Många fördelar med HR i ledningsgruppen

Bättre ledarskap och större engagemang i företag som låter personalchefen sitta med i ledningen.

Ledarskap | HR | Medarbetarskap | ARTIKEL | OKT 2012

Många fördelar med HR i ledningsgruppen

Många fördelar med HR i ledningsgruppen

Att låta personalchefen sitta med i ledningsgruppen medför flera stora fördelar för företaget, enligt en ny studie från Netsurvey. Sammanställningen visar bland annat att företag som har HR i ledningsgruppen har ett bättre ledarskap samt godare förmåga att implementera förändringar.

Netsurvey är ett företag som genomför och analyserar medarbetarundersökningar. Genom åren har företaget samlat på sig en stor mängd erfarenheter och data om medarbetarskap, ledarskap och HR. Dessa kunskaper används ibland för att sammanställa egna studier och analyser, berättar marknads- och försäljningschef Sylwia Lindén.

Nu presenterar Netsurvey en ny studie om HR i ledningsgruppen, vars slutsatser har publicerats på företagets hemsida.

- Vi har sammanställt fem punkter där vi visar på konkreta skillnader mellan företag som har HR i ledningsgruppen och de som inte har det, säger Sylwia Lindén.

Ledarskap och värderingar

Företag som har HR i ledningsgruppen är alltså bättre än andra företag på fem olika punkter: ledarskapet, värderingarna, tydligheten, förmågan att implementera förändringar och energin.

Den kanske viktigaste punkten är ledarskapet. Netsurveys sammanställning av medarbetarundersökningar visar att ledarskapet graderas hela 17 punkter högre på en hundragradig skala, i företag där HR sitter i ledningsgruppen. I dessa företag har medarbetarna också högre kännedom om företagets värderingar och kan i högre utsträckning identifiera sig med dessa värderingar.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

- Genom att ta in HR i ledningsgruppen skickar man ut en tydlig signal om vad man har för syn på medarbetarfrågor och ledarskap. Det räcker inte med att personalchefen direktrapporterar till företagets vd; en vd som förstår betydelsen av personalfrågor släpper in HR i ledningen, säger Sylwia Lindén.

Tydlighet kring verksamhetsmål

Netsurveys sammanställning visar också att tydligheten kring företagets övergripande mål är 13 punkter högre i företag som har släppt in HR i ledningsgruppen. I dessa fall har medarbetarna även en bättre förståelse för hur de egna målen stödjer företagens mål. Dessutom är förmågan att implementera förändringar i organisationen 11 punkter högre.

Fördelarna med att låta personalchefen sitta med i ledningen är med andra ord många. Trots det är det långt ifrån alla företag som har tagit det steget.

- I större bolag är det ovanligt att inte ha en HR-chef, som också är affärsorienterad, i ledningsgruppen. Men medelstora och små företag är inte alls lika medvetna. I mindre företag finns inte heller alltid möjligheten att ha en personalchef, istället delas det ansvarsområdet upp på andra medarbetare, säger Sylwia Lindén.

Generellt sett är HR mer affärsnära idag än det var för några år sedan, tillägger hon - men alla har inte hunnit med i den utvecklingen.

- Vi ser fortfarande företag som teoretiskt har greppat att HR är viktigt, men samtidigt sitter de fast i den gamla synen på personalchefen som en ren administratör. Och många personalchefer sitter också själva fast i gamla hjulspår, förklarar hon.

Energi och engagemang

Studien visar också att energin är högre i företag där HR sitter i ledningen. Medarbetarnas engagemang är högre och det finns en positiv atmosfär på arbetsplatsen. Sylwia Lindén tror också att HR-avdelningen får en högre status bland medarbetarna om personalchefen sitter med i ledningsgruppen.

- HR har relativt hög status på exekutiva nivåer, men befinner sig fortfarande mitt i resan från administrativ till affärsdriven funktion. Många är fortfarande väldigt administrativa, och då får de lägre status bland medarbetarna, säger Sylwia Lindén.

Resultaten i Netsurveys sammanställning pekar alla åt samma håll - HR måste in i företagets ledning.

- Fler och fler företag visar en allt större mognad i sin syn på personalrelaterade frågor. Nyckeln till att växa ligger i personalen, och ett av de största hoten i framtiden är att inte kunna rekrytera eller att inte få folk att vilja stanna. Därför är det viktigt att man tänker på sitt arbetsgivarvarumärke och låter HR ansvara för att attrahera nya talanger, säger Sylwia Lindén.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR
 • Medarbetarskap

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR
 • Medarbetarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill