Jag + företaget = SANT

Gästskribenter Carina Vinberg & Agneta Lundgren, STQM/Framgångare: ”Personliga värderingar ger oss svaret på VARFÖR.”

Hälsa | Motivera | ARTIKEL | FEB 2018

Vad är det som verkligen gör oss engagerade och motiverade i arbetet?

Vad är det som verkligen gör oss engagerade och motiverade i arbetet?

Vad är det som verkligen gör oss engagerade och motiverade i arbetet? Forskare är alltmer överens om att det är när våra egna värderingar blir tydliga OCH när de samstämmer med företagets värderingar. Klarhet om personliga värderingar kan öka en individs engagemang i arbetet med nästan 28 procent enligt Kouzes & Posners studier som pågått sedan 80-talet. Värderingsarbete stärker både individen och företaget på resan in i framtiden.

Den populäre föreläsaren och författaren till bäststäljaren ”Start with WHY”, Simon Sinek, har ett tydligt budskap: Börja med VARFÖR! Låt oss ta fram rumpnissen i oss och fråga ”varför då, då?”

Enligt en Gallup-undersökning från 2013 är bara 16 procent av svenskarna riktigt engagerade i sitt arbete. Vad det får för konsekvenser för den psykosociala arbetsmiljön och företagens resultat kan vi endast spekulera i och det är väl att slå in öppna dörrar att påstå att graden av stress och utmattning ökar på våra arbetsplatser. Ett sätt att öka engagemang och motivation – både på individ- och gruppnivå – är att ge samtliga medarbetare möjligheten att undersöka sina personliga värderingar. Vad är egentligen viktigt för just mig? Vilka är mina drivkrafter och vad vill jag uppnå? Neurovetenskapen visar också att autonomi – självbestämmande –  är viktigt för vår hjärna. Vi behöver få bestämma själva över våra egna livsöden, eller åtminstone känna att vi kan påverka dem.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Dessutom kan vi bli tryggare i oss själva när vi vet vilken grund vi står på. När vi känner oss trygga kommunicerar vi tydligare – både med oss själva och med andra. Då upplevs vi också som mer trovärdiga, en egenskap som många uppskattar hos ledare.

Vad vet vi egentligen om våra egna, personliga värderingar? Har vi inte alla ungefär samma värderingar, när vi lever i samma land eller arbetar på samma arbetsplats? Nix! Vi menar att det visar sig att de är väldigt olika och dessutom omedvetna för de flesta av oss, om vi inte utforskat dem eller åtminstone reflekterat över dem. 

Man kan flytta information från det undermedvetna till det medvetna genom till exempel reflekterande samtal. Pröva om du kan få tag i de berättelser ur livet som har gjort dig till den du är. Hur kan den informationen ta dig in i framtiden? Hjälp på traven under sin upptäcktsresa kan man även få genom att använda sig av någon typ av kartläggningsverktyg, VALUE.online är ett förslag. Man kan också göra olika övningar för att påbörja resan med att förflytta värderingar från det omedvetna till det medvetna. Du kan börja med att fundera på vilka förebilder eller hjältar du har i ditt liv. Vilka egenskaper har de? Vilka beteenden visar de upp? Och vilka värderingar skulle kunna vara deras fundament?

Förståelsen för andra ökar när vi upptäcker våra egna ”varför”. Alla människor omkring oss har ju sina helt unika historier. Att få syn på sina egna värderingar gör ofta att man blir mer nyfiken. Och mer tolerant.

Förankra företagets värderingar och skapa den kultur ni vill ha

Vi ser att företag blir allt bättre på att ta fram värdeord som representerar deras identitet externt och internt. Några har också lyckats bra med att förankra dem i alla led med tydliga konkreta exempel på vilka attityder och handlingar som speglar värderingen. Att olikheter kompletterar och berikar varandra känner de flesta till och håller med om. Åtminstone i teori, i praktiken brukar det vara mer komplext. När åsikterna far isär och maktspel, konflikträdsla eller dålig självkänsla ställer till det kan det få rejäla konsekvenser för företagets resultat. Att dela våra historier om vilka vi är, varför vi prioriterar och agerar som vi gör, ökar öppenheten och gör att vi går mot tydligare kommunikation och effektivitet. Både i relationerna hemma och på jobbet. 

Forskningen talar sitt tydliga språk

Kouzes och Posners studier som pågått sedan 1982 visar att i organisationer där medarbetare är medvetna både om sina personliga värderingar OCH företagets värderingar ökar engagemanget med drygt 27 procent! 

Barrett Values Centre har sett att organisationer som är värderingsstyrda repar sig från en lågkonjunktur flera år snabbare än sina konkurrenter.

Judith Glaser, grundaren av Conversational Intelligence, har genom att studera neurovetenskap - som bland annat signalsubstanser i hjärnan - kommit fram till vilka beteenden som stimulerar produktionen av stresshormoner respektive må-bra-hormoner. Att inkludera, öppna upp, fira, dela med sig och upptäcka tillsammans är exempel på beteenden som får nivåerna av oxytocin i kroppen att skjuta i höjden och därmed även känslan av välbefinnande.

Värderingar och engagemang


Ta reda på mer om dina värderingar och hur du blandar din egen ”neurococktail” för att verkligen bli den du är – med ökad trygghet, tydlighet och trovärdighet som bonus! På så sätt kan du även ta ditt företags värderingsarbete till nästa nivå – den personliga nivån – och skapa en kultur där medarbetarna är engagerade, motiverade och öppna för samarbete. 

Gästskribent

 • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Motivera

Gästskribent

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Motivera

Dela:

Om skribenterna

Agneta och Carina.

Agneta Lundgren utbildar och coachar den som är nyfiken på sin egen potential. Hon ser att nycklar till framgång är desamma oavsett sammanhang. Den senaste hjärn-forskningen är till hjälp i hennes pedagogiska upplägg. Hon är utbildad i kommunikation, pedagogik, team- och organisations-utveckling vid Stockholms Universitet, diplomerad coach och medlem i ICF, samt utbildad i Conversational Intelligence (C-IQ).


För Carina Vinberg är ledarskap, relationer och värdeskapande i fokus. Hälsa, balans och helhet skapar kraft och energi som ger riktning mot mål. Carina stödjer processer för att finna ett medvetet värderings-baserat förhållningssätt som bidrar till trygghet och trovärdighet. Carina är diplomerad coach och medlem ICF, samt certifierad i Conversational Intelligence (C-IQ). Carina coachar även idrottare på elitnivå.


Läs mer om Framgångare här.


Läs mer om STQM här.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill