HR:s viktigaste utmaningar under 2022

Ledarskap, kompetensförsörjning och arbetsmiljö framhålls i ny undersökning om HR:s roll och utmaningar.

Ledarskap | HR | Arbetsmiljö | ARTIKEL | MARS 2022

9 av 10 HR-medarbetare i undersökningen tror att framtiden är hybrid.

9 av 10 HR-medarbetare i undersökningen tror att framtiden är hybrid.

Ledarskap, kompetensförsörjning och arbetsmiljö blir de tre högst prioriterade områdena inom HR under 2022. Det visar en ny HR-rapport från företaget Induction, där över 600 personer inom HR har deltagit. Utmaningarna handlar framför allt om att anpassa ledarskapet och arbetsmiljön till ett nytt arbetssätt i tider av hybridarbete, samt att hitta lösningar på kompetensbristen. Samtidigt är det viktigare än någonsin att HR och ledarskapet är dynamiska för att kunna möta verksamhetens behov.

Arbetslivet står inför ständigt nya utmaningar i en värld som hela tiden förändras. Det har inte minst de senaste årens coronapandemi visat. Det innebär också att HR spelar en väldigt viktig roll för att ta sig an de behov som uppstår i verksamheten. I den nya HR-rapporten från företaget Induction, som är specialiserade på onboarding, undersöks HR:s roll och utmaningar med hjälp av en enkätundersökning där 607 HR-medarbetare har deltagit. 69 procent av deltagarna har en ledande befattning, och 81 procent jobbar i företag med fler än 200 anställda.

Resultaten visar bland annat att 8 av 10 ser ett stort behov av att utbilda och utveckla ledare för att hantera nya arbetssätt, inte minst det hybridarbete som på senare tid har blivit norm i arbetslivet. Deltagarna uppger också att ledarskap, kompetensförsörjning och arbetsmiljö blir de tre mest prioriterade områdena för HR under 2022.

Hybridarbete – det bästa av två världar?

Hybridarbete har som sagt blivit ett mycket vanligt arbetssätt i samband med pandemin, och det är en modell som med största sannolikhet är här för att stanna. 9 av 10 HR-medarbetare i undersökningen tror att framtiden är hybrid, och en logisk följd av det är att både HR-rollen och ledarskapet behöver utvecklas. HR har en mycket central roll när det handlar om att få den nya arbetsformen att fungera, se till att kommunikationen sköts på rätt sätt och att arbetsmiljön är god.

I bästa fall kan den hybrida modellen vara det bästa av två världar, kontorsarbete och distansarbete – men då krävs det att HR och ledarskapet är på tå, har rätt kunskap och kompetens och erbjuder rätt riktlinjer, struktur och digitala lösningar. 55 procent av deltagarna i undersökningen tror att hybridarbete kommer att påverka HR:s arbete i samma utsträckning som föregående år, och 30 procent tror att det kommer att bli mer tidskrävande, medan 15 procent tror att det kommer att bli mindre tidskrävande.

Den snabba förändringstakten i arbetslivet gör att det blir extra viktigt för HR att fånga upp verksamhetens utmaningar och behov. De tre främsta utmaningarna som HR för egen del står inför under 2022 är, enligt deltagarna i undersökningen, att vara en dynamisk HR avdelning, att avsätta tid till utveckling och förebyggande arbete, samt att digitalisera HR-processer.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Kompetensförsörjning och digitalisering

Kompetensförsörjning har länge varit en stor utmaning, och fortsätter att vara det under 2022. För att lyckas behålla kompetenta medarbetare är det viktigt att kunna erbjuda en arbetsmiljö där människor trivs och mår bra. Kompetensförsörjning handlar naturligtvis om att vara en attraktiv arbetsgivare som lyckas locka till sig nya talanger, men att behålla och utveckla sina nuvarande medarbetare är minst lika viktigt. Ett sätt att förbättra kompetensutvecklingen kan vara att ta hjälp av digitaliseringen. 75 procent av deltagarna i undersökningen svarar att det finns ett stort behov av att i större utsträckning digitalisera lärande och kompetensutveckling för att vara en attraktiv arbetsgivare och möta verksamhetens behov.

En annan viktig fråga för HR är outsourcing, som också hänger samman med digitaliseringen, såtillvida att tekniken gör det lättare att ta hjälp av externa leverantörer. De tre vanligaste strategiska och operativa uppgifter som HR väljer att outsourca under 2022 är löner, pension och rekrytering. Samtidigt är arbetsmiljö samt on- och offboarding de områden som outsourcas i lägst utsträckning, enligt studien.

Sammanfattningsvis så kommer 2022 för HR alltså att handla om att utveckla ledarskapet, att säkra en god arbetsmiljö, inte minst med tanke på hybridarbetets genomslag, och att säkra verksamhetens fortsatta kompetensförsörjning.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR
 • Arbetsmiljö

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR
 • Arbetsmiljö

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill