Psykologisk trygghet ger röststarka arbetsgrupper

Psykologisk trygghet, del 1: Skapa ett arbetsklimat där medarbetarna känner sig trygga med att uttrycka sina tankar och känslor.

Ledarskap | ARTIKEL | MARS 2022

Att jobba med att stärka den psykologiska tryggheten i ert team handlar om att öka förmågan till öppna och trygga samtal i gruppen och lyckas tillsammans.

Att jobba med att stärka den psykologiska tryggheten i ert team handlar om att öka förmågan till öppna och trygga samtal i gruppen och lyckas tillsammans.

”Vi ska inte ha någon slags terapi på jobbet. Det får man hantera på egen hand. På jobbet ska man jobba.” Så motiverade en VD varför hen inte ville – och inte behövde - arbeta med att stärka den psykologiska tryggheten i sin ledningsgrupp.

Psykologisk trygghet i arbetsgruppen – en humbug eller ett arbetsklimat att sträva efter? Om det görs på rätt sätt så är det något som kan möjliggöra en öppen kommunikation om problem, misstag och förbättringsmöjligheter, och ett värdefullt utbyte av kunskap och idéer. Kanske skulle ett annat begrepp väcka andra tolkningar och mindre motstånd. Ord kan tolkas olika.

Att jobba med att stärka den psykologiska tryggheten i ert team är inte jämförbart med att gå i någon slags gruppterapi där man ältar personliga problem. Det handlar istället om att öka förmågan till öppna och trygga samtal i gruppen, så att ni kan ta tillvara på all kompetens och erfarenhet som finns i teamet – och lyckas med alla komplexa utmaningar som ni möter längs vägen.

Innebär ”psykologisk trygghet” att man ska få säga och göra precis som man vill på jobbet? Att alla kollegor och chefer måste acceptera mig ”som jag är”? Nej, det handlar inte om att alla ska få säga vad som helst, när som helst. Eller att alla ska få göra fel, misstag och slarv på löpande band. Här finns en viktig skillnad, som ibland är en svår balansgång. Det handlar om att kunna välja NÄR jag är öppen med mina farhågor och HUR jag uttrycker oron. Men ATT jag ska uttrycka mig är centralt. Att inte behöva hålla allt inom sig. Att inte behöva bita sig i tungan. Eller sätta sig på händerna. Eller tänka: ”Säg inget, säg inget, säg inget”.

Röstkrympt: Känslan av att bli tystare än vad du skulle vilja vara.” Beskrivningen är hämtad från Minds bok Ord inuti, med en ordlista över 150 ord som beskriver hur vi mår. Ett av orden handlar om förmågan eller oförmågan att uttrycka sig i grupp: ”Röstkrympt”. Att känna sig röstkrympt på ett möte. Att i stunden göra en ”mikrobedömning” (som Amy Edmondson kallar det) om huruvida vi ska säga något eller inte. Det är en av många viktiga aspekter när vi pratar om psykologisk trygghet.

En viktig aspekt i sammanhanget är att vi pratar om osynliga handlingar. När din kollega i ledningsgruppen håller inne med sina tankar så vet du (oftast) inte det. Att inte presentera en tanke, en reflektion eller en idé är en osynlig handling. Det gör det också svårt att motverka i stunden. Vi vet inte allt som sker inombords i var och en av oss.

Psykologisk trygghet – ett gruppfenomen

Ibland låter det som att ansvaret för psykologisk trygghet enbart ligger på individen. Att var och en är skyldiga att säga det man tycker och tänker eller bara glömma det. Men så är det inte. Det behöver finnas förutsättningar för individerna att våga uttrycka sig. Det krävs att ledning och chefer i organisationen är tydliga med sina förväntningar om öppenhet, och själva bidrar till det. Det krävs att chefer visar att det är okej att lyfta frågor, ifrågasätta och uttrycka oro. Psykologisk trygghet måste ha anammats på en organisatorisk nivå för att man ska kunna förvänta sig det av varje medarbetare.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Vad vinner du som chef och vad vinner din grupp?

Vad har du och din grupp att vinna på att lägga tid på att stärka er psykologiska trygghet? Några vinster som visat sig är att ni uppnår mindre stress, mer energi på jobbet, högre produktivitet, färre sjukdagar, högre engagemang och mindre utbrändhet. Det finns också studier som visar på samband med lönsamhet. Om någon av dessa faktorer är viktiga för dig så har du alltså goda anledningar att jobba med din grupp och stärka er psykologiska trygghet.

Men hur? Det ska jag försöka reda ut i nästa artikel. Häng med!

Emma Stenmark

Emma Stenmark

Vår expert på teamutveckling och psykologisk trygghet

 • Följ skribent

Emma Stenmark är organisationsutvecklare och föreläsare och har i mer än 20 år arbetat med att utveckla team och organisationer på bland annat Sida, Amnesty, Brilliant och Add Insight. De senaste 6 åren har hon arbetat som konsult med fokus på team- och ledningsgruppsutveckling, ledarutveckling samt föreläst i både Sverige och utomlands. Hennes specialintresse har de senaste åren varit psykologisk trygghet och hur det kan bidra till teamets förbättrade prestation. Emma certifierar användare (Practitioners) tillsammans med Add Insight genom The Fearless Organization med fokus på att mäta och följa upp psykologisk trygghet på grupp- och organisationsnivå.

Emma Stenmark har en Fil.mag. i Sociologi och är diplomerad coach på Humanova med inriktning på psykosyntes. Hennes intresse för hur individ och organisation kan fungera på bästa sätt tillsammans har varit hennes fokus både som konsult och som anställd i en rad olika organisationer.

Hon jobbar med både små och stora organisationer, statliga och privata. Hon har arbetat utomlands i bland annat USA, Ukraina och Vietnam och har ett starkt internationellt intresse. Emma har inga problem att jobba på engelska om så önskas.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Emma Stenmark

Emma Stenmark

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill