Leda mig själv

För att kunna leda andra behöver du först ha insikt i och förståelse för din egen roll, ditt syfte, dina möjligheter, begränsningar, uppgifter och verktyg. Hur du styr dina beteenden och ditt agerande.

Du behöver kunna leda dig själv.

Innehåll

Rollen som chef

Få större insikt i hur du är som chef/ledare, hur du kan skapa en stark kultur och vad du behöver göra för att kommunicera med dina medarbetare på bästa sätt. Vi pratar om kompetens, kultur och kommunikation.

Här får du med dig:

 • Vad din roll som chef innebär för dig.
 • Vad du vill åstadkomma med din roll.
 • Självskattning inom de kompetenser din roll förutsätter.
 • Verktyg för att ta reda på och förändra eller bevara er balans mellan
 • struktur och kultur.
 • Anpassad kommunikation – hur du får teamet att arbeta mot samma vision.

Styra min tid

Hur vi prioriterar vår tid spelar roll för vad vi hinner med. Vilka är de stora stenarna i ditt liv? Vad behöver du prioritera och vad kan vänta men ändå rymmas? I den här utbildningen fokuserar vi på hur du kan identifiera och prioritera de stora stenarna i ditt arbetsliv.

Att kunna ta kontroll över vår tid är viktigt för att vi varken ska behöva jobba för mycket eller kanske framför allt med fel saker.

Du får med dig två konkreta verktyg:

 • Viktigt/Bråttom-modellen
 • Tidsuträkning

Kommunikationsstilar

För att få förtroendet att leda andra behöver du vara medveten om din egen kommunikationsstil och hur den påverkar andra. Hur du reagerar och agerar får olika konsekvenser beroende på vem du möter.

Du får med dig:

 • En övergripande bild av olika personligheter och teorier bakom.
 • Reflektera över din egen personlighet.
 • Verktyg: Så hur du kan anpassa dig för att kommunicera framgångsrikt.

Onlineutbildning

Leda mig själv

Längd: 55 minuter
Kostnad: 1.619 Inkl. moms
Kategori: Ledarskap, Organisation / verksamhet, Kommunikation
Pris *: 1.619 Inkl. moms
* Pris exkl. moms.

Mål & Syfte

 • Få insikt i din roll som chef, dina kompetenser och utvecklingsområden.
 • Ta del av verktyg som hjälper till att ta kontroll över din tid.
 • Förbättra dina färdigheter att kommunicera med dina medarbetare.

Den här kursen ingår för dig som är Medlem Plus och Medlem Premium.

Fler utbildningar


Leda individen: Ett coachande förhållningssätt

Hur gör de bästa kontra de flesta, när de coachar? I denna digitala kurs lär du dig vad coachning är och vad ett coachande förhållningssätt innebär. Du lär dig vilka …

Läs mer


Leda individen: Feedback och återkoppling

Konsten att ge feedback och återkoppling är central för att vi ska kunna utveckla våra medarbetare och få dem att förbättras i sitt arbete men också förstärka det de redan …

Läs mer


Leda individen

Hur skapar man förutsättningar för en medarbetare att finna motivation och känna engagemang? Hur hjälper man medarbetare att nå sina mål? Vad skiljer ett coachningssamtal från ett utvecklingssamtal? När ska …

Läs mer


Leda teamet

Som chef och ledare är att leda ditt team en av dina viktigaste arenor. Du behöver veta hur du förmedlar visioner och mål så att det blir konkret och tydligt …

Läs mer


Leda verksamheten

I den här kursen har vi valt ut ett antal nyckelmoment som du i chefs- eller ledarposition med största sannolikhet stöter på.

Läs mer


Leda individen: Utvecklingssamtalet

Utvecklingssamtalet är ett av dina viktigaste verktyg för att skapa resultat tillsammans med andra. Effektiva och motiverande utvecklingssamtal är viktiga, både för att kunna förbättra prestationer OCH för att nå …

Läs mer


Leda individen: Lönesamtalet

Nyckeln för ett lönesamtal ligger i en tydlig löneprocess – där både medarbetare och chef känner sig trygga i vad som gäller och vilka mål och kriterier som ska vara …

Läs mer


Chef i praktiken

Vem vill flyga med en pilot som enbart har läst manualen - men aldrig tränat? Eller en pilot som har gamla kunskaper? Chef i praktiken ger dig möjlighet att skatta …

Läs mer


Sales Performance B2B

Utbildningen vänder sig till Dig som arbetar med uppsökande försäljning mot företag. Du får lära dig om hela säljprocessen, från att hitta och segmentera dina kunder till hur du agerar …

Läs mer