Den meningsfulla produktiviteten

Fokusera rätt – och gör det fundamentala jobbet med regeln om tre.

Motivera | Karriär | ARTIKEL | AUG 2019

Vilka uppgifter är avgörande för din utveckling?

Vilka uppgifter är avgörande för din utveckling?

Att vara produktiv handlar inte bara om att få mycket arbete gjort – i själva verket finns det nog många människor som arbetar väldigt hårt men ändå står och stampar i karriären. Om du verkligen vill göra saker som är viktiga för dig och din karriärutveckling så måste du försäkra dig om att din produktivitet är meningsfull. Det verkligt viktiga arbetet är ofta svårt och ansträngande, men inte alltid så brådskande – därför är det lätt att rättfärdiga för sig själv att man skjuter det på framtiden och istället fokuserar på arbetsuppgifter som ”måste” göras direkt.

När vi pratar om beteenden som hindrar vår produktivitet så syftar vi ofta på prokrastinering, alltså den dåliga vanan att skjuta upp brådskande arbetsuppgifter till sista stund. Men det finns också ett annat, mer sofistikerat hinder för vår produktivitet, skriver tidningen Psychology Today. 

Många människor kör fast i karriären för att de bara är ”ytligt” produktiva: De är superbra på att göra allt arbete som är brådskande och som har tydliga, omedelbara deadlines, och kan därför uppfattas både av sig själva och av omgivningen som extremt produktiva. Samtidigt tenderar de att undvika den verkligt ”meningsfulla” produktiviteten; det arbete som kanske inte har någon deadline alls, men som är avgörande för karriärutvecklingen. 

Det kan handla om kompetensutveckling och självstudier, egna idéer och projekt – och andra former av långsiktigt arbete som inte ger omedelbara resultat och kanske heller inte efterfrågas av omgivningen varje dag. Den typen av arbete är ofta minst lika svårt och ansträngande som allt det andra, men är inte alltid brådskande. Därför kan det kännas bekvämt att undvika det och istället göra någonting enklare som dessutom kanske känns mer brådskande, exempelvis svara på mejl.

Regeln om tre

Det är med andra ord lätt att lura både sig själv och omgivningen att man är produktiv, men om man vill lyckas på längre sikt måste man skapa utrymme för en mer meningsfull produktivitet. Men hur?

Psychology Today skriver att man bör rikta sitt fokus mot det som verkligen är viktigt i arbetet, och då måste man ta makten över sin tid och undvika att bli slav under arbetsdagens alla impulser. 

Ett första steg är därför att tillämpa det som kallas ”The Rule of Three”. Det innebär att man innan arbetsdagen börjar sätter sig ner och skriver upp de tre viktigaste sakerna man vill uträtta den dagen. Det är viktigt att detta görs innan man börjar arbeta, så att man bestämmer sig för vad som är viktigt innan man dras in i arbetsdagens aktiviteter. 

Kom då också ihåg att det som är viktigt och fundamentalt ofta är svårt och jobbigt men inte alltid brådskande. Därför kan det kännas oerhört lockande att välja bort just den aktiviteten, vilket i värsta fall leder till att den aldrig blir avklarad.

Om du bestämmer redan innan arbetsdagen börjar vilka tre aktiviteter som är viktigast så kan du sedan anpassa din arbetsdag efter dessa. Och om du inte hinner med någonting annat den dagen så vet du att du åtminstone har gjort det viktigaste.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Produktivitet som är meningsfull

Att välja sina prioriteringar är ett viktigt första steg. Men för att verkligen orka hålla fast vid dessa måste du också fokusera din uppmärksamhet på det som är viktigt att göra, snarare än på dina egna känslor. Ett vanligt skäl till att vi skjuter upp sådant som är svårt och jobbigt är att vi tror att vi först måste ”känna för” att göra det. Vi gör oss själva till slavar under våra egna känslor.

Frågan: ”Vad känner jag för att göra?” måste ersättas med frågan: ”Vad behöver göras?”

Om vi hela tiden fokuserar på vårt känsloliv så kommer det att styra bort oss från allt som känns obekvämt. Det enda sättet att övervinna sådana känslor är att ignorera dem och börja jobba i alla fall. När du väl kommit igång så kan det förvisso hända att känslorna blir betydligt mer positiva, men det är inte det som är målet. Målet är att få arbetet gjort.

Tänk så här: Är det verkligen ditt mål i livet att låta dig styras av ditt tillfälliga känsloläge? Kommer du att vara nöjd med det när du ser tillbaka på ditt liv? Eller är det viktigare att faktiskt försöka uträtta någonting?

Att lära sig ”samleva” med sina känslor, och ändå göra vad man vill göra i livet, är nog till syvende och sist viktigare än att alltid känna sig på topp.

Att fokusera på det som behöver göras, istället för det man ”känner för” att göra, hänger också samman med det tredje rådet: Vänd din uppmärksamhet utåt! Som vi redan har sett så är det lätt hänt att man vänder sig inåt och fokuserar på sig själv och sina egna känslor, vilket kan vara väldigt hämmande för produktiviteten. Att istället vända fokus utåt kan vara väldigt befriande, och kan hjälpa dig att fokusera på det som faktiskt behöver göras.

Se på världen runt omkring dig, träna dig på att vara närvarande i nuet, titta och lyssna på saker som du i vanliga fall inte uppmärksammar. Fokusera på världen och vad du vill uträtta i den, så blir din produktivitet mer fundamental och meningsfull.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Motivera
 • Karriär

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Motivera
 • Karriär

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill