"Föreläsarens roll är ofta att förstärka ett budskap"

SAJ Förmedlingsbyrå ny partner. ”Vi plockar fram föreläsare som har rätt erfarenhet, kompetens och bakgrund för rätt tillfälle”.

Uppleva | ARTIKEL | OKT 2013

Med namn som Tomas Enhager, Magdalena Forsberg, Olof Röhlander och Alexandra Pascalidou i sitt nätverk har SAJ Förmedlingsbyrå tagit en unik plats på föreläsarscenen i Sverige. Målet är att kunna inspirera och motivera – men också att sprida kunskap och erbjuda kunniga föreläsare för alla tillfällen.

Hej Stefan Jonsson! Berätta om SAJ - vad gör ni och hur?

- SAJ drivs och ägs av mig och min fru och kollega Anna. Vi är experter på att hitta rätt föreläsare, inspiratörer, utbildare, debattledare och koncept till olika typer av möten, konferenser, kurser och events. När vi startade vår verksamhet 1994 var vi bland de första i branschen och vi har sedan dess samlat på oss en mycket erfarenheter, som våra kunder och samarbetspartners kan dra nytta av. Ibland vill vår kund ha en föreläsare som förstärker budskapet vid en konferens för personalen eller kunder. Ibland är det ett koncept kunden söker, ibland är det en energiinjektion. Vi plockar fram föreläsare som har rätt erfarenhet, kompetens och bakgrund för rätt tillfälle.

Varför ville ni inleda partnersamarbete med Motivation.se?

- Vi vill bidra till motivation och inspiration. Men vi vill också skapa utveckling och bidra till ökad framåtanda inom företag, organisationer och myndigheter, precis som Motivation.se gör.

Ni jobbar ju med talarförmedling - vilken betydelse har talare och föreläsare för kunskapsspridning idag?

- Eftersom vi valt att samarbeta med de föreläsare som är ledande, sakkunniga och experter vet vi att de står för äkta vara. De har rätt kompetens och erfarenheter som vi vet gör skillnad. Vi samarbetar med olika människor som kan bistå med erfarenheter och insikter som ofta saknas. Vi har till exempel Jan Åke Jonsson som vet hur det är att leda i kris, Peter Jonsson som är expert på säkerhet, Meg Tivéus som är en erfaren ledare och styrelsemedlem och Yngve Bergqvist som är en entreprenör.

Vad ska man tänka på när man vill anlita en talare vid ett event eller till sina medarbetare?

- Man ska vända sig till en byrå som har rätt erfarenheter. En byrå som har förmågan att sätta sig in situationen, kan analysera och komma med konkreta förslag. Ibland kanske det är en bättre investering att välja en debattledare och moderator istället för en föreläsare? Ibland är det inspiration som krävs för att syftet och målet med mötet eller eventet ska uppnås. Föreläsarens roll är ofta att förstärka ett budskap. Det behöver inte kosta en förmögenhet att hitta rätt i den här djungeln. Får vi chansen att lämna förslag och en offert då brukar vi få uppdraget.

Hur ser du på er roll på marknaden i framtiden?

- Vi behövs som motvikt till övriga i branschen. Vi har valt att samarbeta med de som är ledande och vi erbjuder inte allt som finns på marknaden, tvärtom ett litet urval. Vi vill ge något mer än en vanlig föreläsning och vi jobbar också mycket med workshops, samtal och dialog.  Vi skapar koncept med olika syfte och mål beroende på vem vår kund och uppdragsgivare är. Vi vet redan nu att vi kommer spela roll även i framtiden. Inom kort lanserar vi olika utbildningar och en unik satsning på skolan. Skolan är central. Fungerar inte den så fungerar inte någonting i samhället.

Foto: Jesper Anhede

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Vår expert inom kreativ kommunikation och skrivande

  • Följ skribent

Frida Spikdotter Nilsson coachar och håller workshops i skrivande och kreativ kommunikation för chefer, ledare och egenföretagare. Hon stöttar också i skrivutveckling via Skrivplaneten.se - en digital samlingsplats för kreativitet, storytelling och personligare kommunikation. 

Frida har jobbat med det skrivna ordet i olika former i över 20 år som frilansjournalist, skribent, redaktör, kommunikatör, bloggare och spökskrivare. Med ena benet i det skönlitterära uttrycket letar hon alltid efter berättelser som berör och når in i mottagaren. Med humor, självdistans och skrivandet som metod lockar hon fram nya dimensioner i berättelsen om både företag och människor. Frida var tidigare redaktionschef på Motivation.se

www.skrivplaneten.se

frida@skrivplaneten.se

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Uppleva

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Uppleva

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill