Ledarskap med Magnus och Kim: 25. Effektiva team, del 2

LJUDKLIPP | NOV 2015

Ditt mål som ledare för ett team under den första tiden är att skapa tillhörighet och trygghet. Självklart finns det också andra mål. Teamet är ju inte till för sin egen skull utan för att tex lösa problem eller skapa tillväxt i verksamheten. Men den typen av mål speglar bara en av de processer som pågår i ditt team, den andra handlar om teamets egen utveckling mot ett effektivt team. I vårt förra avsnitt tog vi upp det första som du som ledare för ett team behöver vara medveten om och vad som kännetecknar ett nystartat team. I detta avsnittet ger vi flera tips om hur du som ledare kan agera i början för att ge teamet en bra start. En checklista på några enkla saker som du lätt kan göra för att skapa trygghet och delaktighet i gruppen är att:•Se till att alla presenterar sig, gärna med lite mer info om sig själva än bara namnet för att snabbt initiera vikten av att lära känna varandra och för att förenkla för deltagarna att fortsatta sina samtal senare vid kaffepausen•Ha en förberedd dagordning som du ser till att alla får tillgång till•Sätt upp ramarna för teamets samtalsklimat, var noga med att alla får utrymme att yttra sig och stötta de som har svårt att komma till tals genom att fördela ordet•Ta upp frågor som berör teamets utveckling, vilka värderingar är viktiga och vad ni förväntar er av varandra när det gäller attityd, kommunikation, punktlighet mm. Det räcker inte att du som ledare berättar ur du vill ha det, bjud in alla till ett samtal där alla får yttra sig•Se till att du som ledare löser ev kommunikation ut och in från teamet, framför allt sådant som kan orsaka tveksamhet eller frågetecken ang teamets uppdrag och mål•Det är bättre att vara övertydlig än att riskera att vara otydlig om uppgifter som är viktiga för teamet att känna tillDet som ska känneteckna dig som ledare i början är att att du är styrande och självklar i din roll. Självklar är inte samma sak som att vara självsäker eller rent av självgod. Tvärt om så kan din självklarhet som ledare bidra till att du på ett naturligt sätt ser till att alla kommer till tals och att teamet vågar ta upp känsliga frågor på bordet. I slutet av avsnittet tar Kim upp att varje gruppmedlem har ansvar för gruppens resultat, inte bara ledaren. Så tänk på att du kan bidra med mycket även som medlem i ett team genom att agera på ett sätt som bidrar till teamets utveckling.
Taggar:

Ledarskap med Magnus och Kim

Ledarskap med Magnus och Kim

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill