Hur är ditt strategiska ledarskap i en tid av ögonblickbilder?

Snuttifiering påverkar vår förmåga att strategiskt utveckla organisationens arbetsplatskultur.

Ledarskap | ARTIKEL | APRIL 2024

Jag kan inte låta bli att fundera på hur dagens snabbkonsumtion av information påverkar vår förmåga att leda strategiskt och bygga en hållbar framtid.

Jag kan inte låta bli att fundera på hur dagens snabbkonsumtion av information påverkar vår förmåga att leda strategiskt och bygga en hållbar framtid.

I värld där något nytt händer i vår mobil varje dag frågar vi oss: Kan den snabba informationen göra att vi förlorar vårt fokus på framtiden? Lär dig hur ett ständigt flöde av snabba nyheter kan sätta vår förmåga att tänka på lång sikt på prov när vi ska leda andra. Den här artikeln visar de dolda nackdelarna med att alltid leva i nuet och undersöker hur riktigt ledarskap väger mellan direkt upplevelse och bestående engagemang. Utforska hur du bygger en kultur som varar, långt bortom dagens snabba flöde.

Ibland betraktar jag min äldsta son med en tyst reflektion. Han är förstaårsstudent på gymnasiet, en ung elitidrottare med drömmar som sträcker sig långt utanför klassrummets väggar. Hans beslut att undvika sociala medier, som han anser vara den största tidstjuven, speglar en insikt som många av oss kanske borde överväga. Han ser sin egen generation – Tiktok-generationen – som en potentiellt förlorad generation. Hans perspektiv är svartvitt, men i hans värld av idrott och studier finns det lite utrymme för gråzoner.

Är Tiktok-generationen, de unga som växte upp mellan mitten av 90-talet fram till tidiga 2010-talet, verkligen på väg att förlora sig i denna snuttifiering? Historien visar att varje generation har sin del av kritiker. På samma sätt som ungdomar som dansade till Elvis Presleys rock 'n' roll inte blev en förlorad generation, kan vi inte utan vidare anta att det går en förlorande linje genom dagens unga. Men jag kan inte låta bli att fundera på hur dagens snabbkonsumtion av information påverkar vår förmåga att leda strategiskt och bygga en hållbar framtid.

Snuttifieringen påverkar vår strategiska förmåga negativt

Den strategiska kapaciteten hos ledare och organisationer testas hårt i dessa tider. Snuttifiering kan innebära att information blir ytlig och saknar djup och kontext – två essentiella aspekter för kvalificerat ledarskap. Utan en grundlig förståelse för komplext sammanflätade frågor, hur kan vi då forma en vision och leda folk mot ett gemensamt mål?

Vår förmåga att fokusera och engagera oss i längre och djupare analyser är nödvändig för ledarskap. Det är här snabbhetsfällan snärjer oss; i en värld där svar ska levereras ”i går”, kan en grundlig och eftertänksam ansats till beslutsfattande hamna i bakgrunden. Hastighet går före noggrannhet, och det innebär en risk att strategiskt ledarskap reduceras till en rad hastiga lösningar i stället för genomtänkta beslut.

En annan effekt av snuttifieringen är kortsiktigheten den skapar, där nuet får oproportionerligt stort utrymme på bekostnad av det långsiktiga perspektivet. Sådant ledarskap avviker från den traditionella vägen som handlar om att bygga för framtiden, inte bara för stunden. Vi lever i en värld där mängden av information vi konsumerar kan bli överväldigande. Att sortera ut viktiga insikter från en ständig ström av data är avgörande, men svårt när allt levereras i kortformat.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Pulsmätningar snuttifiering inom arbetsplatskulturen?

I utvecklingen av arbetsplatskulturen har pulsmätningar och snuttifierad feedback blivit vanliga verktyg. De erbjuder omedelbar feedback om medarbetarnas aktuella stämningar och är användbara för att fånga den omedelbara känslan i organisationen. Men dessa ögonblicksbilder riskerar att bli snäva och oförmögna att bära den strategiska tyngd som krävs för att bygga och upprätthålla en kultur över tid. De tenderar att framhäva kortsiktiga lösningar framför att investera i de djupare frågor som kan transformera en organisation på ett hållbart sätt.

När vi använder dessa metoder, måste vi vara försiktiga så att vi inte förlorar känslan för det som krävs för sant ledarskap – tålamodet att lyssna, visdomen att förstå, och modet att bygga något som varar. Vi måste våga stanna upp och betrakta det större mönstret, att sätta ihop bitarna till en helhet som bär oss mot en framtid som vi kan vara stolta över att ha skapat.

Det autentiska ledarskapet kräver en förståelse för organisationens rytm och en förmåga att läsa av mer än bara det senaste pulsmätningen. Det är en konst att hålla balansen mellan det aktuella och det tidlösa, att anamma den snabba feedbackens klarhet och djupanalysernas rika insikter. Ett ledarskap som kan navigera genom snuttifieringens farvatten och samtidigt hålla kursen stadig mot en långsiktig vision är det som kommer att definiera framgångsrika företagskulturer.

Att strategiskt utveckla en organisationskultur är en mångfacetterad uppgift som kräver tid, engagemang, och en djup förståelse för människors behov och drivkrafter. Ledarskap i denna ålder är inte bara att leda; det är att utbilda, inspirera och skapa en miljö där varje individ kan blomstra och bidra till helheten. Det kräver mer än bara snabba svar; det kräver en vision, uthållighet och framför allt, ett engagemang för det genuina och meningsfulla.

Så pulsmätningar må kännas fräscht, modernt och snabbt – men är det inte en förlängning av problematiska beteenden vi ser växa fram kopplat till sociala medier och gör att vi tappar vår strategiska förmåga att bygga långsiktigt hållbara organisationskulturer?

Eftersträva det långsiktiga framför det kortsiktiga

I dessa tysta stunder av reflektion över min sons val, ser jag en strimma hopp för framtida ledarskap. Genom att medvetet avstå från sociala mediers ständiga brus, väljer han en väg som många av oss har svårt att följa. Han visar att det även i kommande generationer finns de som väljer att sätta långsiktighet framför omedelbar belöning. Kanske kan vi, genom att uppmärksamma och lära oss av vår samtid, återerövra vår strategiska förmåga och stärka vår organisationskultur. Min son är inte representativ för sin generation, det vet jag, men hans val belyser en väg som kan leda oss alla till ett mer eftertänksamt och hållbart sätt att leva och leda.

Jeanette Bergvall

Jeanette Bergvall

Krönikör

 • Följ skribent

Jeanette Bergvall är vd för Great Place To Work i Sverige. Med en bakgrund av att framgångsrikt leda företag, kombinerar hon sin erfarenhet med Great Place To Works 30-åriga forskning för att insiktsfullt skriva om medarbetarskap, medarbetarengagemang och företagskultur. Hennes skrifter ger en unik inblick i vad som utmärker riktigt bra arbetsplatser och syftar till att ge läsarna praktiska tips och råd i sin egen verksamhet.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Jeanette Bergvall

Jeanette Bergvall

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill