Den viktiga dialogen

Låt medarbetare utvecklas tillsammans med företaget.

Motivera | ARTIKEL | JUNI 2011

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal

Vet du vad dina medarbetare vill? Känner du till vilka individuella mål de har och vad som gör deras arbetsdag meningsfull? Genom att regelbundet föra dialog med dina anställda får du veta hur deras personliga utveckling kan röra sig framåt enligt de individuella önskemålen. Resultatet blir positiv både för företaget och för dina medarbetare.

Oavsett vilken verksamhet du driver eller vilka du arbetar tillsammans med, behöver du kontinuerligt skapa dig en korrekt bild av dina medarbetares individuella mål. En förutsättning för att trivas och vara produktiv är att känna sig behövd och att varje arbetsdag är lika viktig. Verksamheten förändras, precis som människorna som driver den. Håll dialogen levande och stäm på så vis regelbundet av att ni alla är på väg åt rätt håll.

Veckans motivationstips

Planera in individuella och utvecklande samtal med var och en där ni har en dialog om företaget, framtiden och medarbetarens roll och utveckling. Se till att jobbet passar med den enskilde medarbetarens karriärmässiga och personliga intressen.

För en dialog kring områden som:

 • Bakgrund och intressen
   
 • Vad medarbetaren vill bidra till i verksamheten och i teamet
   
 • ”The big picture” - verksamhetens vision, värderingar, mål och strategier
   
 • Ömsesidiga förväntningar
   
 • Viktiga relationer
   
 • Utveckling och framtid

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Motivera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill