Chef i praktiken

Vem vill flyga med en pilot som enbart har läst manualen - men aldrig tränat? Eller en pilot som har gamla kunskaper? Chef i praktiken ger dig möjlighet att skatta dina olika förmågor i ledarskapet och att träna på att utveckla ditt ledarskap i en riskfri miljö.

Målgrupp

För dig som är ny som chef eller dig som behöver fördjupa dig och träna på utmanande situationer i vardagen.

 • Komplett verktygslåda för hur du med ett coachande förhållningssätt leder dina medarbetare.
 • Möjlighet att finslipa de verktyg du redan har.
 • Tillgång till färdiga mallar som du kan använda direkt i vardagen.

Certifiering

När du har gått igenom all teori och har 80% rätt i de simulerade mötena erhåller du ett certifierande diplom för utbildningen.

Chef i praktiken består av 4 delar


Leda mig själv

 • Rollen som chef
 • Styra min tid
 • Kommunikationsstilar
 • Teori och praktiska övningar

Leda verksamheten

 • Mål och strategier
 • Ekonomisk grundkurs
 • Kompetensprofiler
 • Lagar och regler
 • Teori och praktiska övningar

Leda individen

 • Ett coachande förhållningssätt
 • Feedback och återkoppling
 • Utvecklingssamtalet
 • Lönesamtalet
 • Teori och praktisk träning i simulerade möten

Leda teamet

 • Effektiva team
 • Inspirerande möten
 • Presentationsteknik
 • Konflikthantering
 • Teori och praktisk träning i simulerade möten

Sagt om Utbildningen

"Skönt att få ha tränat i en trygg miljö innan första gången jag gav feedback till någon"

"E-simulering om feedback är en bra förberedelse inför verkligheten. Det har hjälpt mig med riktningen i samtalet."

"E-simuleringen ger förklaringar till VARFÖR konsekvensen skedde (ibland gör vi saker men vet ej varför)"

Ledare på Stena Recycling AB om e-Simuleringen Feedback & Återkopplingn

"Lätt att förstå med lagom långa avsnitt. Dessutom med möjlighet att gå tillbaka och repetera, allt när det passar min kalender."

"Grundläggande men en bra överblick. Det är alltid intressant och lärorikt att reflektera över vad jag göra och varför. Detta för att kunna säkerställa att jag jobbar som jag vill och inte som jag gör."

"Den tydliga kopplingen mellan teori och praktik är jättebra. Övningar och att få svara på case i olika situationer ger en bättre förståelse och det blir lite mer verkligt än bara läsa sig till allt."

"Att kartlägga tidstjuvarna och planeringen av min tid är viktigt. Det skapar en förståelse för vad jag faktiskt gör och inte vad jag tror jag gör."

Mediarådgivare inom Bonnier AB

"Våra ledare har utvecklats genom att ha fått mycket praktisk övning i en digital träningsarena samt i det virtuella klassrummet. De har fått konkreta verktyg och metoder att bli en ännu mer mogen ledare genom att kunna leda sig själv, känna tillit till sin egen förmåga och förlita sig på andras. Efter programmet vittnar ledare om att de har sett ett annat engagemang från sina medarbetare då de har övat på ett coachande förhållningssätt."

Solar Sverige AB – Ledarskapsprogram med Chef i Praktiken som bas Citat från HR Direktör, Lisa Pira

"Under 2021 har Woody i nära samarbete med Intermezzon förstärkt sitt digitala träningsstöd för alla ledare, så de har möjlighet att hela tiden utvecklas, utefter behov och direkt i arbetsvardagen. Chef i Praktiken gör detta möjligt."

Woody Bygghandel AB om Chef i Praktiken - Charlotta Fredenberg, Utbildningschef

Onlineutbildning

Chef i praktiken

Längd: 10 timmar
Kostnad: 7.495 kr Inkl. moms
Kategori: Organisation / verksamhet, Ledarskap, Coaching
Pris *: 7.495 kr Inkl. moms
* Pris exkl. moms.

Mål & Syfte

 • Så leder du dig själv, verksamheten, individen och teamet.
 • Praktisk träning i din egen takt i en riskfri miljö.
 • Öva på alla nyckelarbetsuppgifter genom fiktiva träningsscenarier med stöd från en virtuell coach.

Den här kursen ingår för dig som är Medlem Premium.

Fler utbildningar


Leda individen: Ett coachande förhållningssätt

Hur gör de bästa kontra de flesta, när de coachar? I denna digitala kurs lär du dig vad coachning är och vad ett coachande förhållningssätt innebär. Du lär dig vilka …

Läs mer


Leda individen: Feedback och återkoppling

Konsten att ge feedback och återkoppling är central för att vi ska kunna utveckla våra medarbetare och få dem att förbättras i sitt arbete men också förstärka det de redan …

Läs mer


Leda individen

Hur skapar man förutsättningar för en medarbetare att finna motivation och känna engagemang? Hur hjälper man medarbetare att nå sina mål? Vad skiljer ett coachningssamtal från ett utvecklingssamtal? När ska …

Läs mer


Leda mig själv

För att kunna leda andra behöver du först ha insikt i och förståelse för din egen roll, ditt syfte, dina möjligheter, begränsningar, uppgifter och verktyg. Hur du styr dina beteenden …

Läs mer


Leda teamet

Som chef och ledare är att leda ditt team en av dina viktigaste arenor. Du behöver veta hur du förmedlar visioner och mål så att det blir konkret och tydligt …

Läs mer


Leda verksamheten

I den här kursen har vi valt ut ett antal nyckelmoment som du i chefs- eller ledarposition med största sannolikhet stöter på.

Läs mer


Leda individen: Utvecklingssamtalet

Utvecklingssamtalet är ett av dina viktigaste verktyg för att skapa resultat tillsammans med andra. Effektiva och motiverande utvecklingssamtal är viktiga, både för att kunna förbättra prestationer OCH för att nå …

Läs mer


Leda individen: Lönesamtalet

Nyckeln för ett lönesamtal ligger i en tydlig löneprocess – där både medarbetare och chef känner sig trygga i vad som gäller och vilka mål och kriterier som ska vara …

Läs mer


Sales Performance B2B

Utbildningen vänder sig till Dig som arbetar med uppsökande försäljning mot företag. Du får lära dig om hela säljprocessen, från att hitta och segmentera dina kunder till hur du agerar …

Läs mer