Kvalitetssäkra innovation i reglerade branscher

Noelia Almanza: En ISO-standard ger en tydlig riktning i innovationsarbetet

Innovation | ARTIKEL | MARS 2022

Noelia Almanza, tidigare Head of Innovation på Doktor.se, och Senior Corporate Innovation Advisor.

Noelia Almanza, tidigare Head of Innovation på Doktor.se, och Senior Corporate Innovation Advisor.

Det är viktigt att förstå skillnaden på framtidsinriktad utveckling och förvaltningens förbättringsarbete för att lyckas med innovationsutveckling i organisationen. Verksamheten behöver ha en samsyn på innovationsarbetet och kunna kvalitetssäkra det genom exempelvis ISO 56 000, det minskar riskerna att misslyckas, säger Noelia Almanza, tidigare Head of Innovation på Doktor.se, och Senior Corporate Innovation Advisor.

Noelia Almanza, tidigare Head of Innovation på Doktorse Nordic och liknande uppdrag på internationella bolag. Noelia har arbetat med innovationsledning inom starkt reglerade branscher och har erfarenhet från bl.a Health Tech, Insurance & Banking och gaming.

- Arbetet som innovationsledare förutsätter att du helst arbetat i flera olika roller, gärna inom olika branscher, på olika nivåer i företagen. Korspollinering har en central betydelse i hur väl du hittar vägarna framåt där du agerar djävulens advokat i många frågor, med insikt och förståelse för hur olika delar av en organisation resonerar och hur kunder eller användare ställer sina krav.

Redan 2001 började Noelia att jobba med innovation internationellt och uppnådde en systemförändring i det Bolivianska sjukvårdssystemet i Cochabamba. I Sverige var ett av stora uppdragen innovationsutveckling inom blåljusverksamheterna. Det handlade om att göra Sverige till ett testbäddsland för innovation genom ett internationellt konsortium.

- Vi arbetade med allt från att hitta sensorer och system som kunde detektera CBRNE (bl.a. dirty bombs), till smarta textilier för brandmän, ända till flygande ambulanser, vilka vi idag kan se ta form på olika ställen i Europa. Jag arbetade tillsammans med det företag som var först med att flyga en obemannad farkost (UAV) över finska viken.

Varför valde du att bli innovationsledare?

- Jag skulle säga att innovationsyrket valde mig. När jag började med ett oskyldigt projekt 2001 visste jag inte att ordet innovation hade den betydelse det har och det var inte förrän 6 år senare det slog mig att jag arbetat med social innovation de senaste 6 åren.

Av en slump fick Noelia ett innovativt sidouppdrag, vid sidan av arbetet med att implementera ett digitalt patientövervakningssystem för barnintensivvården på Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

- Då förstod jag att nydanande pionjära disruptiva lösningar var något som låg mig varmt om hjärtat, särskilt i digitaliseringens första stora våg i den annars så förändringsobenägna offentliga sektorn.

- Det var här mitt driv och passion tog form och kärleken till utveckling i olika organisationer och dess faser formades och antog en exponentiell utveckling. När sedan Med-Tech blev en integral del i sjukvården där teknik och nya lösningar öppnade dörren till framtidens sjukvård visste jag att jag ville vara en del i denna gigantiska transformation som bringade ett stort värde till såväl personal som patienter.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Utmaningar – brist på samsyn

Oavsett bransch finns det flera gemensamma innovationsutmaningar i allt ifrån olika bilder av framför allt vad innovation är, hur det arbetet bäst ska bedrivas, hur man skriver en hållbar innovationsstrategi när företagen ska samsas om finansiella medel, till hur dessa bäst ska fördelas för att facilitera innovation i den egna verksamheten – om den ens ska göras in-house.

Finans- och sjukvård har dessutom mera branschspecifika med specifika förordningar och regler, o allt från från data- och informationssäkerhet till internationella medicinsktekniska föreskrifter som MDR i Europa till FDA:s regelverk i USA.

- Det krävs en outtröttlighet och en stark vilja att lyckas och överkomma dessa för att orka hitta vägarna framåt, men inte minst, erfarenhet och kännedom om de olika styrande bestämmelserna som finns.

Det är motiverande att som Innovationsledare bidra till att öka Sveriges innovationsförmåga.

- Jag anser att det är själva innehållet i uppdraget som får mina kuggar att spinna, alldeles oavsett om det handlar om att vara med att utforma en ny plattform för ambulanssjukvården, till att frysa sig blå om läpparna på ett hemligt flygfält någonstans i riket.

Arbetet som innovationsledare, av flera olika anledningar, ställer särskilt personliga höga krav att vara prestigelös och framför allt att ha en hög nivå av integritet.

- Det som motiverar mig att arbeta med innovation, speciellt inom de mer speciella sektorerna, är att man får vara en del i att utveckla Sveriges förmåga och kapacitet i situationer som kräver det lilla extra, till att få vara en del i någonting större.

Innovationscertifiering ger organisationen trygghet

Att skilja på framtidsinriktad utveckling och förbättringsarbete inom förvaltning är en viktig grund att förstå och utgå ifrån.

- Jag har tidigt insett att man behöver veta skillnaden på explorativt arbete och explotiativt arbete, dvs framåtlutad utveckling vs. reguljärt förvaltnings/förbättringsarbete, något som kommit att kallas Dual Innovation Framework, framtaget av en vän och bransch-kollega till mig Dr. Ralph Christian Ohr.

Genom att professionalisera yrket är det möjligt att skapa en tydlig karriärväg och samtidigt kvalitetssäkra innovationsarbetet som görs på bred front utifrån en gemensam grund som t ex ISO 56 000, säger Noelia Almanza. Detta skulle kunna göra innovationsledaryrket till ett vida erkänt yrke, istället för en otydlig roll där företag och organisationer kan riskera att godtyckligt arbeta med innovationsinsatser som ger liten avkastning.

- En standardiserad utbildning och en yrkesgemensam grund skulle bidra till en säkerhet hos innovationsledaren, att veta att det man gör har vetenskaplig förankring som gör att fler organisationer och företag vågar ta klivet in i framtiden.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Innovation

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Innovation

Dela:

Om föreningen Innovationsledarna

Innovationsledarna är en ideell förening med syfte att driva gemensamma frågor för yrkesverksamma innovationsledare inom alla typer av företag och organisationer i Sverige. En innovationsledare ansvarar för, eller bidrar aktivt till, ledning och organisering av innovation samt ökad innovationsförmåga i ett företag eller en organisation.

Läs mer på www.innovationsledarna.se.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill