Leda individen: Lönesamtalet

Leda individen: Lönesamtalet

Nyckeln för ett lönesamtal ligger i en tydlig löneprocess – där både medarbetare och chef känner sig trygga i vad som gäller och vilka mål och kriterier som ska vara uppfyllda.

Innehåll

Teori

Innehåll:

  • Lönepolicy och lönekriterier – checklistor för hur ni tar fram och arbetar med dessa.
  • Grundläggande riktlinjer för lönesättning.
  • Lönesamtalet, vad du behöver tänka på före, under och efter.

Praktik

Här får du träna dina färdigheter i ett simulerat lönesamtal med medarbetaren Lisa. Målet är att Lisa ska förstå varför lönen blev som den blev och att ni har en plan framåt.

Din uppgift är att hitta bästa vägen och de val du gör får olika konsekvenser. Du kommer att få återkoppling av din coach som hjälp på vägen, när du behöver det.

Onlineutbildning

Leda individen: Lönesamtalet

Längd: 30 minuter
Kostnad: 1.995 kr
Kategori: Coaching, Ledarskap, Kommunikation
Pris *: 1.995 kr
* Pris exkl. moms.
Mål & Syfte
  • Så coachar du dina medarbetare till att själva ta ansvar för sin egen utveckling.
  • Insikter i hur du inspirerar dina medarbetare att bli mer motiverade i arbetet.
  • Skapa tid till att ägna dig åt viktigare uppgifter än att kontrollera och följa upp dina medarbetare.

Den här kursen ingår för dig som är Medlem Plus och Medlem Premium.

Våra utbildningar


Leda individen: Ett coachande förhållningssätt

Hur gör de bästa kontra de flesta, när de coachar? I denna digitala kurs lär du dig vad coachning är och vad ett coachande förhållningssätt innebär. Du lär dig vilka ...

Läs mer Anmäl dig


Leda individen: Feedback och återkoppling

Konsten att ge feedback och återkoppling är central för att vi ska kunna utveckla våra medarbetare och få dem att förbättras i sitt arbete men också förstärka det de redan ...

Läs mer Anmäl dig


Leda mig själv: Rollen som chef

För att kunna leda andra behöver du först ha insikt i och förståelse för din egen roll, ditt syfte, dina möjligheter, begränsningar, uppgifter och verktyg. Hur du styr dina beteenden ...

Läs mer Anmäl dig


Leda individen: Utvecklingssamtalet

Utvecklingssamtalet är ett av dina viktigaste verktyg för att skapa resultat tillsammans med andra. Effektiva och motiverande utvecklingssamtal är viktiga, både för att kunna förbättra prestationer OCH för att nå ...

Läs mer Anmäl dig


Leda mig själv: Tidsstyrning

Hur vi prioriterar vår tid spelar roll för vad vi hinner med. Vilka är de stora stenarna i ditt liv? Vad behöver du prioritera och vad kan vänta men ändå ...

Läs mer Anmäl dig


Leda mig själv: Kommunikationsstilar

För att kunna leda andra behöver du först ha insikt i och förståelse för din egen roll, ditt syfte, dina möjligheter, begränsningar, uppgifter och verktyg. Hur du styr dina beteenden ...

Läs mer Anmäl dig