Integrera arbete och fritid

Att integrera jobbet och privatlivet kan vara bättre för alla parter, enligt en ny studie.

HR | Karriär | ARTIKEL | SEP 2016

Integrera arbete och fritid

Integrera arbete och fritid

Att hitta en bra balans mellan jobb och fritid är väldigt viktigt om man vill undvika stress och utbrändhet. Frågan är emellertid hur vi uppnår denna balans. Ofta försöker vi göra det genom att dra en strikt gräns mellan arbetstid och ledig tid, men enligt ny forskning leder det bara till ännu mer stress. Istället bör vi sikta på att integrera de två, menar forskarna.

Hur uppnår man balans mellan arbete och privatliv? Den frågan tvingas vi brottas med i allt högre utsträckning i takt med att arbetslivet förändras. Många försöker lösa problemet genom tydliga gränser – på jobbet är det bara jobb som gäller, och när du lämnar kontoret så stänger du av jobbet helt. Ny forskning visar emellertid att den här metoden kanske inte är så bra som man instinktivt tror.

World Economic Forum berättar på sin hemsida om en ny studie, publicerad i tidskriften Human Relations, som visar att integration kan vara en bättre metod än strikt ”segmentering” när man vill uppnå balans mellan arbete och fritid.

Integration mer effektivt

Studien, som omfattade över 600 löntagare, visade att medarbetare som integrerar arbete och fritid, snarare än att separera dem, var mer effektiva i sina jobb. Effektivitet kan vara ett bra motmedel mot stress, eftersom stress ofta handlar om att man inte får gjort det man skulle behöva göra.

Enligt studien är det svårare att pendla mellan två roller – arbetsrollen och den privata rollen – om man försöker hålla dessa två helt åtskilda. Problemet uppstår när du försöker vara hundra procent engagerad i den ena rollen samtidigt som du innerst inne mest sitter och oroar dig för den andra rollen. Forskarna menar att övergången mellan de två rollerna blir svårare och kräver mer energi om de separeras helt från varandra.

Denna svåra övergång skapar stress och dränerar människor på energi. Om man ska tro denna studie är det således bättre att tillåta sig att läsa ett jobbmejl på fritiden ibland, så att man sedan kan släppa det. Eller att ta tag i ett privat ärende på arbetstid, om detta är nödvändigt för att man ska kunna fokusera på jobbet.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Båda parter måste vinna

Naturligtvis finns det skäl att ta till sig studier som denna med en viss dos av skepsis och kritiskt tänkande. Att medarbetare ska integrera jobbet i sin fritid är förstås många arbetsgivares starka önskan, men är de lika intresserade av att låta de anställda integrera fritiden/privatlivet i sina jobb? Är arbetsgivarna beredda att ge lika mycket som de tar? För annars handlar det inte om ”integration” mellan arbete och privatliv, utan om ett arbetets invasion i privatlivet. Det är stor skillnad – men det kan ändå vara svårt att avgöra vilket som är vilket.

Hur som helst så kommer vi med nödvändighet att behöva prata alltmer om integration mellan arbete och privatliv i framtiden – den utvecklingen är, som det ser ut nu, oundviklig.

Tidningen Forbes listar tre skäl till att denna integration är och kommer att vara en realitet som vi måste förhålla oss till. För det första har arbetslivets generella utveckling – parallellt med den tekniska utvecklingen – gjort att vi nu förväntas vara tillgängliga även utanför arbetstid. Gränsen mellan karriär och privatliv blir allt suddigare.

För det andra visar studier att anställda blir allt mer villiga att ta med sig jobbet hem, samtidigt som andra känner sig tvingade att göra det. När jobbet är tillgängligt i datorn och mobilen dygnet runt så kan många helt enkelt inte låta bli att uppdatera sig om vad som händer, oavsett om de egentligen vill det eller inte.

För det tredje blir det allt vanligare att medarbetare jobbar hemifrån eller från kaféer och dylikt. Vissa gör det någon gång i veckan, andra sköter allt sitt arbete på distans. En amerikansk studie har också visat att 54 procent trivs bättre med att jobba hemifrån än att sitta på kontoret. Just distansarbete är också ett utmärkt exempel på ett område där arbetsgivaren har chansen att visa sin goda vilja när det gäller integrationen mellan arbete och privatliv. Att tillåta och uppmuntra att medarbetarna jobbar hemifrån är ett konkret sätt att visa att man som arbetsgivare är beredd att både ge och ta.

Båda parter måste vinna på integrationen mellan jobb och fritid, annars kan det inte kallas för integration.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Karriär

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Karriär

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill