Björn Wiman

Citat | CITAT | DEC 2022

Döda teatrar återuppstår inte.

Björn Wiman

Dagens Nyheters kulturchef Björn Wiman reflekterar kring vad som händer om teatrar som Oscars, China eller Cirkus tillåts gå omkull. Kommer de att förvandlas till butiker eller konferensanläggningar? Björn Wiman menar att dagens fristående kulturdepartement är en konstruktion som snarare än att stärka kulturens ställning i samhällslivet riskerar att göra den till ett förbisett särintresse. Om kulturfrågorna i stället placerades ihop med de tyngre utbildnings- och forskningsfrågorna skulle kulturpolitiken få sin rätta plats som en organisk del av samhället, snarare än som ”en förnöjsam dekoration”.

Mats Ekdahl

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Citat

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill