Leda verksamheten

I den här kursen har vi valt ut ett antal nyckelmoment som du i chefs- eller ledarposition med största sannolikhet stöter på.

Efter kursen kommer du ha kunskaperna som krävs för att leda verksamheten.

Kursen består av 4 delar + eSimulering

 1. Mål och strategier
 2. Ekonomisk grundkurs
 3. Arbetsbeskrivningar och kompetensprofiler
 4. Lagar och regler
 5. eSimulering - Att driva ledningsgruppsmöten

1. Mål och strategier

Här får du med dig ett användbart verktyg, ett så kallat styrkort, för att hantera mål och strategier och förankra dem i hela verksamheten. Från vision och affärsidé till individuella handlingsplaner för de anställda.

Medföljande verktyg:

 • SWOT-analys 
 • SMARTA mål
 • KFF:er - Kritiska Framgångsfaktorer för teamet att arbeta mot samma vision

2. Ekonomisk grundkurs

En grundutbildning i ekonomi som lär dig de vanligaste begreppen och vad de säger om en verksamhets ekonomiska situation. Lär dig balansräkningar, räkna på resultat och hur till synes små prisjusteringar påverkar dina marginaler.

Exempel på innehåll:

 • Budget och kostnader 
 • Likviditet och soliditet 
 • Marginal och vinst 
 • Övningar

3. Arbetsbeskrivningar och kompetensprofiler

Här får du med dig/er verktyg att avgöra om rätt person är på rätt plats. Har ni områden där ni behöver fortbilda personalen, behöver ni nyanställa – eller finns det outnyttjad potential hos medarbetarna?

 • Arbetsbeskrivning - En trygghet då du och den anställde vet vad som gäller vid till exempel löneförhandling.
 • Kompetensprofiler - Sju enkla steg för att ta fram kompetensprofiler.

4. Lagar och regler

Lär dig att som chef hantera medarbetares önskemål och krav.

Det finns en uppsjö av regler och lagar att hålla koll på. Vi har valt ut några av de viktigaste så att du ska känna dig förberedd även när du ställs inför det oväntade.

 • Ledighet 
 • Arbetsmiljö 
 • Diskriminering 
 • Uppsägning

Onlineutbildning

Leda verksamheten

Längd: 120 minuter
Kostnad: 3.295 kr Inkl. moms
Kategori: Organisation / verksamhet, Ledarskap, Ekonomi
Pris *: 3.295 kr Inkl. moms
* Pris exkl. moms.

Mål & Syfte

 • Verktyg för hur du leder din verksamhet och hur ni tar er från visioner till strategiska mål.
 • Grunderna i ekonomiska begrepp och nyckeltal.
 • Kunskap i hur du matchar din personals kompetens mot företagets behov.
 • Koll på några av de viktigaste lagar och regler du som chef kan behöva förhålla dig till.

Den här kursen ingår för dig som är Medlem Premium.

Fler utbildningar


Leda individen: Ett coachande förhållningssätt

Hur gör de bästa kontra de flesta, när de coachar? I denna digitala kurs lär du dig vad coachning är och vad ett coachande förhållningssätt innebär. Du lär dig vilka …

Läs mer


Leda individen: Feedback och återkoppling

Konsten att ge feedback och återkoppling är central för att vi ska kunna utveckla våra medarbetare och få dem att förbättras i sitt arbete men också förstärka det de redan …

Läs mer


Leda individen

Hur skapar man förutsättningar för en medarbetare att finna motivation och känna engagemang? Hur hjälper man medarbetare att nå sina mål? Vad skiljer ett coachningssamtal från ett utvecklingssamtal? När ska …

Läs mer


Leda mig själv

För att kunna leda andra behöver du först ha insikt i och förståelse för din egen roll, ditt syfte, dina möjligheter, begränsningar, uppgifter och verktyg. Hur du styr dina beteenden …

Läs mer


Leda teamet

Som chef och ledare är att leda ditt team en av dina viktigaste arenor. Du behöver veta hur du förmedlar visioner och mål så att det blir konkret och tydligt …

Läs mer


Leda individen: Utvecklingssamtalet

Utvecklingssamtalet är ett av dina viktigaste verktyg för att skapa resultat tillsammans med andra. Effektiva och motiverande utvecklingssamtal är viktiga, både för att kunna förbättra prestationer OCH för att nå …

Läs mer


Leda individen: Lönesamtalet

Nyckeln för ett lönesamtal ligger i en tydlig löneprocess – där både medarbetare och chef känner sig trygga i vad som gäller och vilka mål och kriterier som ska vara …

Läs mer


Chef i praktiken

Vem vill flyga med en pilot som enbart har läst manualen - men aldrig tränat? Eller en pilot som har gamla kunskaper? Chef i praktiken ger dig möjlighet att skatta …

Läs mer


Sales Performance B2B

Utbildningen vänder sig till Dig som arbetar med uppsökande försäljning mot företag. Du får lära dig om hela säljprocessen, från att hitta och segmentera dina kunder till hur du agerar …

Läs mer