Delat ansvar ger stor kreativ vinst

Mark Dixon: "Det som ger bäst resultat är det som oftast är svårast att genomföra: att vända företagets maktpyramid upp och ner."

Projektleda | ARTIKEL | AUG 2012

Delat ansvar ger stor kreativ vinst

Delat ansvar ger stor kreativ vinst

Vem har makt över och ansvar för produkterna i ditt företag? Att ge ansvar kan vara ett viktigt verktyg för att öka kreativitet och motivera dina anställda. När teamet få frihet att jobba på sitt eget sätt vinner både individen och företaget.

Över hälften av arbetare i sverige idag är kunskapsarbetare – de använder kreativeten för att lösa problem. Ändå visar forskning idag att den klassiskt hierarkiska maktstruktur som fortfarande finns i många företag, motverkar kreativitet och motivation hos kunskapsarbetare.

Redan 1943 publicerade Abraham Maslow sin behovshierarki för arbetare där han bland annat argumenterar att kunskapsarbetare inte motiveras av pengar. De söker istället en känsla av självständighet och självförverkligande. Författaren Dan Pink skriver i sin bok Drive(Drivkraft) om människors behov av autonomy (självständighet), mastery (bemästra) och purpose (mening) för att uppnå motivation.

Scrum

Så hur kan vi lämna den gamla företagshierarkin och skapa en miljö där våra kunskapsarbetare kan blomstra? Jag tror att Scrum delvis har svaret.

Det handlar till stor del om den effektivaste fördelning av ansvar. Ledningen talar om vad det är som ska byggas - men låter alltid teamet ansvara för hur det ska genomföras. På så sätt ökar både produktiviteten och förutsättningen för att skapa ett genuint motiverat team. Så utnyttjas också allas fulla potential och kompetens – ledningen beslutar och ger sen teamet fullt mandat att utföra uppgiften på det sätt de anser är det bästa. De vet hur och förtjänar förtroendet, som automatiskt också ökar deras motivation att ro projektet i hamn.

Scrum används mest inom mjukvaruutveckling men många aspekter av Scrum fungerar lika bra i en rad olika industrier. I en tidigare artikel diskuterade jag det agila konceptet retrospektiv. Att köra regelbundna retrospektiver är viktigt för att hålla den agila verksamheten igång.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Men det är inte det som ger de stora vinsterna i produktiviteten i Scrum.  Det som ger bäst resultat är det som oftast är svårast att genomföra: att vända företagets maktpyramid upp och ner.

Och vinsten kommer som ett resultat av det. Genom att ge ansvar till de som gör arbetet så kan man faktiskt bygga bättre produkter - snabbare.

Scrum är en agil metod som lämpar sig mest för kreativt arbete där målet är osäkert eller otydligt. Genom att bryta ner projektet i kortare etapper (2-4 veckor) så kan man kontinuerligt stämma av riktningen mot kundens behov för att undvika misstag – eller, snarare, för att upptäcka misstag så tidigt som möjligt och åtgärda dem.

Planera

För att genomföra ett projekt enligt Scrum behöver man planera varje etapp (eller sprint) precis innan arbetet sätts igång. Planeringen gör man i form av ett sprintmöte.  Under mötet för man ihop de som ska utföra arbetet (teamet) med en representant från kunden eller de som har intresse i vad teamet bygger (produktägare i Scrum). Tillsammans jobbar de under mötets gång för att komma överens om vad det förväntade resultat av sprinten är och att teamet har de resurser som behövs.

Ett löfte blir till

Mötet slutar med att teamet och produktägaren skakar händer: Vi lovar att leverera det här, inom den här tidsramen, om du lovar att lämna oss i fred.

Det innebär att ingen heller ändrar på målet eller tar bort resurser från teamet under sprintens lopp. Produktägaren och resten av företaget måste lita på att teamet jobbar hårt och levererar. Ingen får störa. Ingen micromanagement.

Jag tycker att det här är en subtil men genialisk del av Scrum – för genom att skapa ett  löfte (eller avtal) så blir teamet faktiskt mycket mer motiverat.

Det händer inte på en gång, men över tid blir teamet självorganiserande. De är fria att hitta på egna lösningar till problem – den enda begränsning är att de måste leverera enligt avtalet. Då upplever teamet att jobbet uppfyller behovet av självständighet, bemästrande och mening.

Ge ansvar!

Öka fokus med hjälp av en tomat. Snabbkurs i Pomodoro-metoden.

Öka fokus med hjälp av en tomat. Snabbkurs i Pomodoro-metoden.

Jag har haft tur att få se effekterna av Scrum på teamets motivation. Men det är mycket man kan lära sig av metoden och du behöver inte jobba med Scrum för att få de vinsterna som kommer från att våga ge ansvar.

Det är ingen tvekan om att, tack vare bl.a Scrum, så är den moderna chefsrollen på väg att ändras från styrenhet (controller) till möjliggörare (enabler). En bra chef är den som kan tydligt definiera och kommunicera målet och sedan stödja teamet när de jobbar.

Mark Dixon

Vår expert på leanfilosofi och agila metoder

 • Följ skribent

Mark Dixon är entreprenör inom IT-sektorn och jobbar idag som konsult på Nitwit Consulting AB. Mark är australiensare och Agileentusiast med 10 års erfarenhet som CTO i olika svenska teknikbolag. Hans passion för agila och lättrörliga arbetssätt är något som han vill sprida och dela med andra. Här på Motivation.se kommer Mark bevaka trender och utveckling inom Agila metoder och visa hur filosofin kan ge stor effekt inom ett brett spektrum av branscher.

Kontakt: mark@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Projektleda

Mark Dixon

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Projektleda

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill