Grundtankar – gamla och nya

När människan kan integrera sin logik med sin själ och sitt hjärta kan vi tala om ett nytt ledarskap.

Ledarskap | ARTIKEL | MAJ 2019

Grundtankarna ligger dolda i varje enskild individ, och det är endast där de kan förändras för att sedan transformeras.

Grundtankarna ligger dolda i varje enskild individ, och det är endast där de kan förändras för att sedan transformeras.

Någonting håller på att hända. 
I maj 1990 anordnade jag en inspirationskonferens med just denna rubrik. Rubriken indikerade att en positiv förändring höll på att ske. För mänskligheten. Idag nästan 30 år senare skulle rubriken kunna vara lika aktuell. Vad var det som höll på att hända då och vad håller på att hända nu? 
Det handlar om våra grundtankar. Då höll de på att förändras efter murens fall, och nu kan man åtminstone tro och hoppas att de håller på att förändras igen. Men vad menar vi egentligen med grundtankar? 

Vi vet inte alltid vilka grundtankar vi bär på och än mindre hur dessa styr vårt beteende och våra handlingar. De flesta av våra grundtankar finns i vårt undermedvetna och formar vår personlighet. Eftersom de ligger i vårt undermedvetna och få kommer i kontakt med de metoder som finns för att upptäcka dem, kanske det inte är så konstigt att vi fortfarande kan säga att någonting håller på att hända. 

Då, 1990, hade något stort hänt på världsscenen. Berlinmuren föll 1989 och med glasnost blev det stora förändringar i hela Östeuropa. När många människor ändrar sina grundtankar sker något i det yttre. Det ser ut som om det kom plötsligt, men i själva verket var både Berlinmurens fall och glasnost ett resultat av en gnagande långsam process som pågått länge inom många människor. 

Grundtankarna ligger dolda i varje enskild individ, och det är endast där de kan förändras för att sedan transformeras.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Våra grundtankar påverkar världen

Min hedersgäst på den där konferensen 1990 var Dr. Willis Harman, fysiker på Stanford och framtidsforskare som var med och grundade The Institute of Noetic Science Institute. Harman var också handledare till Carol Rogers, som disputerade på en unik terapimetod, Core Belief Systems, CBS. Det var den första avhandlingen som byggde på subjektivitet och släpptes igenom tack vare Willis Harman. 

Core belief kan översättas till grundtanke. Willis Harman talade om hur våra grundtankar utvecklas och förändras och påverkar världsutvecklingen. Grundtankar börjar alltid inom den enskilde individen. Om detta talade Dr. Carol Rogers. Hennes terapiform gick ut på att visa hur vi människor genom att komma i kontakt med vårt undermedvetna kan förstå och påverka våra liv och därmed ändra på våra grundtankar. 

Den tredje personen på konferensen var Rolf Österberg, då vd för Filminstitutet och dessförinnan vvd på DN. Han talade om hur våra grundtankar kommer att förändra arbetslivet. Tyvärr finns ingen av dessa personer kvar i livet nu. Jag bär fortfarande deras tankar med mig.

I vårt undermedvetna har vi grundtankar inom fyra områden:

 • Grundtankar om mig själv, vem är jag, hur jag är innerst inne. Vilken bild har jag av mig själv?
 • Grundtankar om mig själv i relation till andra: är jag en samarbetande människa, en tävlingsmänniska? Är jag en som menar att alla behövs?
 • Grundtankar om mig själv i förhållande till auktoriteter; vilka har auktoritet och varför? Vetenskapsmännen, kyrkan eller jag själv?
 • Grundtankar om mig själv i förhållande till universum. Jag ser universum som en meningsfull utvecklingsprocess och jag är en del av denna oändliga utveckling. Eller -  jag ser det som en slump att vi människor finns.

Willis Harmans hypotes var att dessa fyra grundtankar beskriver vem en människa är. Våra grundtankar är kulturellt beroende. Indianerna tror att det mesta som händer är en växelverkan med naturen. De anser att allt är levande och de behandlar naturen betydligt mer varsamt än vad vi gör. Willis Harman menade att vi i västvärlden håller på att förgöra vår planet. Idag 30 år senare vet vi att det är sant och nu först tar vi ett länge känt problem på större allvar. Symtomen är för många och vi kan inte längre blunda. Västvärlden har sina grundtankar som styr vår syn på världen. Företagsledare har sina grundtankar om syftet med företag och chefer har sina grundtankar hur man ska vara som chef och ledare. 

Hur styr våra grundtankar vårt arbetsliv?

För 30 år sedan beskrev Rolf Österberg att vi höll på att lämna den gamla grundtanken om hur vi såg på arbetslivet såsom varande:

 • Målinriktat
 • Fragmentariskt
 • Beräknande och analyserande
 • Störst är bäst
 • Girigt
 • Livet är en tävling med vinnare och förlorare
 • Oflexibelt
 • Kortsiktigt
 • Intellektet och logiken viktigare än känslan

Den nya grundtanken kännetecknades av:

 • Balans mellan logik och känsla
 • Processen är viktigare än resultatet
 • Skapande
 • Tillit till intuitionen
 • Helhetssyn
 • Människans potential är obegränsad
 • Långsiktighet
Jag skulle önska att den nya grundtanken vore en verklighet idag, 30 år senare. Men vi är inte där än. Människan kämpar fortfarande med sitt motstånd mot att lära känna sig själv, därför har det egentligen inte hänt så mycket inuti oss människor. Vi har inte blivit så mycket klokare, mer insiktsfulla eller mer medmänskliga. Vi mår sämre än på länge, vi är vilsna och sökande och många tror fortfarande att lyckan finns utanför oss själva. Många väljer sociala medier och sina smartphones för att spegla sig själva i andra. Det är först när vi vågar vända blicken inåt och vågar göra upp med våra rädslor som något gott kommer att hända i det yttre. Allt i det yttre är ju speglar av vårt inre. Både hur vi tänker och hur vi handlar.

"Det är genom ledarrollen energin skapas till hela systemet. Och det har man fortfarande inte vilja att inse."

– Marika Ronty

Den nya tanken krockar med den gamla

Min erfarenhet under de senaste fyra decennierna är att den nya tanken hela tiden krockar med den gamla tanken. Våra system och strukturer bygger fortfarande på gamla grundtankar om hur våra arbetsplatser ska vara, och ledarskapet sätter fortfarande chefsrollen i förarsätet där det mätbara och det operativa arbetet får stor uppmärksamhet medan ledarrollen som är relationell både till sig själv och till medarbetare leds med vänsterhanden. 

Det är genom ledarrollen energin skapas till hela systemet. Och det har man fortfarande inte vilja att inse.

Kommer millenniegenerationen bli den generation som framtvingar den nya grundtanken?

Troligtvis ja. Tack vare den kulturella evolutionen skiljer sig denna generations grundtanke från tidigare generationers. De vill göra skillnad, de vill förstå syftet med företagets verksamhet, de anser att personlig utveckling är viktig och de är inte intresserade av att vara chefer på det traditionella sättet. 

Det är på individnivå som medvetandeutveckling sker, och idag är fler unga människor medvetna om att de bär på en stark inre kraft men som tyvärr inte tas emot på ett sätt som upplyfter dem. Här krockar fortfarande gamla grundtankar med nya grundtankar. 

Det nya ledarskapet

Min övertygelse ligger i att vi människor uppnår inre tillväxt under livets alla faser. Vi skaffar oss erfarenheter av både glädje och sorg. Vi blir till i den livsprocessen. Och den måste få ha en betydelse för ett medmänskligt ledarskap.

När fler och fler individer ser och förstår att grundtankar är formade av den enskilde individen och att det är den enskilde – när det blir tillräckligt många – som ger upphov till en tipping point i synen på samhälle, företag och ledarskap, då går vi förhoppningsvis i rätt riktning. Därför måste vi lämna stort utrymme för personlig utveckling. Det är en skyldighet mot kommande generationer.

Det nya ledarskapet består av det som karaktäriserar den nya grundtanken plus det jag kallar för ledarintelligens. När människan kan integrera sin logik med sin själ och sitt hjärta kan vi tala om ett nytt ledarskap och en ny mänsklighet. En ledarintelligens för alla som bygger på omtanke, medkänsla och kärlek.

Någonting håller på att hända.

Marika Ronty

Vår expert inom medvetet ledarskap

 • Följ skribent

Marika Ronty är leg.psykolog, retreatledare och grundare av Amfora Ledarintelligens. Tidigare har Marika varit med att starta upp en ledarskapsmodul inom ExecutiveMBA vid School of Business, Stockholms Universitet där hon arbetade under åtta år. Hon har mest gjort sig känd genom sin modell för utvecklingssamtal och modellen för ledarintelligens. En ledarskapsmodell som binder ihop själ, hjärta och hjärna. Dessa båda modeller finns beskrivna i ett flertal akademiska uppsatser och några publicerade vetenskapliga artiklar. 

Hennes böcker är utgivna på Liber. Hennes självskattningstest Leader Intelligence Questionnaire (LIQ) har genomgått vetenskaplig prövning. Testet är omarbetat av Marika Ronty under 2019 och används idag av coacher.

Prenumerera på Marikas nyhetsbrev här

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Marika Ronty

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill