Erbjuder du dina medarbetare en kul tur?

Vill vi ha lojala medarbetare måste vi börja betrakta relationen arbetsgivare och anställd som ömsesidig, inte ensidig.

Ledarskap | ARTIKEL | JAN 2023

Om vi vill att medarbetarna ska bli lojala med företagen måste företagen börja visa sin lojalitet med medarbetarna. Och se till att jobbet blir en kul tur, inte bara för aktieägarna.

Om vi vill att medarbetarna ska bli lojala med företagen måste företagen börja visa sin lojalitet med medarbetarna. Och se till att jobbet blir en kul tur, inte bara för aktieägarna.

Organisationskultur är en fråga på många chefers läppar, men vad menas egentligen med kultur på en arbetsplats? Om du tänker dig ordet kultur som en kul tur så innebär det en resa som medarbetarna längtar efter att få vara med på. Kultur är det som ger oss känslan av delaktighet och tillhörighet och binder oss samman till något större än oss själva.

Jag har i snart tjugo år haft förmånen att följa ett företag som steg för steg skapar en allt starkare kultur. De har precis som de flesta haft för mycket fokus på resultaten och de finansiella måttstockarna, men för några år sedan tog de på allvar kulturen som grund, inte bara för medarbetarnas utan för hela affärens utveckling. När man idag frågar medarbetarna vad som är de mest utmärkande dragen i bolaget blir svaret oftast, lite olika uttryckt, ”frihet under ansvar”. De anställda känner att de har en hög grad av självständighet i sitt jobb men också att de har ett ansvar gentemot företagets mål och för gruppens välbefinnande.

Det som är extra roligt med det här bolaget är att det har vuxit i takt med att det har stärkt den här känslan. Ekonomiskt går det fantastiskt bra, de har aldrig gjort ett minusresultat och de senaste tre åren har den ekonomiska utvecklingen förbättrats ytterligare – samtidigt som medarbetarbetarundersökningarna visar på ett högre engagemang och större stolthet än någonsin. Undersökningsföretaget konstaterade vid senaste rapporteringen att ”det här är nästan lite sektlikt”. Jag vet att vissa tycker att det låter otäckt och tänker att människor riskerar att bli manipulerade och förlora sin integritet. Men det går inte ihop med att de anställda svarar att den mest utmärkande egenskapen är frihet under ansvar. Det handlar inte om manipulerande av tankar, det handlar om gemensam tro. Det här bolaget arbetar för något de tror på, ett högre syfte. Medarbetarna känner att de vill vara med och bidra och eftersom deras insats har betydelse blir de lojala till både bolaget och syftet.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Vad är hönan, och vad är ägget?

Är det de ekonomiska resultaten som skapar engagerade medarbetare, eller är det tvärtom? Svaret är naturligtvis enkelt. Pengar skapar inga företag, men företag kan skapa pengar.

Det är viktigt att förstå att det handlar om känslomässig anknytning till företaget man jobbar på. Och det handlar i sin tur om kemi. Det som händer i en grupp som känner samhörighet är att man utlöser oxytocin hos varandra. Det är en signalsubstans som är kopplad till modersinstinkten hos både människor och andra däggdjur. Det är ett hormon som sänker både blodtryck och hjärtfrekvens, men den är också kroppens kemikaliska bindemedel för sympati och tillit. Man vet att oxytocinet gör att vi känner starkare för medlemmar i det man kallar ”ingruppen”, och lojaliteten mot dessa våra kompisar gör samtidigt att antipatin för ”utgruppen” ökar. Våra hjärnor är helt enkelt programmerade att tänka i termer av vi och dom – kalla det flock, stam eller sekt –

men det handlar om sammanhållning, och sammanhållning föder lojalitet. Vill vi ha lojala medarbetare måste vi med andra ord börja betrakta relationen arbetsgivare och anställd som ömsesidig, inte ensidig.

Vad får medarbetarna egentligen tillbaka från företaget? De ställer upp, jobbar övertid och lägger manken till trots att de är hemma med sjuka barn, styr om sina planer med familjen för att vara med på ett videomöte, svarar på mail på semestern och så vidare. Det är gott och väl, men i alla relationer handlar det om att odla känslan av respekt och rättvisa. Och när företagen är helt fokuserade på kortsiktiga vinster tappar de här plikttroget gjorda uppställningarna så småningom sin mening för medarbetarna, i synnerhet som de inte får något extra när det går bra men får ett varsel hängande över sig så snart tiderna är sämre.

Man hör då och då chefer beklaga sig över att medarbetarna inte är lojala. Lojala med vaddå? undrar jag. Vinstmaximeringstanken? Kurshöjningsfilosofin? Kvartalsrapportmodellen? Vad i det närsynta affärstänkandet, som ständigt signalerar att endast den sista raden räknas, ska sätta sprutt på signalsubstansen oxytocin? Jag bara undrar.

Nej, om vi vill att medarbetarna ska bli lojala med företagen måste företagen börja visa sin lojalitet med medarbetarna. Och se till att jobbet blir en kul tur, inte bara för aktieägarna.

Tommy Lundberg

Tommy Lundberg

Vår expert inom ledarskap och motivation

 • Följ skribent

Tommy Lundberg är författare, föreläsare och företagsrådgivare med fokus på ledarskap och medarbetarengagemang. Han har en tjugofemårig karriär bakom sig som copywriter, kreativ ledare, företagare och vd i reklambranschen och har arbetat med extern och intern kommunikation för uppdragsgivare som Apple, Audi, Bang & Olufsen, Danske Bank, Falu Rödfärg, H&M, Ikea, SAS och många fler. Sedan 2008 driver han det egna bolaget Great Words och är också delägare i event- och kommunikationsföretaget Brinc Relations.

Tommy är författare till 9 böcker om ledarskap och medarbetarskap, bland dem Motivationskoden (2016), Empatieffekten (2019), Skulle du vilja jobba med dig som chef? (2020), Emplayment (2023) tillsammans med Jesper Ek, och Ledarskap för hjärnåldern (2024). Den röda tråden i både hans böcker och föreläsningar är mänskligt beteende. Eller som undertiteln till en av hans böcker säger: "Om människor ska intressera sig för jobbet måste chefen intressera sig för människor".

www.tommylundberg.se

Foto: Alexander Lindström

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Tommy Lundberg

Tommy Lundberg

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill