Principerna för effektiv inlärning

Åtta hemligheter för framgång, del 6: Bli bättre.

Motivera | Karriär | ARTIKEL | SEP 2014

Inlärning, Motivation

Inlärning, Motivation

Framgångsrika människor jobbar ständigt för att bli bättre och utvecklas i sitt arbete. Men hur blir man bättre? Genom att öva, öva och åter öva. För att uppnå önskat resultat är det dock viktigt att använda rätt metoder. I del 6 av artikelserien om framgång ska vi därför titta närmare på fyra grundläggande principer för effektiv och långsiktig inlärning.

De flesta har väl vid det här laget hört historien om den vilsne turisten som stoppade Arthur Rubinstein på gatan och frågade: "Ursäkta, hur kommer man till Carnegie Hall?" Rubinstein, som var pianist på det berömda konserthuset, svarade krasst: "Öva, öva, öva."

Vi har kommit till den sjätte av Richard St. Johns åtta hemligheter för framgång: Improve. Framgångsrika människor siktar ständigt mot att bli bättre på det de gör.

Vad krävs då för att bli bättre och utvecklas? Just det - öva, öva, öva.

Principer för inlärning

För att övningen ska ge resultat krävs det dock att man använder rätt metoder. Det optimala är att hitta ett inlärningssätt som på en och samma gång är effektivt och långsiktigt. Vi ska därför titta lite närmare på några av de grundläggande principerna för inlärning.

Tidningen Psychology Today berättade tidigare i år om en ny studie där tre principer för inlärning testades: repeterad övning i att inhämta information, rätt uppdelning av inlärningen över tid samt tillgång till omedelbar feedback. När dessa principer användes i klassrummet kunde forskarna notera en avsevärd förbättring av studenternas förmåga att lära sig komplexa ingenjörskunskaper.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Försökspersonerna var studenter på en ingenjörskurs på Rice University. De gick på föreläsningar och gjorde vanliga läxuppgifter. Men de fick också ett antal "uppföljningsproblem" att lösa som var utspridda med jämna mellanrum över tre veckor. Dessutom fick de omedelbar feedback på dessa uppföljningsproblem. För att bli godkända på kursmomentet krävdes det att de verkligen hade tagit del av feedback - eftersom människor ofta struntar i det, trots att feedback är den enskilt viktigaste källan till förbättring.

Uppföljning viktigt

De återkommande uppföljningsproblemen medförde att studenterna tvingades gå tillbaka och inhämta information från tidigare lektioner, vilket är en av de bästa metoderna för långsiktig inlärning. Att lära sig väldigt mycket på kort tid ("massed practice") kan vara kortsiktigt effektivt, men för att de nya kunskaperna ska sitta kvar på längre sikt måste man dela upp sina studie- eller övningstimmar över en längre tidsperiod.

Resultaten av forskningsstudien talade sitt tydliga språk; studenternas provresultat förbättrades med 7 procent inom det ämnesområde där de hade löst uppföljningsproblem med jämna mellanrum. Det kanske inte låter som en så stor förändring -  men en förbättring med 7 procent kan ändå innebära att studenten höjer sig från D till C eller liknande, skriver Psychology Today.

Hitta likheter

För att få ut riktigt mycket av inlärningen finns det också en fjärde princip som är viktig. Det snabbaste sättet att lära sig eller lära ut någonting nytt är att visa på dess likheter med någonting man redan kan.

Detta är viktigare ju svårare saker man ska lära sig. Från skoltiden minns du kanske att fysikläraren jämförde atomen med ett solsystem (elektronerna snurrar runt kärnan precis som planeterna snurrar runt solen). Din tysk- eller fransklärare kanske förklarade till synes främmande uttal genom att jämföra med liknande språkljud i svenska och engelska ("uttala ü som om det vore ett svenskt y").

Liknelser vid sådant vi redan kan är alltså en av nycklarna till att lära oss nya saker. Det är dock viktigt att ha en lärare eller mentor som även kan förklara skillnaderna ordentligt, annars kan liknelserna göra större skada än nytta.

Sammanfattningsvis är alltså följande fyra principer grundläggande när det gäller inlärning:

 • Fördela dina inlärnings- och övningstimmar över en längre tidsperiod snarare än att försöka trycka i dig all kunskap på en gång. Det sistnämnde kan för stunden kännas mer ambitiöst, men är långsiktigt lönlöst.
 • Se till att regelbundet ge dig själv (eller den du undervisar) uppföljningsproblem som kräver att man går tillbaka och hämtar information från tidigare inlärning (och inte nödvändigtvis det senaste övningspasset).
 • Se till att du får regelbunden feedback och att du alltid tar del av den ordentligt. Skaffa dig en lärare eller mentor.
 • Kom ihåg att jämförelser och liknelser vid sådant vi redan kan är ett effektivt sätt att lära sig nya saker.

Läs de andra artiklarna i serien:

Passion är nyckeln till allt

Hårt arbete slår talang

En sak i taget

Pusha dig själv bortom komfortzonen

Lär dig generera nya idéer

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Motivera
 • Karriär

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Motivera
 • Karriär

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill