Hållbart ledarskap - 4 enkla tips som stärker dig i tuffa tider!

Fyra faktorer som kan vara avgörande för att bli en mer hållbar och välmående ledare.

Ledarskap | Hållbarhet | ARTIKEL | FEB 2023

Fundera på vad du behöver framöver för att fortsätta stärka dig själv och bli en mer hållbar ledare.

Fundera på vad du behöver framöver för att fortsätta stärka dig själv och bli en mer hållbar ledare.

Hållbart ledarskap är viktigare än någonsin! I tuffa och osäkra tider behöver du som ledare ta hand om dig själv för att orka leda din personal och din verksamhet. Många upplever att det kan kännas hopplöst svårt när situationen är tuff, men vi kan påverka vårt välmående mer än vad vi tror. Cirka 50% av vårt välmående styrs av våra gener, cirka 10% styrs av vår livssituation, vilket innebär att resterande cirka 40% är påverkansbart! Låt oss kika på fyra faktorer som vi kan styra över och som kan vara avgörande för att bli en mer hållbar och välmående ledare!

Tips 1: Genomskåda hjärnans falsklarm!

Vår hjärna är selektiv i sin informationsinhämtning och hotresponsen har alltid företräde. Det innebär att vi uppfattar negativ information före positiv och vi tillskriver det negativa mer värde. Det ger upphov till mer negativa känslor (stress och oro) och dessa finns för att hjälpa oss att överleva. Positiva känslor ska vara övergående för att skydda oss. Den här negativa obalansen är något som framför allt du som ledare måste vara redo att hantera dagligen. Den negativa obalansen tenderar dessutom att bli större i tider av oro och stress. Forskning visar att om vi påminner oss om att detta är hjärnans falsklarm och inte en objektiv bild av verkligheten blir det lättare att hantera. I vardagen behöver vi medvetet lyfta det positiva i våra liv för att uppnå en bättre balans.

Gör så här: när du känner att din inre oro eller oron från andra tar överhanden, påminn om det som är positivt och fokusera på och tala om detta. Det kan kännas ovant och konstlat i början men träning ger färdighet.

Tips 2: Minska dömandet av dig själv!

I tider av oro och stress blir vi ofta mer dömande mot oss själva. Du kanske känner igen dig i att du kan tvivla mer på din förmåga och känna dig osäker på om du kommer klara av saker? Vi har talat om att hjärnan alltid är partisk mot det negativa och det finns 5 gånger fler nervbanor i hjärnan kopplat till vårt hotsystem och det påverkar också vårt dömande. Att vi dömer andra för att skydda oss själva mot eventuellt hotfulla personer är en sak, men när vi dömer oss själva för mycket så undergräver det vårt ledarskap och är ohållbart i längden. Vad handlar vårt dömande om egentligen? Vårt dömande handlar ofta om att vi saknar något. Ett grundbehov som inte tillfredsställs. Vi kanske känner otrygghet eller ensamhet för att det saknas oss något. Att se vilka behov som försöker nå vårt medvetande när vi dömer oss själva, är den egentliga frågan vi ska besvara. Det finns ofta inget att döma, bara mycket att förstå. Vi dömer det vi inte förstår. Det vi förstår, är lättare att lösa.

Gör så här: ställ dig själv den magiska och värdefulla frågan ”vad behöver jag just nu?” när du känner att du tappar energi, mår dåligt eller bara känner dig låg. Ofta är det ett självkritiskt dömande som ligger bakom att vi känner oss låga. Och ge dig sen det du behöver oftare!

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Tips 3: Bli medveten om dina vandrande tankar!

Uppgiften att vara medvetet närvarande och ha fokus på det vi gör just nu är fantastiskt svårt för den mänskliga hjärnan. Uppmärksamheten är som en ljuskägla som kan riktas mot det förflutna, nuet eller framtiden. Tendensen att vandra i tid är väldigt stark. Forskning visar att vi spenderar cirka 50% av vår tid med att tänka på det som hänt eller det som ska hända. Det innebär att vi lever halva våra liv i repris eller någon slags science fiction eller fantasivärld och är frånvarande från våra egna liv (!) Många ledare är inte medvetna om detta, och det beror ju på att det oftast sker helt omedvetet. Vi är inte medvetna om hur ofta vi är distraherade av den enkla anledningen att distraktion är ett tillstånd av omedvetenhet. I tider av oro ökar dessutom tankevandringen och den tenderar att vara mer negativ till sin natur. Vi tänker fler katastroftankar när vi är pressade, vilket inte är hållbart.

Gör så här: kroppen är alltid här och nu och när vi riktar vårt medvetna fokus mot den bryter vi tankevandringen. Fokusera på att känna in kroppen och när tankar eller andra distraktioner dyker upp så låt dem bara passera och rikta tillbaka ditt fokus mot kroppen. Observera kroppen utan att prestera eller värdera. Kan kännas ovant i början men är väldigt kraftfullt och kan göras överallt. Gör gärna denna fokusövning några minuter innan ett möte eller innan du ska fokusera på en uppgift.

Tips 4: Ge dig själv reflektionstid!

”Men, Margaretha jag har inte tid för detta nu” är en av de vanligaste kommentarerna jag får när jag nämner att man behöver reflektionstid för ett hållbart ledarskap. Men har du tid att vara ofokuserad, ineffektiv, stressad och ur balans? Vid stress tappar vi ofta bort att göra rätt saker - vi får tunnelseende och har mer detaljfokus på att göra saker rätt. Vi missar ofta den stora bilden och de strategiskt viktiga frågorna. För att bli mer hållbar behöver vi komma åt våra exekutiva delar av vår hjärna som vi tyvärr inte kommer åt när vi är i den negativa känslans grepp. Att ta några minuter varje dag och reflektera över punkterna ovan gör att vi blir mer hållbara, ägnar oss åt rätt saker och når bättre resultat över tid.

Gör så här: lägg in 10 minuters daglig reflektionstid i din kalender gärna i anslutning till en redan etablerad rutin/vana du gör varje dag. En daglig reflektionstid blir ofta mer värdefull i tider av oro/press genom att fokusera på de saker du är tacksam över just nu. Lista dessa så du ser dem tydligt för dig själv. Lista gärna också det du har lyckats med under dagen. Fundera på vad du behöver framöver för att fortsätta stärka dig själv och bli en mer hållbar ledare.

Margaretha Öström

Margaretha Öström

Vår expert på hållbart ledarskap

 • Följ skribent

Margaretha är civilekonom med en M.Sc. i Personnel Management från London School of Economics. Hon har lång erfarenhet av chefs- och ledningsgruppsarbete (vd & teamchef) där hon bidragit till utveckling och fina resultat och har över tjugo års erfarenhet som organisationskonsult. Med hjälp av sin djupa kompetens inom arbetspsykologi och ledarskap genomför hon ledarurval i form av personbedömningar, grupputveckling, coachar ledare och håller inspirerande föreläsningar, workshops och utbildningar.

Margaretha har författat boken ”Hållbar hjärna med mindfulness” där hon belyser hur du bygger ett hållbart och medvetet själv- och ledarskap som innebär ett större mått av fokus, inre lugn och strategiskt tänkande. Hon är utbildad mindfulnessinstruktör (enligt originalprogrammet MBSR, Massachusetts Medical School, USA) och ICF-certifierad coach.

Med professionalism, nyfikenhet och en god lyssnande förmåga genomför Margaretha uppdrag både på svenska och engelska. Vill du komma i kontakt med henne är du varmt välkommen att mejla på m.ostrom@leadinginsight.se.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Hållbarhet

Margaretha Öström

Margaretha Öström

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Hållbarhet

Dela:

För att träna din hjärna att bli mer hållbar:

1. Ladda ned appen Soundcloud.
2. Starta ett konto – det är gratis!
3. Sök på Margaretha Öström
4. Gratis fokusövningar!

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill