STQM Management

Vi hjälper chefer och ledare att tillvarata organisationens inneboende potential och nå sina mål

STQM Management arbetar med ledarskap- och verksamhetsutveckling. Utifrån den helhetssyn som är vår filosofi och vårt kännetecken har vi byggt upp en omfattande portfölj med erbjudanden/produkter som kontinuerligt utvecklas och anpassas till efterfrågan. Sedan starten 1999 har STQM genomfört över 1200 kundprojekt.

Vi kombinerar traditionella analytiska metoder med en syn där människan och hennes förutsättningar står i centrum

STQM arbetar med människor som utgångspunkt för strategisk utveckling av företag som vill växa och organisationer som vill förändra sig och möta framtiden. Organisationer består av människor och vi påstår att det finns en outnyttjad potential i alla organisationer. Dels på individnivå men ofta till mycket stor del även i samarbete, tydlighet kring mål och syfte samt i dialog och kommunikation.

Genom insikt och djupare förståelse kan motivation säkerställas och potential frigöras

Med tillit i samarbete, tydliga mål och ett tydligt varför som medarbetarna förstår och ställer sig bakom, kan ni undanröja hinder och svårigheter och ge plats för kreativitet och framåtanda. Därför är vår utgångspunkt alltid både verksamhetens uppdrag och människorna. Eller hårt och mjukt om man så vill.

Våra 3 K

Kvalitet

Kvalitet är en viktig del av STQMs erbjudande och är centralt i leveransen till kunden. På en starkt konkurrensutsatt marknad är kvalitet en självklar konkurrensfördel.

Vårt engagemang i kvalitetsfrågor är en avgörande för att nå den höga kundnöjdhet vi syftar till. Det är ett gemensamt ansvar för våra konsulter och samarbetspartners att sträva efter kundnöjdhet genom att utveckla sin egen kompetens och genom att efterleva våra processer.

Kundnöjdhet

För att säkerställa att arbetet går i rätt riktning genomför STQM regelbundna kundundersökningar som mäter kundnöjdhet.

Kompetens

Våra konsulters dokumenterade erfarenheter och resultat är en kvalitetsstämpel på förmågan att hjälpa kunden lösa problem

STQM Management

Telefon:
08-501 292 17

Adress:
Barnhusgatan 16
111 23 Stockholm

info@stqm.com
www.stqm.com

Dela:

Våra kurser


Föreläsning om Stress Management

Vi erbjuder föreläsningar inom området Stress Management i era lokaler. Ni själva bestämmer tid och antal deltagare. Föreläsare är Sören Hjälm, som är en av Sveriges främsta forskare inom stress ...

Läs mer Anmäl dig Plats: Era lokaler


Effektivt arbetsmiljöarbete


En utbildning för chefer och ledare som vill få praktiska och konkreta verktyg för att möta den nya arbetsmiljölagen om psykisk ohälsa.


Läs mer Anmäl dig Plats: Barnhusgatan 16 Stockholm eller i era egna lokaler


Rehabilitering av utmattningssyndrom - arbetsgivarens utmaningar och möjligheter


En utbildning för dig som vill fördjupa dina kunskaper om koordinering och samordning av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen i din funktion som chef.


Läs mer Anmäl dig Plats: Barnhusgatan 16 Stockholm eller i era egna lokaler


Att leda utan att vara chef

Många leder kollegor utan att ha en formell chefsbefattning. Den här utbildningen ger deltagarna grunderna i kommunikation, coaching och feedback, samt teorier och verktyg som ger ökad självinsikt och förståelse ...

Läs mer Anmäl dig Plats: Barnhusgatan 16 Stockholm eller i era egna lokaler


Ledarskap genom värderingar

Utbildningen Ledarskap genom värderingar vänder sig till chefer och ledare som vill fördjupa sin självinsikt och ta nästa steg i sin utveckling genom att utforska hur värderingar påverkar ledarskapet.

Läs mer Anmäl dig 6 Mars 2018 09:00 - 17:00
Plats: Stockholm
13 Mars 2018 09:00 - 17:00
Plats: Stockholm
20 Mars 2018 09:00 - 17:00
Plats: Stockholm
11 April 2018 09:00 - 17:00
Plats: Stockholm
17 April 2018 09:00 - 17:00
Plats: Stockholm
22 Maj 2018 09:00 - 17:00
Plats: Stockholm

Sök efter Utbildningar & Events

LinkedIn
Facebook