Elie Wiesel

Citat | CITAT | OKT 2018

Likgiltigheten utlöser ingen reaktion. Likgiltigheten är ingen reaktion. Likgiltigheten är inte en början, den är ett slut.

Elie Wiesel

Nobels fredspristagare Elie Wiesel med anledning av att så många författare och journalister är fängslade på obestämd tid efter summariska rättegångar, utlämnade åt de mäktigas godtycke. Dessa journalister kan bara hoppas på omvärldens reaktion, deras stora fiende är likgiltigheten. Likgiltigheten som en hotfull hållning var också ämnet för den pamflett på endast trettio sidor som blev en stor försäljningssuccé i Frankrike i början av 2011. I den tunna skriften Indignez-vous uppmanar författaren Stéphane Hessel, 93-årig fransk motståndsman under andra världskriget, det franska folket och särskilt dess ungdom att ta ett personligt ansvar. I sitt ”Jáccuse mot likgiltigheten” uppmanar Stéphane Hessel till att återuppliva andan från motståndsrörelsen under andra världskriget genom att avvisa marknadens ”oförskämt själviska makt och försvara en modern demokratis värden”. Stéphane Hessel togs till fånga under andra världskriget, torterades och sattes i koncentrationsläger i Tyskland. Efter kriget blev han en av dem som formulerade FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna där artikel nummer ett lyder: ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap”.

Mats Ekdahl

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Citat

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill