Harry Schein

Citat | CITAT | MARS 2015

Såvida vi inte föredrar att en dag om fem, tio, femton eller tjugo år vakna, upptäcka en miljö med vilken vi vantrivs, och fråga oss själva hur detta kunnat ske, varför ingen förstod vad som höll på att hända, varför samhället alltid ingriper för sent.

Harry Schein

Harry Schein i debattboken ”Inför en ny mediapolitik” i vilken han redan 1972 underströk att den nya tekniken kräver en sammanhängande politik för information, kommunikation och medier. Schein pläderade för behovet av en klok reglering av medierna för att upprätthålla mångfalden, det vill säga ”reglera för att behålla friheten”. Men för att detta skulle kunna genomföras behövde man bättre kunskap, menade Harry Schein och betonade att det borde inrättas ”en mediepolitisk byrå” direkt underställd regeringen.

Byråns uppgift skulle vara att följa medieutvecklingen, både nationellt och internationellt, att informera statsmakterna och sprida kunskap, att främja forskning och utvecklingsarbete och att initiera och leda studier, att studera och analysera organisationsfrågor, finansiella frågor och upphovsrättsliga frågor samt att samordna. Till byrån skulle knytas en rad experter för att få den tvärvetenskapliga kunskapen som behövdes. Vad som krävdes, betonade Harry Schein, var helt enkelt en mer integrerad politik för att slippa vakna upp i framtiden och fråga sig hur det kunde bli som det blev.

Mats Ekdahl

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Citat

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill