Produktägarrollen ska fyllas av en individ

Mark Dixon: "En framgångsrik produktägare är den som kan sortera igenom alla möjliga features och välja ut de 20 procent som ger mest värde".

Projektleda | Innovation | ARTIKEL | MAJ 2012

Vad ger mest värde?

Vad ger mest värde?

Under våren har jag kommit i kontakt med två olika företag som fått mig att tänka. Båda företagen jobbar agilt - men bara ett av dem levererar i tid, enligt produktvisionen och mot en hållbar design.

På det ena företaget är det lite mer... kaotiskt. De försökte använda Scrum men misslyckades. Resultatet var att ingen där tror på Scrum längre och nu använder de Kanban istället. De följer många agila principer noggrant men trots det så har de problem.

Jag blev nyfiken - varför fungerar samma metoder så bra på det ena stället, men så dåligt på det andra?

Det var först när jag diskuterade problemet med deras nya utvecklingschef som jag insåg varför Scrum inte hade fungerat - och varför Kanban inte heller var lösningen. Den nya chefen berättade hur svårt det var att komma in i projektet - ingen hade överblick över vad projektet var. Ingen visste vem som gjorde vad eller varför. Det saknades tydliga synliga mål. Ingen vision.

- Men produktägaren borde…, började jag.  
- Vi har ingen produktägare…, avbröt han.
- Ah…

Produktägaren.

Product Owner på engelska. Det är lätt att tro att rollen inte är viktig när man börjar jobba agilt, men sanningen är att den kan vara  avgörande för resultatet. Ett bra agilt team kan jobba effektivt och leverera bra resultat - men det krävs en bra produktägare för se till att de levererar rätt resultat.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Och vad är då det rätta resultatet? Jo, det som ökar det långsiktiga affärsvärdet.

Produktägaren är den agila titeln för den som har ansvar för prioriteringen över vad som ska göras och när. I den agila terminologin pratar man om en product backlog: listan över alla tänkbara features och komponenter man kanske skulle vilja ha i framtiden. Listan är sorterad efter förväntat affärsvärde. Vem som helst i bolaget skulle kunna lägga till saker i backlogen - men det är bara produktägaren som ansvarar för prioriteringen.

Visionären

Det är också produktägaren som står för visionen - som vet vart produkten är på väg, hur den kommer se ut i framtiden och varför den ska se ut precis så.  Han eller hon ska vara tillgänglig för hela företaget för att svara på frågor om visionen.

Om teammedlemmar är osäkra på varför en viss komponent ska vara med i produkten, eller hur det var tänkt att just den skulle fungrera -  produktägaren är den som ska ha svaren.

Management By Committee

Om ni testat att använda agila metoder som Scrum eller Kanban tidigare utan bra resultat, kan det vara värt att tänka på: vem hade ansvaret för produkten? Hade ni en person eller en hel grupp (kommitté)?

Management by committee ger per definition kompromisslösningar. Istället för en produkt med en stark genomgående vision så har man istället bara ett påse med blandgodis. Kunden upplever inte produkten på samma sätt. Och det kan vara avgörande på marknaden.

Det är bara att titta på Apple och Steve Jobs. Jobs var den arketypiska produktägaren. Apples iPhone och - iPadprodukter är bevis på vilken skillnad en bra och genomtänkt vision - styrd av en person - kan göra på marknaden.

Produktägarrollen ska fyllas av en individ – inte en grupp och definitivt ingen kommitté. Det ska bara finnas en produktägare i varje projekt. Själv tycker jag att de bästa resultat kommer när produktägaren får jobba enbart med den rollen och inget annat.

Det som händer när man ger en person ansvaret för produkten är intressant och ibland magiskt. Det går inte att skylla på någon annan. Inget faller mellan stolarna. Små irriterande problem med produkten blir plötsligt lösta. Det är produktägaren som få ta tiden att gå en stund i kundens skor och upptäcker de problem kunden upplever med produkten. Och samma person har då även makten att se till att de blir lösta.

Ökat affärsvärde

Men att bara tillsätta en produktägare i projektet skapar i sig inte magi automatiskt.

Det är viktigt att man väljer rätt person för rollen. En person som kan ta de tuffa besluten – vilka features i produkten kommer att ge mest affärsvärde jämfört med den investering som det kostar?

80/20 regeln är viktigt att komma ihåg här – oftast kommer 80 procent av intäkterna från bara 20 procent av produktens features. En framgångsrik produktägare är den som kan sortera igenom alla möjliga features och välja ut de 20 procent som ger mest värde.

What’s in a name?

Öka fokus med hjälp av en tomat. Snabbkurs i Pomodoro-metoden.

Öka fokus med hjälp av en tomat. Snabbkurs i Pomodoro-metoden.

Är produktägaren bara en ny titel för en produktchef eller affärsanalytiker? Det är lätt hänt att företag implementerar en agil metod och bara döper om alla befintliga titlar och kör som vanligt. Och då är risken att en viktig roll hamnar hos fel person.

Den agila produktägarens motsvarighet i den traditionella verksamheten är produktchefen. Det är produktchefen som ansvarar för att produkten levereras enligt visionen precis som produktägarens.

Vissa ger rollen till en affärsanalytiker eftersom de har bra erfarenhet av marknaden och kunden. Men eftersom de jobbar mest som rådgivare har de ofta inte erfarenheten av att fatta de beslut som krävs. Men affärsanalytikerna kan ha en viktig roll i att stödja produktägaren genom att jobba kortsiktigt och se till att det som ligger högst upp i product backlogen är väl definierat och rätt.

Funderar ni på att börja köra agilt så kan det vara bra att tänka efter noga och se till att det finns en produktägare redan från början - och att rollen fylls av rätt person.

Kör ni agilt redan så finns det en enkel test för att se om ni har lyckats med produktägarrollen: gå till teamet och fråga om de vet vem ska ska fråga när de är osäkra på vad de gör eller varför de gör det.

Kan de svara på direkten så har ni nog en produktägare som har lyckats skapa en vision och kommunicera den till alla.

Mark Dixon

Vår expert på leanfilosofi och agila metoder

 • Följ skribent

Mark Dixon är entreprenör inom IT-sektorn och jobbar idag som konsult på Nitwit Consulting AB. Mark är australiensare och Agileentusiast med 10 års erfarenhet som CTO i olika svenska teknikbolag. Hans passion för agila och lättrörliga arbetssätt är något som han vill sprida och dela med andra. Här på Motivation.se kommer Mark bevaka trender och utveckling inom Agila metoder och visa hur filosofin kan ge stor effekt inom ett brett spektrum av branscher.

Kontakt: mark@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Projektleda
 • Innovation

Mark Dixon

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Projektleda
 • Innovation

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill