Ledarskap med Magnus och Kim: 26. Effektiva team, del 3

LJUDKLIPP | NOV 2015

Att teamet under en period opponerar sig mot dig och prövar ditt ledarskap är ett tecken på att du gjort rätt! Du har lyckats med att nå det första målet i teamets utveckling, nämligen att skapa tillhörighet och trygghet.Konsekvensen av den tillhörigheten och tryggheten är att deltagarna nu vågar och vill ge uttryck för sin egen uppfattning. Flera vill ställa kritiska frågor i syfte att skapa utrymme för sig själva och hitta sin roll och position i teamet. Många ledare har svårt med sina egna känslor i den här fasen av teamets utveckling som kännetecknas av opposition och konflikt. Det kan hända att du känner dig ifrågasatt, utanför och ibland orättvist behandlad. Då gäller det att minnas att du i din roll som ledare bidrar med något helt unikt i teamet. Du ger deltagarna något att ta spjärn emot i sina samtal och diskussioner. Du ger dem en legitim motpart, någon som det är okej att hålla med eller inte hålla med, och som det också är okej att tycka om eller inte tycka om. Det är en roll som ingen av deltagarna kan ta men som är avgörande för att teamet ska gå vidare och komma igenom andra fasen av sin utveckling.Du märker att teamet har tagit ett steg vidare när det inte är lika tyst längre runt bordet när viktiga frågor diskuteras och ditt ord som ledare prövas och ifrågasätts på ett nytt sätt. Samma frågor som du tycker att ni redan kommit överens om tas nu upp till ny diskussion och alla tycks ha nya uppfattningar. Men tänk på att när frågorna var uppe förra gången var teamet i sin inledande fas. Då var det viktigare för teamets deltagare att passa in och känna tillhörighet än att ge uttryck för sina egna åsikter. Nu däremot, när frågan tas upp igen, känner alla ett större mått av trygghet och det är tvärt om mot tidigare viktigt för alla att profilera sig. Teamets deltagare vill hitta sin roll och se till att göra sin röst hörd.Under andra fasen av teamets utveckling börjar din ”makt” som ledare för teamet att sakta fördelas ut till teamets medlemmar. Det är en viktig process men också svår för ledaren som ställs inför att skiljas från känslan av kontroll och makt, något som är naturligt att vilja hålla fast vid.Prenumerera via RSS till ditt flöde eller podcaster och besök oss gärna på Facebook: MagnusochKim för att se material från avsnittet, dela det med dina vänner och bidra med kommentarer om ledarskap. Du kan också maila oss på adressen Ledarskap@magnusochkim.se om du vill komma i kontakt med oss. Berätta gärna om dina egna erfarenheter av ledarskap eller att boka en träff för att jobba med din utveckling. Du kan också boka en träff för en presentation av Ledarskapsarenan, ett personligt anpassat ledaskapsutvecklingsprogram som hjälper dig att träna på de färdigheter som vi samtalar om i podden.Medverkande: Magnus Gnisterhed, Kim KarhuTekniker: Daniel Hultander
Taggar:

Ledarskap med Magnus och Kim

Ledarskap med Magnus och Kim

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill