Nytt jobb – samma företag

Karriärutveckling, del 1: Byta jobb inom företaget.

Motivera | Karriär | ARTIKEL | SEP 2017

Karriärutveckling

Karriärutveckling

Är du trött på ditt jobb? Vad ska du i så fall göra åt det? Den naturliga lösningen är väl att byta arbetsgivare, tänker nog de flesta. Men ibland kan det av olika anledningar kännas svårt eller riskabelt att säga upp sig och börja om på ny kula hos en annan arbetsgivare. Det betyder emellertid inte att du måste bita ihop och streta på med ditt gamla vanliga jobb. Ett alternativ som ibland underskattas är att stanna kvar på samma företag, men i en ny roll.

Att vantrivas med sitt jobb kan vara väldigt jobbigt, och om vantrivseln har blivit permanent så vet du att det måste ske en förändring. Kanske är du trött på arbetsuppgifterna i din nuvarande roll, kanske känner du att du inte längre utvecklas. Kanske har du bara fått nog av din chef, dina kollegor – eller de obekväma arbetstiderna.

En förändring måste till, och den naturliga första tanken är att börja leta jobb hos andra företag eller organisationer. Men långtifrån alla är beredda att ta det steget. Marknaden kanske är dålig, och det kan också vara så att du redan är på ett av de bästa företagen i branschen och inte vill byta. Du känner dig obeslutsam – ska du stanna på ett jobb där du vantrivs bara för att företaget är bra?

En bra lösning i en sådan situation kan vara att byta roll internt. Job crafting Man kan säga att det finns två sätt att byta roll internt; det ena är att behålla sin nuvarande tjänst men utveckla sin roll, det andra är att söka en ny tjänst inom företaget.

Det första alternativet handlar om att själv ta initiativ till att utveckla, förändra och förnya den roll man har på arbetsplatsen, utan att i formell mening byta tjänst. Detta kallas för job crafting, vilket Motivation.se tidigare har berättat om.

Job crafting innebär att man utvärderar vad man skulle behöva göra mer eller mindre av för att trivas bättre på jobbet, och sedan försöker utforma sin roll därefter, i samråd med arbetsgivaren. Tidningen Harvard Business Review berättar till exempel om en ingenjör som var trött på att hans jobb var så isolerat och osocialt – han ville jobba mer med människor. Men att byta jobb var av olika anledningar inte ett alternativ.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Därför valde han istället att gå en kurs i positiv organisationspsykologi, vilket så småningom ledde till att han fick börja hålla föredrag och kurser för sina kollegor. Han hade fortfarande kvar sitt jobb som ingenjör, men lyckades utveckla sin roll på företaget på ett sätt som gjorde att han trivdes bättre på jobbet.

Det är ett exempel på job crafting. Andra exempel är att man kan ta på sig rollen som mentor åt yngre kollegor och lära ut sina kunskaper, vilket kan ge ny mening åt jobbet. Man kan också göra sin yrkesroll intressantare genom att börja engagera sig i exempelvis hållbarhetsfrågor eller liknande moraliskt viktiga frågor som kan kopplas till din yrkesroll.

Byta tjänst inom företaget

Om du inte tror att job crafting räcker för att du ska börja trivas på jobbet igen så kan du istället söka en helt ny tjänst internt på företaget. Detta kräver en del eftertanke och planering – när du söker jobb internt så ska du sköta det lika seriöst som om du hade sökt jobb på ett helt annat företag.

En bra början är att bygga upp ett ordentligt nätverk inom företaget, alltså även utanför din egen avdelning. Knyt kontakter med personer på helt andra avdelningar, se till att folk vet vem du är och vad du är bra på, och visa alltid intresse för hela företaget och inte bara för den del som du själv arbetar med.

Nästa steg är att ta reda på vilka lediga tjänster som finns inom företaget just nu, eller var det eventuellt kan uppstå en öppning inom kort.

När du väl söker en tjänst så ska du som sagt göra det lika seriöst som om du sökte på ett annat företag. Gör inte misstaget att känna dig alltför bekväm bara för att du är ”på hemmaplan”. Uppdatera ditt CV, förbered dig noggrant inför intervjun och klä dig snyggt.

Se också till att vara någorlunda beslutsam och fokuserad när du söker jobb internt. Om du börjar söka allt som råkar bli ledigt så ger det intryck av att du inte vet vad du vill.

En viktig sak om du söker nytt jobb internt är att bibehålla en god relation med din gamla chef. Att smussla och försöka hemlighålla in i det sista att du vill byta tjänst är knappast en bra idé. Tvärtom, om du har en god relation till chefen så kan han eller hon bli den som hjälper dig att hitta en ny tjänst inom företaget.

Ny person i välbekant miljö

När du väl har lyckats få en ny tjänst inom företaget så är det viktigt att vara beredd på att övergångsperioden kan vara ganska krävande. Att få en ny roll i en social miljö där man redan har varit verksam i flera år är inte alltid det lättaste. Både du själv och dina kollegor måste vara beredda att uppdatera sin syn på vem du är, vad du gör och vad du kan.

I det här skedet är det lätt hänt att man drabbas av det så kallade Bluffsyndromet, som Motivation.se tidigare har skrivit om. Man blir rädd att omgivningen när som helst ska upptäcka att man är en bluff och att man inte alls var rätt person för jobbet. Den rädslan är vanlig bland ambitiösa människor och perfektionister, och kan infinna sig i samband med att man tillträder en ny tjänst.

För att undvika Bluffsyndromet kan det vara bra att ha en mentor – till exempel din gamla chef eller någon annan som inte är direkt kopplad till din nya avdelning. Men du måste också våga vara öppen med dina tvivel inför kollegor och chefer. Att börja om i en ny roll kräver ett stort mått av ödmjukhet och öppenhet, men också beslutsamhet om att steg för steg ”erövra” din nya roll.

Utgå ifrån det du redan kan och försök att se hur de nya kunskaperna anknyter till de gamla. Bygg relationer Slutligen, glöm inte att det är väldigt viktigt att redan från början skapa goda relationer till dina kollegor på den nya avdelningen. Ni kanske redan känner varandra i viss mån eftersom ni länge jobbat på samma företag, men det betyder inte att du kan hoppa över de relationsskapande procedurerna.

När ni nu jobbar på samma avdelning så kommer ni att ha en helt annan relation till varandra än tidigare. Ett gott råd är därför att göra som du skulle ha gjort om du började på en helt ny arbetsplats – exempelvis boka in lunch med dina nya kollegor, eller på annat sätt se till att verkligen lära känna dem på riktigt. Försök också att bibehålla relationen till dina gamla kollegor – låt dem se ditt nya jag växa fram, så att de förstår, respekterar och uppskattar att du har fått en ny roll.

Att byta roll inom företaget är en process som kan vara lika krävande som att börja på ett helt nytt företag. Men om du sköter den processen omsorgsfullt så kan bytet också bli lika betydelsefullt som om du hade bytt arbetsgivare och bransch. Det kan bli en inspirerande nystart – både för dig och för företaget.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Motivera
 • Karriär

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Motivera
 • Karriär

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill