Att leda agila projekt

Vad krävs för att driva ett rörligt projekt?

Projektleda | Ledarskap | ARTIKEL | APRIL 2011

Att leda agila projekt

Att leda agila projekt

Det finns olika projektmetoder som ersätter de gamla traditionella arbetssätten. Att driva projekt agilt innebär att sätta kundnyttan främst och lägga fokus på flexibilitet. Men agila arbetsmetoder kräver utbildning i teamet och ledare som kan lotsa självgående individer.

Att arbeta agilt innebär att arbeta rörligt. Metoden innebär att tonvikten ligger på att utveckla flexibilitet och anpassning i alla lägen, oavsett projektinnehåll.  Den här typen av arbetsmetoder blir alltmer vanligt och sprider sig på bred front inom många branscher. Kanske för att många upptäcker att det faktiskt fungerar.

Metoden kommer i grunden från IT-världen, där man mer och mer övergår till att arbeta agilt när det gäller att leverera med relevans i den föränderliga värld som teknologin innebär.

Vilken metod passar er?

Att applicera de agila metoderna på verksamhetsprojket utanför IT-sfären, är effektivt men också i en utvecklingsfas. Fortfarande är det kanske vanligare att falla tillbaka på gamla trygga arbetsformer med traditionell projektstyrning och kravspecifikation. I en övergångsperiod kan man tänka sig att projektformen hamnar någonstans mittemellan.

För att våga övergå helt till agila arbetssätt, om det antas vara det bästa för leverans inom företaget, kan det vara bra att känna till vilka projektformer som finns. Det finns exempel på ett antal metoder som Lean, Scrum, DSDM (Dynamic Systems Development Method), OpenUP eller liknande. Metoderna driver projektet framåt på lite olika sätt. Det finns kurser i hur du som projektledare hittar rätt metod för just det som ska genomföras. Kurserna innehåller ofta konkreta och praktiska övningar och exempel från projekt.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

  • Från stress till kontroll
  • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
  • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Testa er fram

För att testa på själva arbetssättet kan det sen vara bra att prova den utvalda metoden på en mindre del av projektet. Hur fungerar det? Vad behöver justeras eller anpassas? När teamet och teamledaren börjar känna sig bekväma i det nya arbetssättet kan ni sedan långsamt utöka och applicera metoden även på andra delar av projektet.

Utbildning viktigt

Det är viktigt att teamet också får utbildning i metoden och förstår vad som krävs av dem. För att få bästa resultat och leverans bör alla följa tanken med projektmetoden fullt ut. Att ordentligt lägga grunden för det nya angreppssättet i teamet blir därför helt avgörande för om metoden ska få fullt genomslag och hundraprocentigt resultat.

Rollerna inom projektet förändras till exempel mycket i övergången till en agile metod och då gäller det att alla är med på tåget.

Ett nytt ledarskap

Det alla agila metoder har gemensamt är syftet; att skapa maximal kundnytta. Därför är det viktigt att alla i projektet har kundnyttan i fokus i alla situationer. Även här är fördjupad kunskap om projektformen och utbildning för alla teamdeltagare den rätta vägen.

Att teamet har genuin förståelse för den agila projektstyrningsmodellen är viktigt. Bland annat kräver agila arbetssätt en annan syn på en flexibel kravställningsprocess, rörlig budgetplanering och specificerad kompetens för de olika rollerna som projektmetoden har. Det behövs kanske också nya infallsvinklar för uppföljning och rapportering och ett helt annat ledarskap som baseras på något annat än hierarkier.

Agila team arbetar mer självstyrt och behöver ett annat ledarskap än det traditionella.
 

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Projektleda
  • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill