycker vi!

I det här avsnittet bjöd vi in David Eklind-Kloo, författare både till den nämnda rapporten och till boken Arbetets mening - vad vi gör på jobbet och vad jobbet gör med oss, för att prata om varför meningsfullhet så ofta saknas, och hur vi kan skapa den.

Hur arbetet bidrar till våra liv David har jobbat som vårdare för funktionshindrade och har en lång facklig bakgrund från Kommunal och Handelsanställdas förbund. De här rollerna har bidragit till hans intresse för frågorna om hur arbetslivet bidrar - och inte bidrar - till våra liv och till samhället.

Mer missnöje i arbetaryrken Rapporten från Novus visar att det är fler i arbetaryrken och med kortare utbildningar som är missnöjda än i yrken med längre utbildning. Men nöjdheten beror också i hög grad av arbetsgivaren.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Kortsiktighet och otrygghet I arbetsmiljöer där upplärningen är kort och personalomsättningen hög är det ofta större fokus på att pressa kostnader och då ökar risken för en bristande arbetsmiljö. Kvaliteten på arbetsmiljön kan också gå upp och ner med konjunkturen i många fall. Otrygga anställningar i gig-ekonomin kanske kan verka smart kortsiktigt men frågan är om det är så bra på lång sikt?

Engagerade medarbetare förbättrar verksamheten För det som ökar medarbetarnas engagemang är också bra för verksamheten, menar David och det stämmer väl överens med forskningen. "På golvet" ser man annat än man ser från mötesrummet så varje verksamhet gynnas av medarbetare som är just engagerade i verksamheten och som vill bidra med kunskap och förbättringsförslag.

Risker och möjligheter När så många upplever att de har meningslösa jobb - finns det hopp för en mer positiv utveckling? David ser både risker och möjligheter. Pandemin är en hälsokris men också en existensiell kris. Vi har konfronterats med frågor om hur vi lever våra liv, hur vi använder vår tid och våra resurser. David tycker att mottagandet av hans bok, som har varit positiv i alla politiska läger, är ett tecken på att de här frågorna är mer aktuella än någonsin i breda skaror.

Samtidigt ser han en risk med att vi, när arbetslösheten ökar, börjar tycka att det där med att trivas på jobbet är en lyxfråga. Men det finns ingen motsättning mellan att motverka arbetslöshet och att skapa mening på jobbet.

David menar att en positiv faktor i Sverige är att vi har relativt höga lägstalöner. Då har arbetsgivare inte råd att betala människor för att göra onödiga arbetsuppgifter. Det har tvingat arbetsgivare att vara effektiva i tillsättandet av roller och det innebär också att de som har jobb verkligen behövs!

När blir jobbet meningslöst? Vanliga anledningar till att man inte ser sitt jobb som meningsfullt är när:

 • jobbet aldrig är utmanande
 • jobbet är repetitivt och nästan kan göras i sömnen
 • jobbet inte ger möjlighet till gemenskap

Onödiga arbetsuppgifter Nyttan med vissa arbetsuppgifter kan ifrågasättas. 12% av de tillfrågade i rapporten berättar att de gör arbetsuppgifter som de inte anser behövs men som de ändå blir tillsagda att göra så ofta som tre gånger i veckan. 29% gör det mer sällan. Men ändå! Det kan handla om insamling av data och dokumentation som inte gör någon nytta.

En fråga om demokrati För David är det här i grund och botten en fråga om demokrati. Att få utrymme för autonomi och att känna sig lyssnad på är väsentligt för alla människor. Styrning och maktfrågor är dessutom avgörande för vilket samhälle vi skapar. På många arbetsplatser skulle fler behöva bli involverade och få påverka sin egen arbetsvardag.

Att låta människor utföra långt enklare uppgifter än de har kapacitet för är ett slöseri med mänskliga resurser. Visst är det viktigt att alla har ett jobb och det är förstås prio ett. Men det betyder inte att vi kan lämna frågan om arbetets innehåll därhän.

Lyssna mer Vill du lyssna på mer insikter om meningsfullhet och meningslöshet på jobbet rekommenderar vi vårt avsnitt 78: När det känns meningslöst på jobbet.

Vår samarbetspartner Twitch Health hjälper sina kunders medarbetare att ta hand om hela hälsan.  Länsförsäkringar Sak Affärsområde Företag & Återförsäkring ville att medarbetarna skulle lära sig mer om ergonomin och få konkreta verktyg för att förbättra den i vardagen.

Med hjälp av Twitch Health arrangerade de en digital workshop med både teori och praktiska övningar. Effekten blev att medarbetarna började hjälpas åt och påminna varandra om att röra på sig regelbundet under en arbetsdag. Läs mer om hur Länsförsäkringar Sak gjorde här.

Vår samarbetspartner Motivation.se har många artiklar som handlar om att känna meningsfullhet på jobbet. Vi har valt ut en som handlar om att det finns meningsfullhet i produktiviteten - om vi fokuserar på rätt saker, vill säga.

Taggar:

HEALTH_FOR_WEALTH_2019.png

Health for wealth

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill