Du lär dig mest där du är bäst

Ewa Braf: "Studien visade bland annat på att chefer som fokuserar på sina medarbetares styrkor fördubblar sina möjligheter till framgång."

Kommunicera | Ledarskap | ARTIKEL | APRIL 2013

Det finns ett talesätt – eller konventionellt visdomsord, om du så vill – som säger att du utvecklar dig mest där du har dina största svagheter. Denna ”sanning” anar jag att många av oss har bidragit till att befästa, inte minst genom att prata om egna såväl som andras brister och avsaknader. Och när vi ger varandra feedback kommer vi ofta in på saker som kan förbättras. Det här gäller inte enkom vuxna. Kanske är det än mer vanligt hos barn och ungdomar – och vem lär de av? 

I en studie bekräftade 61 procent av respondenterna (föräldrar) tesen om att vi utvecklar oss mest där vi har våra största svagheter. Samma studie visade på att sju av tio föräldrar lägger mer tid på att prata om betyget G än MVG och VG med sina barn. Logiskt utifrån bakomliggande antagande, dvs varför lägga energi på att prata om det som redan är bra. Det är ju bättre att ägna tiden åt att prata om det som har en stor potential att bli bättre. 

Men sällan en tes utan en antites. Marcus Buckingham är en stark förespråkare för det motsatta, dvs att vi utvecklar oss mest där vi har våra största styrkor. Denna föreställning verifieras även genom en omfattande undersökning som Gallup genomförde 2003. Studien visade bland annat på att chefer som fokuserar på sina medarbetares styrkor fördubblar sina möjligheter till framgång. I en uppföljande studie kunde Gallup dessutom visa på en korrelation mellan ett styrkebaserat ledarskap och medarbetares engagemang och produktivitet.

Det här är emellertid inte några nya påfund. Det styrkebaserade förhållningssättet har florerat inom ledarskapsteorin sedan 60-talet och då inte minst via Peter Drucker och hans bok The Effective Executive som beskriver hur chefen kan fokusera på sina medarbetares styrkor så att svagheterna blir oviktiga. 

Utifrån ovan tes och antites, vore det intressant att få veta vad chefer och medarbetare pratar om under sina utvecklingssamtal. En studie kom fram till att 35 % av medarbetarna pratar om sina svagheter, 40 % pratar vare sig om styrkor eller svagheter, medans resterande 25 % pratar om sina styrkor. Här finns det sannerligen en utvecklingspotential för ett styrkebaserat ledarskap – om det är vad vi tror på!

Kopplat till fokusering på styrkor och det som är bra, kommer jag att tänka på ett annat talesätt: Medarbetaren är organisationens viktigaste resurs.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Är medarbetaren verkligen den viktigaste resursen? Eller är detta uttryck bara slarvigt och obetänksamt formulerat? Är det inte medarbetarens kompetenser och färdigheter som är den egentliga tillgången?

Vad skulle hända om vi bytte ut devisen till ”Medarbetarnas styrkor är organisationens viktigaste resurs”? Kanske skulle det vara ett sätt att också börja prata mer om de färdigheter, förmågor och kompetenser som medarbetarna alla redan har.

Om vi satte ögat på medarbetarnas styrkor så kanske vi skulle se ännu mer av dem… Och tänk om det är som Drucker säger, tänk om svagheterna då skulle bli oviktiga!

 

Ewa Braf

Ewa Braf

Vår expert på ledarskap & kommunikation

 • Följ skribent

Ewa Braf, chefsutvecklare på Åklagarmyndigheten och Adjungerad universitetslektor vid Linköpings universitet, har lång erfarenhet av utvecklingsarbete både på organisations-, grupp och individnivå. Ledarskap, kommunikation, relationer och värdeskapande är centrala fenomen i Ewas professionella såväl som privata liv. 

Ewa arbetar med ledarutveckling, processledning och förändringsarbeten genom att skapa lärande, engagemang, drivkraft och nya perspektiv. Ewa är Fil Dr och har forskat kring kompetensförsörjning, kommunikation och organisatoriskt lärande och har skrivit boken I motgång kliver ledaren fram (Liber, 2010). Hon är EMCC certifierad coach och auktoriserad samtalsterapeut.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera
 • Ledarskap

Ewa Braf

Ewa Braf

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera
 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill