Årets VD

Utmärkelsen Årets VD delas varje år ut av ledarskapssajten Motivation.se. Priset instiftades 2012 och delas ut i fyra kategorier - små, medelstora och stora företag samt Årets Unga VD.

Syftet med priset är att uppmärksamma och premiera förebilder bland Sveriges vd:ar och genom det goda exemplets makt påverka utvecklingen mot ett mer värderingsdrivet ledarskap och ett långsiktigt hållbart näringsliv.

Nominering

Vi öppnar upp för att kunna nominera till Årets VD 2023 den 10 april och nomineringsperioden är fram t.o.m. 14 augusti.

Fyra tävlingskategorier:

 • Små företag - har mellan 10 och 49 anställda eller en årsomsättning om högst 100 miljoner per år.
 • Medelstora företag - har mellan 50 och 249 anställda eller en årsomsättning om högst 500 miljoner per år.
 • Stora företag - överskrider ovanstående angivna värden.
 • Årets Unga VD

Nomineringen kan ske på flera olika sätt:

 • Någon nära medarbetare i företaget kan föreslå sin egen vd.
 • Någon i styrelsen kan föreslå sin vd.
 • Någon utanför verksamheten kan föreslå vilken vd som helst.

Nomineringarna sker via formuläret på hemsidan för Årets VD med start den 10 april 2023.

Varje förslag ska innehålla en beskrivning av hur den nominerade uppfyller de angivna kriterierna.

Senast den 14 augusti ska nomineringar vara juryn tillhanda.

Utifrån gjorda nomineringar görs sedan det slutliga urvalet i de fyra kategorierna små, medelstora och stora företag samt Årets Unga VD. Av dessa går tio kandidater per kategori vidare till en slutlig bedömning. Därefter inhämtas ytterligare information om dessa slutkandidater innan juryn fattar sitt definitiva beslut om vilka fem som går till final i respektive kategori och vilka de fyra vinnarna blir.

Årets VD nyhetsbrev

Vill du har nyheter och information kring Årets VD?

Vänligen fyll i e-postadress.

Kriterier för Årets VD

Kriterier som ska uppfyllas för att kunna bli nominerad till utmärkelsen Årets VD:

 1. Ledarskap - Pristagaren har förmåga att leda människor och har genom sitt ledarskap fått människor att växa.
 2. Hållbarhet - Pristagaren tar aktivt ansvar för hur företaget påverkar samhället, ur såväl ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv.
 3. Lönsamhet - Pristagaren har kunnat visa på god lönsamhet i den verksamhet som hon/han är vd för.

Kriterier för Årets Unga VD

Kriterier som ska uppfyllas för att kunna bli nominerad till utmärkelsen Årets VD:

 1. Ledarskap - Pristagaren har förmåga att leda människor och har genom sitt ledarskap fått människor att växa.
 2. Hållbarhet - Pristagaren tar aktivt ansvar för hur företaget påverkar samhället, ur såväl ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv.
 3. Lönsamhet - Pristagaren har kunnat visa potential för god lönsamhet i den verksamhet som hon/han är vd för. Dessutom ska pristagaren för Årets Unga VD vara under 30 år eller fyller 30 år det år priset delas ut.

Huvudpartners

Motivation.se
SPP

Partners

Almega
Fotografiska
Growloop
Innerbrand
Torstensson
Ventla