Herbert Marcuse

Citat | CITAT | AUG 2019

Ju mer skriande oförnuftigt samhället blir, desto större blir förnuftet i konstens värld.

Herbert Marcuse

Den tyske sociologen och filosofen Herbert Marcuse (verksam i USA från 1934), en av den så kallade frankfurtskolans grundare, räknas till dem som inträngande har belyst konstens ställning i det teknologiska samhället. Artur Lundkvist redogör till exempel i en essä för hur denne tysk-amerikanske tänkare ställde den skapande fantasin i särklass som ett uttryck för den fullständiga människan: ”Fantasin spelar en avgörande roll för den psykiska helhetsstrukturen och balansen, förbinder det omedvetnas djupimpulser med medvetandets högsta prestationer, drömmen om vad som kunde vara i jämförelse med förhållandena sådana de är”. Herbert Marcuse, som under mellankrigstiden var en marxistisk kritiker av både stalinismen och nazismen, betydde mycket för den marxistiska renässansen under de många ungdomsrevolterna vid slutet av 1960-talet.

Mats Ekdahl

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Citat

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill