Ledarskap bortom systemgränsen

Ewa Braf: "Utifrån samtalen i Almedalen synes det finnas ett behov av att skapa fler samtal över organisationsgränserna. Att tillsammans stärka förmågan att gemensamt skapa mer samhällsnytta."

Kommunicera | Ledarskap | ARTIKEL | AUG 2013

Ledarskap bortom systemgränsen

Ledarskap bortom systemgränsen

Semestern är ett minne blott och vardagen börjar bli mer av rutin. Inget ont i det och förhoppningsvis går vi en lång, skön brittsommar tillmötes. En bra sak så här efter ledigheten är att många vittnar om att de har haft en härlig sommar full av avkoppling och återhämtning. Detta blev inte minst uppenbart för egen del när jag insåg att jag hade tappat bankkoden ur minnet. 

När jag ser tillbaka på sommaren så fastnar tanken vid Almedalsveckan. Jag var där tillsammans med ett drygt femtiotal kollegor från Ramböll Management Consulting och det var första gången jag besökte Gotland under politikerveckan.

Det visade sig bli en positiv erfarenhet som gav mig inspiration och inblick i vad det är för frågor som är på agendan inom politiken, i organisationer, hos ledare och experter. Jag var bland annat på några seminarier som satte fokus på framtiden: Stockholms utmaningar, kompetensförsörjning inom kommuner, samt framtida ledare inom kommunen. (Som en parantes vill jag ge en eloge till PWC som på ett kunnigt, proffsigt och involverande sätt arrangerade ett par av de seminarier jag gästad).

Det språkades bland annat om behovet av fler karriärvägar (inte minst för experter som står utan det formella chefskapet), ledarskapsutveckling, mer meningsskapande, ökat inflytande för medarbetarna, nya strukturer och en annorlunda styrning av verksamheter i syfte att stimulera Y-generationen till ledande befattningar, mer samarbete, arbetsrotation över kommungränserna, gemensam kompetensutveckling mellan kommuner, ökat fokus på samhällsnytta, samt större kommuner och härvid diskuterades frågan om en ny kommunreforms varande eller icke varande.

Ja, många olika frågor på olika nivåer och utifrån olika perspektiv. Ett övergripande, tillika återkommande, tema jag registrerade var behovet av ökad samverkan över organisationsgränserna. Att gemensamt planera och genomföra olika utvecklingsinsatser. Att stödja varandra när en kommun eller verksamhet har resurser som en annan saknar. Att lära mer av varandra istället för att var och en uppfinner hjulet på var sitt håll. Att i dialog skapa mer mening och fler innovativa idéer. Att tillsammans skapa mervärde för medborgaren oavsett vem denne är. 

Ökad samverkan ställer i sin tur krav på ett ledarskap som går bortom den egna systemgränsen. Ledare som möts och verkligen lyssnar på varandra. Ledare som har mod att lita på varandra och kan bortse från egna agendor till förmån för ett ökat värdeskapande för samhället i stort. Ledare som inte begränsar helheten till den egna enheten, avdelningen, förvaltningen eller verksamheten, utan ser att varje liten del är en del i ett större sammanhang och att alla delar påverkar och påverkas av såväl övriga delar som helheten.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Här kan vi hämta inspiration från engelske antropologen Gregory Bateson (1904 –1980) som var en pionjär i att se och prata om system och delar som kommunicerar med varandra. Bateson beskrev hur vi som individer är självskapande och hela tiden anpassar oss till förändringar i omvärlden. Som en konsekvens såg inte Bateson individen som den egentligt intressanta analysenheten, utan relationen individer och system emellan.  Härvid hade han föga intresse i att leta efter orsak- och verkansamband, utan strävade efter att förstå sammanhang och mönster. 

Utifrån samtalen i Almedalen synes det finnas ett behov av att skapa fler samtal över organisationsgränserna. Att tillsammans stärka förmågan att gemensamt skapa mer samhällsnytta.

En bra start är att börja där vi står – att skapa fler forum för samtal mellan medarbetare, chefer, enheter och avdelningar inom organisationen där vi verkar och efterhand vidga och stärka relationerna med omkringliggande system.

Det kräver tid. Det kräver nyfikenhet. Det kräver vilja. Vi vet inte vad vi vinner. Men kanske får vi mer mening, större förståelse, ökad kunskap, fler perspektiv, fler kreativa lösningar, bättre beslut, mer drivkraft samt en ökad känsla av sammanhang och tillhörighet.

Kan vi skapa något av detta är det sannolikt värt insatsen.

Ewa Braf

Ewa Braf

Vår expert på ledarskap & kommunikation

 • Följ skribent

Ewa Braf, chefsutvecklare på Åklagarmyndigheten och Adjungerad universitetslektor vid Linköpings universitet, har lång erfarenhet av utvecklingsarbete både på organisations-, grupp och individnivå. Ledarskap, kommunikation, relationer och värdeskapande är centrala fenomen i Ewas professionella såväl som privata liv. 

Ewa arbetar med ledarutveckling, processledning och förändringsarbeten genom att skapa lärande, engagemang, drivkraft och nya perspektiv. Ewa är Fil Dr och har forskat kring kompetensförsörjning, kommunikation och organisatoriskt lärande och har skrivit boken I motgång kliver ledaren fram (Liber, 2010). Hon är EMCC certifierad coach och auktoriserad samtalsterapeut.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera
 • Ledarskap

Ewa Braf

Ewa Braf

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera
 • Ledarskap

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill