Vad är egentligen Neuroledarskap och vad ska vi med det till?

"De chefer och ledare som lär sig vad hjärnan behöver för att leverera på topp får ett försprång gentemot konkurrenterna".

Hälsa | Ledarskap | ARTIKEL | APRIL 2013

I min roll som coach, där jag ofta träffar mellanchefer som dignar under en börda som skulle vara en utmaning för en tyngdlyftare att balansera, har jag noterat en delikat utmaning. Jag hjälper dessa personer att hantera sin vardag genom lära dem att använda sin hjärna och sina resurser smartare. De gör kloka insikter och upplever en ökad produktivitet kombinerat med minskad stress. Det känns många gånger helt fantastiskt att bidra med små, relativt enkla, saker som gör stor skillnad. 

Men, det finns ett MEN. Deras chefer. De som inte förstår det kloka i att jobba med i stället för mot hjärnan. De som inte förstår att det är tidseffektivt att då och då stänga av mobilen för att verkligen fokusera på en krävande uppgift, till exempel att skriva den där riktigt lockande offerten med de nya smarta lösningarna till den nya viktiga kunden.

Det går ungefär dubbelt så fort att göra en krävande uppgift fokuserat jämfört med att splittra sin uppmärksamhet. Dessutom vågar jag påstå att det ofta blir dubbelt så bra. Hjärnan är excellent när den får jobba med riktad uppmärksamhet. Då får den tillgång till all sin kunskap och kan komma på kreativa lösningar.

När den inte får jobba i fred kan den däremot göra ganska stor misstag och rör sig hellre i invanda mönster än på nya vägar.

Det har hänt att de jag coachat hamnat i konflikt med sina chefer. De jobbar smartare och presterar bättre men innan chefen har hunnit upptäcka det har han eller hon sett en medarbetare som inte alltid är nåbar, som upplevs som mindre ambitiös när tid avsätts för återhämtning och som väcker oro när vederbörande börjar satsa på tillit och trygghet i sin grupp för att öka prestationsförmågan även där.

Det nya väcker initialt hot hos en hel del chefer, det är inget märkligt, hjärnan gör motstånd mot det nya.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Det är därför neuroledarskap behövs. För att hjälpa dessa chefer att förstå vad som är effektivt på riktigt, vad som höjer prestationsnivån och problemlösningsförmågan samtidigt som medarbetarna faktiskt mår bättre. Och därför kan vara med ett bra tag till och fortsätta att leverera.

Nu handlar neuroledarskap inte bara om avstängda telefoner och återhämtning men detta är utmärkta exempel på det lilla som gör stor skillnad i vår arbetsvardag.

Neuroledarskap är ett framväxande ämnesområde som ansluter neurovetenskaplig kunskap med områdena ledarutveckling, ledarutbildning, förändringsarbete, rådgivning och coachning. Det vill säga att man tar fakta från den neurovetenskapliga forskningen och knyter an det till ledarskapet och de praktiska åtgärder som behöver genomföras för att skapa bättre förutsättningar för våra briljanta hjärnor. Själv kallar jag gärna den praktiska delen för Mental Ergonomi.

De chefer och ledare som lär sig vad hjärnan behöver för att leverera på topp får ett försprång gentemot konkurrenterna. Förutom att medarbetarna får förutsättningar för ökad prestationsförmåga och bättre välmående i nuläget kommer dessa företag att dra till sig attraktiv arbetskraft framöver.

Jag ser sambandet tydligt när jag läser SvD Näringsliv och artikeln ”Personalfrågor viktigt i kristider” (2013-03-31). Företaget Great Place To Work Institute har pejlat vilka företag och organisationer som ligger bäst till vad gäller trivsel hos de anställda. Tillit, att stärka mellancheferna och tydlighet är några av de faktorer som rankas högt på populära arbetsplatser som drar till sig kompetens.

Inte alls märkligt, vi trivs när vi får arbeta utifrån vår egen natur. Tyvärr är det naturliga inte alltid det som anses normalt i näringslivet idag. Eftersom neuroledarskapet utgår från hur vår hjärna fungerar är de arbetssätt som förespråkas helt naturliga för oss människor. När vi får jobba utifrån vår natur presterar vi bättre och mår bättre. Helt naturligt att vi trivs bättre också.

Det som är annorlunda med Neuroledarskap jämfört med många andra inriktningar inom ledarskap upplever jag är främst två faktorer: den vetenskapliga förankringen och den praktiska tillämpningen. Det är inte frågan om nya mer eller mindre luddiga teorier och modeller utan praktiskt genomförande byggd på mycket kunskap som är rejält utforskad och vetenskapligt belagd.

Neuroledarskap och Mental Ergonomi bjuder på många praktiska HUR som ger svar direkt på frågan ”Hur ska vi göra för att människor både ska prestera bättre och må bättre?” Det som varit komplicerat blir ganska enkelt. Men det kräver modiga chefer och ledare som vågar gå från det som på många håll anses normalt till det som är naturligt för oss människor.

Då kan vi skapa trivsamma arbetsplatser med färre konflikter och trygga människor som presterar av hjärtats lust. För vi vill prestera, vi mår gott av att prestera. Det ökar självkänslan att kunna göra ett bra jobb. Kloka och modiga ledare skapar förutsättningar för det.

Neuroledarskap borde ingå i varje ledarutvecklingsprogram framöver. 

 

Anneli Godman.

Anneli Godman

Vår expert på hjärna, stress och prestation

 • Följ skribent

Anneli Godman utbildar i och skriver om Mental Ergonomi i onlinekurser, artiklar och böcker. 
Mental Ergonomi går ut på att skapa en hållbar vardag där vi samverka respektfullt och skapar förutsättningar för att prestera på en nivå vi mår bra av. I Annelis onlinekurser ges tillfälle att, i små steg, öva på att skapa en mer mentalt hållbar vardag. Kurserna bygger på kunskap grundad i erfarenhet och vetenskap.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Ledarskap

Anneli Godman.

Anneli Godman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Ledarskap

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill