STQM Management

Vi hjälper chefer och ledare att tillvarata organisationens inneboende potential och nå sina mål

STQM Management arbetar med ledarskap- och verksamhetsutveckling. Utifrån den helhetssyn som är vår filosofi och vårt kännetecken har vi byggt upp en omfattande portfölj med erbjudanden/produkter som kontinuerligt utvecklas och anpassas till efterfrågan. Sedan starten 1999 har STQM genomfört över 1200 kundprojekt.

Vi kombinerar traditionella analytiska metoder med en syn där människan och hennes förutsättningar står i centrum

STQM arbetar med människor som utgångspunkt för strategisk utveckling av företag som vill växa och organisationer som vill förändra sig och möta framtiden. Organisationer består av människor och vi påstår att det finns en outnyttjad potential i alla organisationer. Dels på individnivå men ofta till mycket stor del även i samarbete, tydlighet kring mål och syfte samt i dialog och kommunikation.

Genom insikt och djupare förståelse kan motivation säkerställas och potential frigöras

Med tillit i samarbete, tydliga mål och ett tydligt varför som medarbetarna förstår och ställer sig bakom, kan ni undanröja hinder och svårigheter och ge plats för kreativitet och framåtanda. Därför är vår utgångspunkt alltid både verksamhetens uppdrag och människorna. Eller hårt och mjukt om man så vill.

Våra 3 K

Kvalitet

Kvalitet är en viktig del av STQMs erbjudande och är centralt i leveransen till kunden. På en starkt konkurrensutsatt marknad är kvalitet en självklar konkurrensfördel.

Vårt engagemang i kvalitetsfrågor är en avgörande för att nå den höga kundnöjdhet vi syftar till. Det är ett gemensamt ansvar för våra konsulter och samarbetspartners att sträva efter kundnöjdhet genom att utveckla sin egen kompetens och genom att efterleva våra processer.

Kundnöjdhet

För att säkerställa att arbetet går i rätt riktning genomför STQM regelbundna kundundersökningar som mäter kundnöjdhet.

Kompetens

Våra konsulters dokumenterade erfarenheter och resultat är en kvalitetsstämpel på förmågan att hjälpa kunden lösa problem

STQM Management

Telefon:
08-501 292 17

Adress:
Barnhusgatan 16
111 23 Stockholm

info@stqm.com
www.stqm.com

Dela:

Våra events


Frukostseminarium om trakasserier och kränkningar

Välkommen till ett spännande frukostseminarium kring ett högaktuellt ämne – sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. 

Läs mer Anmäl dig 24 November 2017 08:30 - 10:00
Plats: Stockholm


Prova-på-workshop om Fyrarummaren

Ge dig, din ledningsgrupp eller andra ledare i organisationen tre inspirerande timmar med introduktionen till Fyrarummaren, som är det populära namnet på teorin om Förändringens Fyra Rum.

Läs mer Anmäl dig 30 November 2017 17:30 - 20:30
Plats: Stockholm
6 December 2017 09:00 - 12:00
Plats: Stockholm


Kostnadsfritt frukostseminarium: Prova på Value Online

På detta kostnadsfria frukostseminarium om värderingar får du chansen att prova på Value Online. Det är ett webbaserat verktyg som kartlägger individers värderingar och tillsammans med storytelling blir det enormt ...

Läs mer Anmäl dig 6 December 2017 08:00 - 10:00
Plats: Stockholm

Våra kurser


Föreläsning om Stress Management

Vi erbjuder föreläsningar inom området Stress Management i era lokaler. Ni själva bestämmer tid och antal deltagare. Föreläsare är Sören Hjälm, som är en av Sveriges främsta forskare inom stress ...

Läs mer Anmäl dig Plats: Era lokaler

Kommande events

24 November 2017
Frukostseminarium om trakasserier och kränkningar
30 November 2017
Prova-på-workshop om Fyrarummaren
6 December 2017
Kostnadsfritt frukostseminarium: Prova på Value Online

Sök efter Utbildningar & Events

LinkedIn
Facebook