Leda individen: Ett coachande förhållningssätt

Leda individen: Ett coachande förhållningssätt

Hur gör de bästa kontra de flesta, när de coachar? I denna digitala kurs lär du dig vad coachning är och vad ett coachande förhållningssätt innebär. Du lär dig vilka verktyg du kan använda dig av och hur du inspirerar till motivation. Du får insikt om när du ska använda coachning vs. feedback, coachningsfrågor och vilken metodik som fungerar.

 • Komplett verktygslåda för hur du med ett coachande förhållningssätt leder dina medarbetare.
 • Möjlighet att finslipa de coachningsfärdigheter du redan har.

Kursen består av 4 delar

Du börjar kursen med att självskatta din kompetens. Sedan görs en kartläggning för att se vad din faktiska kompetens egentligen är. Därefter får du tillgång till teorin för att sedan prova på dina kunskaper helt riskfritt i ett realistiskt scenario. Till din hjälp och för att stärka din kompetens, har du en digital coach som ger dig återkoppling och coachande reflektioner under vägens gång.

 1. Självskattning
 2. Coachning i vardagen: Kartläggning
 3. Ett coachande förhållningssätt: Teori
 4. Coachning i vardagen: Träning och certifiering

Innehåll

Teori

Introduktion till vad coachning och ett coachande förhållningssätt är, samt vilka verktyg som du kan använda dig av.

Här får du med dig:
 • Vad syftet med coachning är
 • Hur du får förtroendet att coacha en medarbetare
 • Hur du anpassar din coachning till olika personligheter
 • Vad behöver din medarbetare kunna för att utföra sina arbetsuppgifter och hur duktig är medarbetaren på det idag? Vad behöver du då coacha inom?
 • Hur du inspirerar dina medarbetare till att bli motiverade
 • När du ska använda dig av coachning, när feedback
 • Bra coachande frågor
 • Coachningsmetodik – struktur för att nå framgång när du coachar

Praktik

Coachning i vardagen

I ett simulerat möte får du helt riskfritt, använda det du lärt dig och träna på dina färdigheter i coachning.

I ett realistiskt scenario kommer du att hjälpa en chef med att coacha sin medarbetare. Din uppgift är att hitta bästa vägen och de val du gör får olika konsekvenser. Till din hjälp har du i din tur en coach som ger dig feedback på ditt beteende.

Onlineutbildning

Leda individen: Ett coachande förhållningssätt

Längd: 65 minuter
Kostnad: 2.495 kr Inkl. moms
Kategori: Coaching, Ledarskap, Kommunikation
Pris *: 2.495 kr Inkl. moms
* Pris exkl. moms.

Mål & Syfte

 • Så coachar du dina medarbetare till att själva ta ansvar för sin egen utveckling.
 • Insikter i hur du inspirerar dina medarbetare att bli mer motiverade i arbetet.
 • Skapa tid till att ägna dig åt viktigare uppgifter än att kontrollera och följa upp dina medarbetare.

Den här kursen ingår för dig som är Medlem Plus och Medlem Premium.

Fler utbildningar


Leda individen: Feedback och återkoppling

Konsten att ge feedback och återkoppling är central för att vi ska kunna utveckla våra medarbetare och få dem att förbättras i sitt arbete men också förstärka det de redan …

Läs mer


Leda individen

Hur skapar man förutsättningar för en medarbetare att finna motivation och känna engagemang? Hur hjälper man medarbetare att nå sina mål? Vad skiljer ett coachningssamtal från ett utvecklingssamtal? När ska …

Läs mer


Leda mig själv

För att kunna leda andra behöver du först ha insikt i och förståelse för din egen roll, ditt syfte, dina möjligheter, begränsningar, uppgifter och verktyg. Hur du styr dina beteenden …

Läs mer


Leda teamet

Som chef och ledare är att leda ditt team en av dina viktigaste arenor. Du behöver veta hur du förmedlar visioner och mål så att det blir konkret och tydligt …

Läs mer


Leda verksamheten

I den här kursen har vi valt ut ett antal nyckelmoment som du i chefs- eller ledarposition med största sannolikhet stöter på.

Läs mer


Leda individen: Utvecklingssamtalet

Utvecklingssamtalet är ett av dina viktigaste verktyg för att skapa resultat tillsammans med andra. Effektiva och motiverande utvecklingssamtal är viktiga, både för att kunna förbättra prestationer OCH för att nå …

Läs mer


Leda individen: Lönesamtalet

Nyckeln för ett lönesamtal ligger i en tydlig löneprocess – där både medarbetare och chef känner sig trygga i vad som gäller och vilka mål och kriterier som ska vara …

Läs mer


Chef i praktiken

Vem vill flyga med en pilot som enbart har läst manualen - men aldrig tränat? Eller en pilot som har gamla kunskaper? Chef i praktiken ger dig möjlighet att skatta …

Läs mer


Sales Performance B2B

Utbildningen vänder sig till Dig som arbetar med uppsökande försäljning mot företag. Du får lära dig om hela säljprocessen, från att hitta och segmentera dina kunder till hur du agerar …

Läs mer