PAID – fyra orsaker till ökad ohälsa

I USA har man en bra akronym som sammanfattar en stor del av orsaken till den ökande ohälsan.

Hälsa | Ledarskap | HR | ARTIKEL | SEP 2016

PAID – fyra orsaker till ökad ohälsa

PAID – fyra orsaker till ökad ohälsa

Psykisk ohälsa i form av stress och utbrändhet är ett växande problem i dagens arbetsliv. Vad beror det på? I USA använder man akronymen PAID för att förklara vad det handlar om. PAID står för Pressure, Always on, Information overload och Distractions. Enligt denna teori så beror alltså ohälsan på att vi är pressade, alltid ska vara tillgängliga, har ett överskott av information samt utsätts för alltför många störningar och distraktioner. I den här artikeln ska vi titta närmare på dessa fyra delförklaringar.

Pressure (tryck/press)

Om vi börjar med pressure, det vill säga press och tryck, så finns det knappast någon som inte kan skriva under på att detta har ökat radikalt senaste åren. Kraven från både dig och din omgivning upplevs växa exponentiellt.

Always on (alltid på/alltid tillgänglig)

Att vi alltid ska vara nåbara och tillgängliga är också ett problem. Din hjärna tvingas alltid vara på och avsaknaden av återhämtning är skadlig. Att ha mycket att göra är faktiskt inte så farligt. Det har vi alltid haft. Skillnaden idag är att vi aldrig får den nödvändiga tiden för återhämtning. Det är det som är så skadligt. Då sänder din hjärna signaler som gör att du får svårt att sova, koncentrationssvårigheter, oro, ångest, minnesproblem och så vidare. Alla dessa är alltså varningssignaler (som varningslamporna i en bil) som de allra flesta väljer att ignorera eller dämpa med Alvedon eller Atarax. Dessa läkemedel och andra liknande tar bort symptomen men tar inte bort orsaken till problemet. Att döva och dämpa är tyvärr ett undvikandebeteende, det vill säga flight-mode. Det förvärrar problemen på sikt.

För att du ska förstå så kan vi ta en liknelse med en bil. Vi säger att du är ute och kör och en eller flera varningslampor tänds på informationspanelen. Tar du fram manualen står det då att du genast ska stanna bilen och uppsöka verkstad för service eller reparation. Samma gäller för om dina varningslampor tänds. Stanna upp och serva eller reparera dig själv.

”Information overload” (för mycket information)

Tänk dig ett kärl som närmar sig att bli fullt men trots det fortsätter det att komma mer vätska och till slut rinner det över. Detta är en bra liknelse över ”information overload”. Man brukar säga att en människa som lever idag upplever lika mycket information på en dag som en person på stenåldern upplevde under en livstid (visserligen levde de väsentligt kortare men ändå). Vi utsätts för en kanonad av information, både väsentlig och oväsentlig, oavbrutet under dygnets alla vakna timmar. Vi är uppkopplade från den sekund vi vaknar tills vi somnar. Det skapar ohälsa.

Distracations (distraktioner/störade intryck/avbrott)

Distraktioner och att vi ständigt blir störda gör att vi saknar stillhet och arbetsro. Detta skapar stora problem då vi kommer av oss och tvingas börja om hela tiden och sällan eller aldrig hinner fullborda det vi gör. Jag ser också att distraktioner under ordinarie arbetstid gör att fler och fler medarbetare och chefer kommer ett par timmar tidigare eller stannar ett par timmar till på arbetsplatsen efter arbetsdagens slut. Det gör att arbetsdagarna blir långa och mer krävande än nödvändigt.

I vilken eller vilka delar känner du igen dig mest?

Thomas Lundqvist

Vår expert inom ledarskap, beteende och medarbetarutmaningar

 • Följ skribent

Thomas Lundqvist är civilekonom och ledarskapsexpert. Thomas arbetar idag som författare, föreläsare och chefscoach. Hans passion för ledarskap och beteendeproblem är något som han vill sprida och dela med andra. Här på Motivation.se kommer Thomas skriva om ledarskap och beteendeproblem på arbetsplatsen. Detta för att du ska få en ökad förståelse och ”höjt metodtak” för att förebygga och hantera alla problem på din arbetsplats.

https://www.brainscan.se/

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Ledarskap
 • HR

Thomas Lundqvist

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Ledarskap
 • HR

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill