Feedback som utvecklingsredskap

Lär dig utnyttja kritikens fördelar.

Kommunicera | Ledarskap | Coacha | ARTIKEL | FEB 2011

Feedback

Feedback

Det krävs ett utomstående öga för att få perspektiv. Ingen kan ensam avgöra på vilket sätt han eller hon bidrar till det stora sammanhanget. Att ge feedback är mer än att bara säga ”Det där gjorde du bra” eller ”Du kan göra bättre”. Det handlar snarare om att öppna upp för utveckling. 

Det krävs ett utomstående öga för att få perspektiv. Ingen kan ensam avgöra på vilket sätt han eller hon bidrar till det stora sammanhanget. Att ge feedback är mer än att bara säga ”Det där gjorde du bra” eller ”Du kan göra bättre”. Det handlar snarare om att öppna upp för utveckling.

Feedback ska ges på ett konstruktivt sätt. Om den ges på rätt sätt bygger den upp och lyfter medmänniskor, medan motsatsen kan vara förödande för individen. Illa formulerad kritik kan sätta spår, verka hämmande och begränsar i värsta fall utvecklingen. Om du i stället satsar på en kommunikation som öppnar upp har du möjlighet att skapa förändring och utveckling i positiv riktning, något som alla vinner på - såväl yrkesmässigt som på ett personligt plan.

Vem behöver feedback?

Svaret är; alla. Det spelar ingen roll om du är ledare, chef eller jobbar på lägre positioner i en verksamhet – alla behöver input för att utvecklas i rätt riktning. Vi behöver veta vad vi gör bra och vilka sidor vi bör jobba med. I grupper och relationer där vi lär oss att praktisera och använda feedback utvecklas vi kontinuerligt och gruppen växer tillsammans.

Varför ge feedback?

Vidareutveckling av den egna yrkesrollen och behovet av att göra personliga framsteg, är de primära anledningarna till varför feedback är så viktigt. Vi vill bli mer kompetenta och trygga i oss själva, det gäller för alla våra olika roller vi har i livet – privat och på jobbet. Feedback som ges med rätt avsikt och på rätt sätt är ett kraftfullt instrument till energi och tillväxt.

Vad handlar feedback om?

Kort beskrivet, handlar det om att få en återkoppling till en situation som passerat. Den hjälper oss att identifiera och förstärka det som varit bra och positivt och därmed stärka självförtroendet och självbilden. Feedback ger oss möjligheten att göra om minus till plus. Att lära oss att undvika fallgropar och i förlängningen faktiskt växa av det som från början kan uppfattas som ett misslyckande.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

  • Från stress till kontroll
  • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
  • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

När och hur ger jag feedback?
Beröm är en av de viktigaste formerna av feedback. När vi får uppmuntran, känner trygghet, glädje och lust, öppnar vi upp oss för utveckling och tillväxt.

Men allt kan inte vara beröm. Om vi gödslar alltför frikostigt med positiva omdömen, tappar de sin kraft och blir betydelselösa. Beröm måste vara fokuserat, sakligt, konkret och relevant. Och att ta emot är inte det enklaste. I feedbackrelationen är även mottagandet en viktig del – säg ”Tack!” istället för ”Äsch, det var väl inget…”. Ett ”tack” skapar nya utrymmen för positiva spiraler som får större effekter än man kan tro. En positiv respons på feedback bygger upp självrespekten och självkänslan både hos givaren och mottagaren. Prova nästa gång!

När det handlar om feedback på ett beteende som inte fungerar enligt förväntan, ska den ges direkt till den det berör. Mellan fyra ögon och helst i anslutning till situationen eller händelsen, utan att för den skull fastna i alltför känslomässiga lägen där exempelvis ilska får styra diskussionen. Det är en balansgång. Om för lång tid går mellan situationen och kritiken är det svårare att få en positiv effekt. Gå på magkänslan. Den har ofta rätt.
Var så konkret som möjligt. Bygg upp personen genom att vara lugn och tålmodig, specifik, tydlig, förstående och konstruktiv.

Använd ord som ”jag”, inte ”man” eller ”vi” – ord som skapar distans. Att vara personlig skapar en känsla av närhet och förståelse. ”När du kommer tio minuter för sent till vårt möte blir vi mindre effektiva. Vi tappar tempo och det gör mig irriterad och besviken”.

Var inte för snabb!

Behovet att ge feedback kommer ibland plötsligt. Vi har blivit glada, arga, ledsna eller besvikna. Att ge feedback i stunder av affekt blir sällan bra. Ditt eget känsloläge färgar situationen och det är nästan omöjligt att få den nödvändiga distansen. I sådana situationer är det lätt att säga saker som man sen får ångra. Stanna upp och ställ dig några frågor. Är kritiken nödvändig? Är den genomtänkt och konstruktiv? Är avsikten kärleksfull?

Om du kan svara ja på de här frågorna är du på rätt väg! Du är på väg att utveckla både dig själv och andra.

 

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Kommunicera
  • Ledarskap
  • Coacha

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill