Dorothy Parker

Citat | CITAT | AUG 2018

Låt fåren räkna sig själva, om de är så glada i matematik. Låt dem göra sitt eget skitjobb.

Dorothy Parker

Den amerikanska författaren Dorothy Parker om sömnlöshet. Hon var känd för sina elaka kvickheter, men också för sina smärtfyllda verser. Hon utvecklade, som framgår av citatet, ett svårartat förhållande till får och fårräkning. Hon var en av dem som hellre tog till alkohol och barbiturater för att få sova. Sömnproblem och sömnlöshet är ett gissel i det moderna samhället, och har varit det mycket länge. Forskare hävdar till exempel att sömnbrist är en bidragande orsak till en mycket stor del av alla dödsolyckor i trafiken. Det personliga lidandet är stort och omfattande. Man vaknar, vrider och vänder på sig och kan inte sova. Man är rädd för att inte kunna sova, och just därför kan man inte sova. Sömnlöshetens författare är många. Hjalmar Söderbergs Doktor Glas är ett av många exempel. Joyce Carol Oates talar om ”den hemliga stoltheten hos den sömnlöse som i all sin förtvivlan och pina vet att han eller hon är annorlunda”. Vladimir Nabokov skattade sig lycklig över att han vakade: ”Sömnen är världens mest enfaldiga broderskap”. Eller Karen Blixen: ”Endast idioter och slavar sover”. 

Mats Ekdahl

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Citat

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill