David Brooks

Citat | CITAT | JUNI 2019

Medfött tacksamma människor slås hela tiden av att de får mycket mer än de betalar för.

David Brooks

Den amerikanske författaren och kolumnisten i New York Times (och i Dagens Nyheter) filosoferar kring hur förväntningar påverkar våra sinnesstämningar och förnimmelser. Tacksamhet inträder när en vänlighet överträffar förväntningarna, när den så att säga är oförtjänt. ”Folk med medfödd tacksamhet tar ingenting för givet. De blir alltid lika glada för ett uppskattande ord, för att det går bra för någon annan eller för varje solig dag.” David Brooks menar att kapitalismen vill att vi ska betrakta människor som nyttomaximerande och drivna av egenintresse men att de medfött tacksamma i stället är inställda på gåvoekonomin där människor drivs av medkänsla likaväl som av egenintresse.

Mats Ekdahl

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Citat

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill