Vet dina medarbetare vad som förväntas av dem?

Motivera genom regelbunden feedback.

Ledarskap | Motivera | ARTIKEL | NOV 2011

Feedback

Feedback

Att veta hur arbetet går eller vad som förväntas av mig som medarbetare, ökar motivation och effektivitet. Och det finns enkla metoder för att visa större engagemang som ledare.

Att inte regelbundet få feedback på utfört arbete skapar ofta en osäker arbetsmiljö där ingen riktigt vet vart de är på väg. En medarbetare som aldrig får veta hur hans eller hennes arbete fungerar kan heller inte förväntas förändra eller utveckla sitt arbetssätt i den riktning du som ledare förväntar dig.

Att ge välmenande och konstruktiv feedback är alltså något som gynnar båda parter. Medarbetarna känner sig sedda och ditt engagemang i varje individ blir tydligt. På samma gång kommer du också få ett engagemang tillbaka.

Veckans motivationstips blir att tala om vad medarbetarna gör bra idag och vad de kan utveckla vidare. Gör dessa samtal och möten till rutin och låt dem återkomma med jämna mellanrum. Feedback är en ständigt pågående process och något som ska hållas levande i företagskulturen.

När du jobbar aktivt med konstruktiv feedback, kommer du snart upptäcka hur klimatet medarbetarna sinsemellan också utvecklas.

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap
  • Motivera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill