Robotar skapar nya möjligheter

Danica Kragić Jensfelt: Vissa jobb försvinner, men framför allt förändras arbetslivet.

Innovation | ARTIKEL | JUNI 2018

Danica Kragić Jensfelt professor i datalogi på Kungliga tekniska högskolan.

Danica Kragić Jensfelt professor i datalogi på Kungliga tekniska högskolan.

Är du orolig för att en robot ska ta ditt jobb? I så fall är du nog inte ensam. På senare år har det rapporterats flitigt i media om robotteknikens och den artificiella intelligensens snabba utveckling, som förmodas leda till att fler och fler jobb tas över av maskiner. Först försvinner bara de enklaste jobben, men sedan står tjänstemannayrkena snart på tur, brukar det heta när skräckscenariot målas upp. Danica Kragić Jensfelt, professor i datalogi vid KTH och ledande expert på robotar, har dock en betydligt mer optimistisk syn på utvecklingen.

”Kanske får vi se ett arbetsliv där maskiner gör vad de är bra på, och vi människor gör vad vi är bra på”, säger hon till Motivation.se.

Robotar och artificiell intelligens väcker både nyfikenhet och en viss nervositet hos gemene man – det vet Danica Kragić Jensfelt bättre än de flesta. Danica är professor i datalogi på Kungliga tekniska högskolan (KTH) och en av våra absolut främsta experter inom robotteknik.

Hon är född och uppvuxen i Kroatien, och utbildade sig till civilingenjör i maskinteknik vid tekniska högskolan i Rijeka. 1997 flyttade hon till Sverige, och 2001 disputerade hon i robotik på KTH. Under åren har hon etablerat sig som en ledande robotforskare, och säkerligen fått samma fråga ett otal gånger:

Kommer det att behövas färre människor i ett framtida arbetsliv där robottekniken och den artificiella intelligensen utnyttjas maximalt?
– Nja, det är inte alls säkert att behovet av mänsklig personal minskar. Vissa jobb kommer att försvinna, men framför allt kommer arbetslivet att förändras. Kanske får vi se ett arbetsliv där maskiner gör vad de är bra på, och vi människor gör vad vi är bra på, säger Danica Kragić Jensfelt.

Tack vare den nya tekniken får vi bättre hjälpmedel som frigör oss från många monotona och tidskrävande arbetsuppgifter, säger hon. Det kan handla om alltifrån att administrativa arbetsuppgifter underlättas genom att information och data fylls i automatiskt – till att underhållet av stora system i tillverkningsindustrin inte behöver skötas regelbundet utan bara on demand.

Frågan är då om man inte ändå bör vara orolig för att jobben försvinner.
– Det är klart att man alltid ska vara vaksam på samhällsutvecklingen. Jag tror att det som skrämmer mest är tron att robotar och AI ska lösa alla problem, och att människor då blir överflödiga. Samtidigt kan man ifrågasätta vad rädslan egentligen bottnar i. Är det så att vi rädda för att behöva lära oss någonting nytt från scratch? Förändring är i grunden någonting bra och kan vara väldigt befriande, säger Danica Kragić Jensfelt.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Innebär robotar att det bara finns högkvalificerade jobb?

Jag nämner min egen lätt paranoida farhåga – att det i framtiden bara kommer att finnas plats för människor som är bra på sådant som matte och teknik. Om man inte är högkvalificerad inom dessa områden så blir man överflödig och får inget jobb. Men det scenariot tror hon inte alls på.
– Nej, det stämmer inte. Tänk dig till exempel att självkörande bilar slår igenom och att vi inte längre behöver några taxichaufförer. Då är det fullt möjligt att man ändå vill ha anställd personal i åtminstone vissa av bilarna, för att det finns kunder som behöver hjälp att kliva in och ut ur bilen, bära sitt bagage och så vidare. Så man kommer fortfarande att ha människor anställda för att kunna erbjuda en bättre service, säger Danica Kragić Jensfelt.

Hon kommer att tänka på sin son Jonathan, som föddes med en allvarlig funktionsnedsättning, vilket hon berättade om i sitt sommarprat i P1 för två år sedan.
– Jag är mamma till en pojke med särskilda behov, och färdtjänsten som han använder fungerar inte alls. Han blir rädd när han åker bil, och då blir det ett problem för chauffören. Det skulle vara jätteskönt om jag inte behövde känna mig skyldig att säga åt honom att vara tyst i bilen varje gång han ska åka med färdtjänsten. Om bilen var självkörande kunde man istället för en chaufför ha en assistent som sitter där bak med honom och håller honom i handen och tar hand om honom.

Det är just därför som Danica ser så positivt på utvecklingen av robotteknik och artificiell intelligens: Det frigör människor från monotona och tidsödande arbetsuppgifter, så att vi istället kan använda den mänskliga intelligensen, kreativiteten och sociala förmågan till någonting bättre och viktigare. Som att ta hand om varandra, erbjuda bättre service och mer empati. Kanske kommer robotarna paradoxalt nog göra samhället mer mänskligt.
– Tänk dig om skolan hade fem gånger mer personal. Eller om vi kunde underlätta arbetet i sjukvården, där vi idag har en väldigt hög personalomsättning. Det finns mycket som inte fungerar i samhället idag, och som kan bli mycket bättre om vi använder tekniken som ett stöd för människan, säger Danica Kragić Jensfelt.

Ny syn på utbildning

Om vi anammar robottekniken och AI så kommer det att skapa fantastiska möjligheter, menar hon. Men understryker samtidigt att förändringen kan bli påtaglig – vi måste i många hänseenden vänja oss vid ett nytt sätt att leva, inte minst när det gäller arbetslivet och karriären.
– Folk som idag är i 40- eller 50-årsåldern har levt hela sitt liv i ett system där man först utbildar sig och sedan arbetar hela sitt liv i samma yrke och bransch. Men om de yngre generationerna får klart för sig redan från början att de kommer att behöva byta karriärinriktning ungefär tre gånger i livet så kanske det inte känns så skrämmande. Arbetslivet kommer att förlängas, och då blir det normalt att göra flera karriärbyten, säger Danica Kragić Jensfelt.

Vi måste också förändra vår syn på utbildning, menar hon. Istället för att gå en lång utbildning i början av sitt vuxna liv, blir det kanske nödvändigt att sprida ut sin utbildning över hela livet. Men det är inte säkert att de idag etablerade utbildningsinstitutionerna kommer att vara drivande i denna utveckling. Istället ser vi att exempelvis nätbaserade utbildningar blir allt vanligare.
– Idag är kunskap så väldigt tillgängligt, men vi måste höja intresset för att utbilda sig, för det kommer att bli allt viktigare. Där skulle exempelvis Facebook kunna spela en roll – vad du har i huvudet är ju också en statusfråga, och status är viktigt i sociala medier. Över huvud taget måste vi hitta nya sätt att få folk att vilja utbilda sig, och i den sektorn kan det också skapas nya jobb.

Robottekniken påverkar ledarskapet

Det är tydligt att arbetslivet förändras av den nya teknikens möjligheter – den utvecklingen är redan i full gång. Idag är det till exempel lättare än någonsin att jobba på distans. Danica tror dock inte att kontoret kommer att försvinna i första taget.
– I grund och botten tror jag att det kommer att finnas ett fortsatt stort värde i att människor träffas. Kanske kommer en robot att finnas med på mötet och påminna om att man ska fatta beslut och bedriva mötet effektivt och sådana saker. Men jag tror att alla jobb där det behövs handledning eller där man jobbar kreativt fortfarande kommer att kräva att man träffas fysiskt.

Robottekniken och den artificiella intelligensen kommer dock att påverka ledarskapet, menar hon. Det blir en stor utmaning för företagsledare att integrera den nya tekniken och skapa nya affärsmodeller, samtidigt som man har etiska överväganden att göra i förhållande till tekniken. Samtidigt kan robotar och AI också bli fantastiska hjälpmedel i ledarskapet.
– Med dessa hjälpmedel kan exempelvis utvecklingssamtal och lönesamtal bli mer objektiva. Låt säga att medarbetaren loggar sitt arbete, och sedan använder ni maskinen som ett objektivt stöd i samtalet. Då kan det både bli mer rättvist, även ur ett jämställdhetsperspektiv, och kanske mindre sårande just eftersom maskinen är objektiv, säger Danica Kragić Jensfelt.

Fantisera om en ny framtid med robotar

Det är mycket som kan kännas skrämmande med robotteknik och AI, säger hon, men rädsla är också en känsla som kan motivera oss till handling och förändring. Och personligen är hon övertygad om att våra liv kommer att bli bättre tack vare den nya tekniken.
– Ja, jag tror det, och jag baserar det på att det i våra nuvarande liv finns mycket som inte fungerar. Tekniken kommer att kunna lösa en hel del. Robotar kan ta över många jobb som människor inte vill eller bör göra, som är tråkiga, slitsamma eller farliga. Kanske ersätts de gamla jobben av nya, eller kanske måste vi komma på ett helt nytt sätt att leva. Oavsett vilket så måste vi våga släppa rädslan för att kunna fantisera oss till en annan framtid, säger Danica Kragić Jensfelt.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Innovation

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Innovation

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill