Unikt samarbete för hållbarhet

20 svenska företag har antagit gemensamma principer för hållbar utveckling.

Hållbarhet | ARTIKEL | MAJ 2013

Unikt samarbete för hållbarhet

Unikt samarbete för hållbarhet

Det privata näringslivet har stora möjligheter att göra skillnad i den globala kampen för hållbarhet och minskad fattigdom. Nu har 20 svenska företag tagit ett unikt initiativ - i samarbete med Sida har de antagit fyra principer för hur de ska medverka till att skapa en bättre och mer hållbar värld.

Den 13 maj hölls ett rundabordsmöte på Sida i Stockholm. 20 svenska företag var samlade för att diskutera hur de kan medverka till det globala arbetet för hållbarhet och minskad fattigdom. Detta mot bakgrund av att FN:s millenniemål snart löper ut och kampen mot fattigdom, miljöförstörelse och korruption behöver förnyas; idag finns det, jämfört med när millenniemålen fastslogs, betydligt större förväntningar på att de privata företagen ska bidra till arbetet med hållbar utveckling.

Som första nationella företagsgrupp i världen har därför de 20 svenska företagen tagit fram fyra centrala principer för hur de ska medverka och ta sitt ansvar för den globala utvecklingen. De medverkande företagen är Axel Johnson, Boliden, Elekta, Ericsson, Företagarna, GoodCause, H&M, IKEA, Indiska, Investor, PostkodLotteriet, Ratos, Scania, SPP, Swedfund, Systembolaget, Tetra Laval, 3W, Unilever och Volvo. 

Fyra principer

Den första av de fyra principerna som företagen har antagit är att hållbarhet ska integreras i verksamhet och affärsmodeller. Hållbarhetstänket ska med andra ord genomsyra hela organisationen. Den andra principen är att företagen ska arbeta för att systematiskt minska miljöpåverkan och vara effektivare när det handlar om resursanvändning.

Det tredje målet är att skapa jobb med anständiga villkor och utvecklingsmöjligheter, både för den egna arbetskraften och i leverantörsledet. Många av de företag som deltar i initiativet har egen tillverkning i fattiga länder, och har därför stora möjligheter till påverkan på denna punkt.

Slutligen vill de svenska storföretagen också bidra till att bekämpa korruption och oetiska affärsmetoder i de länder de är verksamma i.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Företagen som har antagit de fyra principerna är verksamma inom en lång rad olika branscher som har stor betydelse för såväl miljöpåverkan som social hållbarhet; bland annat textil, telekom, transport och hälsa.

"Tar ledningen internationellt"

Mötet på Sida innebär att det svenska näringslivet intar en aktiv roll i arbetet med global hållbarhet och utveckling. De fyra principerna anses täcka områden där svenska företag har goda möjligheter att påverka.

Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör på Sida, tror att det svenska näringslivet kan bli en förebild och visa vägen globalt i kampen för minskad miljöpåverkan och ökad social hållbarhet.

- Det svenska näringslivet tar nu ledningen internationellt i arbetet med att bidra till nya och genomförbara utvecklingsmål. Svenskt näringsliv ligger långt framme i arbetet inom bland annat miljöteknik, innovation, öppenhet och globalt ansvar, säger hon i ett pressmeddelande från Sida.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hållbarhet

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hållbarhet

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill