Coach kan minska stress för kvinnliga chefer

Kvinnliga mellanchefer i offentlig sektor upplever ofta en spänd arbetssituation, enligt en studie från Karolinska Institutet.

Ledarskap | ARTIKEL | NOV 2011

Coach kan minska stress för kvinnliga chefer

Coach kan minska stress för kvinnliga chefer

Många chefer inom kommuner och landsting upplever stress och en spänd arbetssituation, visar en ny studie från Karolinska Institutet. Värst är det för kvinnor på lägre chefsnivå.

Studien har tagits fram av Karolinska Institutet i samarbete med AFA Försäkring, och bygger på den så kallade AHA-enkäten. 5 000 chefer har svarat på frågor om hälsa, livsstil och arbetssituation. Resultaten visar att fler chefer än väntat inom kommuner och landsting upplever en spänd arbetssituation.

- Kvinnor upplever mer stress samtidigt som män i högre positioner mår bäst, säger Christina Björklund från Karolinska Institutet, som har varit projektledare för studien.

- Extra drabbade är kvinnor på lägre chefsnivå. Tittar man på kvinnor i landstinget så är det 39 procent som upplever en spänd arbetssituation, och i kommunerna så är det 36 procent, förklarar hon.

En viktig orsak är att chefer i offentlig sektor ofta har höga krav på sig men samtidigt dåliga möjligheter till inflytande, förklarar hon. Detta gäller i synnerhet kvinnliga chefer.

- Arbetsbördan upplevs lika, men män upplever oftast större inflytande än kvinnor, säger Christina Björklund.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

  • Från stress till kontroll
  • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
  • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Risken för sämre hälsa är mer än fördubblad för en kvinna i den lägre chefspositionen än för en man i den högre chefspositionen, enligt studien.

Mellanchefer i klämposition

Att just mellanchefer är extra drabbade av stress och upplever en spänd arbetssituation var inte så oväntat, menar hon.

- Att det finns en problematik kring mellanchefer har vi sett i andra organisationer också. De utsätts för krav från alla håll och hamnar lätt i en klämposition mellan arbetsgivaren och arbetsgruppen. Dessutom jobbar de mot mål som inte alltid är så tydliga.

Det är också en hög andel av deltagarna i undersökningen som upplever att de är utmattade. Bland högre manliga chefer ligger den siffran på 6 procent, medan resultatet för lägre kvinnliga chefer är hela 15 procent.

- En hel del kvinnor slutar faktiskt som chef för att de inte orkar fortsätta. Det är det som blir resultatet av stressen och ohälsan, säger Christina Björklund.

Behöver coach

Christina Björklund konstaterar att det finns för många chefer som mår dåligt, och att man måste titta mer på vad skillnaderna när det gäller kön och hierarki beror på.

- Man får titta på organisationsnivå, på vilka förutsättningar och strukturer som finns, säger hon.

Men det finns också mer direkta sätt att hjälpa chefer som behöver stöd för att orka med sin arbetssituation.

- Ibland kan det behövas en coach eller liknande så att chefer får möjlighet att ventilera saker och ting.

För att ta itu med problemet måste man alltså titta på både individ- och organisationsnivå, säger Christina Björklund. Men man får inte heller glömma att dra nytta av välmående chefers positiva upplevelser av sitt jobb.

- Det är viktigt att man också tittar på dem som inte upplever det här problemet med en spänd arbetssituation. Hur bär de sig åt, vad kan man lära sig av dem?

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill