Göran Rosenberg

Citat | CITAT | OKT 2015

Vad som gör dagens psykologiska krigföring så svår att se är att den har så mycket information att gömma sig bakom eller förklä sig till.

Göran Rosenberg

Mediesamhället blir på så vis den perfekta terrängen för krigspsykologiska bakhåll, menar författaren och debattören Göran Rosenberg och utvecklar sitt resonemang: ”Samma medier som förväntas ge oss korrekt information om världen kan också ge oss information som ser korrekt ut men likväl är resultatet av en krigspsykologisk insats. I det växande mediala flödet av nyheter, reklam och underhållning blir gränsen mellan självständig journalistisk rapportering och subtilt styrda budskap svår att se. Inte minst i en tid när hantverksmässig journalistik rationaliseras bort till förmån för industrialiserad nyhetsproduktion.”

Mats Ekdahl

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Citat

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill