Harry Järv

Citat | CITAT | AUG 2017

Det är egentligen bara tre saker som jag kan väl: fotografering, kommatering och närstrid.

Harry Järv

Harry Järv var chef på Kungliga Biblioteket i Stockholm, tidningsutgivare och författare, men hade också en bakgrund som soldat i den främsta frontlinjen under det finska vinterkriget. 1939 låg den då artonårige Harry till sjöss för att utbilda sig till sjökapten. Men när Stalin angrep Finland skyndade han sig hem för att delta i Finlands försvar. Detta blev början på en imponerande levnadsbana: krigshjälte i två krig (sista gången sommaren 1944 som invalid sedan hans ena fot sprängts bort av en mina), vice riksbibliotekarie, biblioteksråd, tidningsutgivare (Radix och Fenix) och författare.

Nationalencyklopedin porträtterar honom med bland annat följande ord: ”en rad stora essäsamlingar, breda och djupa kunskaper i antik och modern litteratur, historia, kulturhistoria och filosofi samt en anarkosyndikalistisk grundsyn.”

Mats Ekdahl

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Citat

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill