Är emotionell intelligens en nödvändig ledarskapsförmåga?

Ewa Braf: ”Att verkligen förstå vad EQ och dess olika komponenter innebär är viktigt av det skälet att en ledare kan ha en utvecklad förmåga inom vissa områden men svag inom andra.”

Ledarskap | ARTIKEL | MARS 2017

Är emotionell intelligens en nödvändig ledarskapsförmåga?

Är emotionell intelligens en nödvändig ledarskapsförmåga?

Om jag i skrivandet stund tillåter mig svara spontant på frågan i rubriken så skulle jag säga att emotionell intelligens (EQ) är en oumbärlig förmåga i och för ett gott ledarskap. Men även om frågan synes enkel och svaret självklart, så kanske jag inte ska vara så snabb och definitiv. Svaret beror på många parametrar såsom vad är EQ, ”nödvändig” i relation till vad och vem frågar vi? Så låt oss utforska begreppet, dess innebörd och utveckling för att se var vi då landar.

”Emotionell intelligens” är idag ett flitigt använt begrepp i både vetenskapen och annan media, men konceptet som sådant har inte så lång historia. Begreppet myntades 1990 av psykologiprofessorerna John D Mayer och Peter Salovey som menar att EQ handlar om förmågan att uppfatta egna och andras känslor, att förstå de signaler som känslor skickar om våra relationer, samt att hantera egna och andras känslor.

Efter begreppets tillblivelse inom det psykologiska vetenskapsfältet tog det nästan ett decennium innan Daniel Goleman hade etablerat en förståelse för vikten av EQ inom ramen för ledarskap i en organisatorisk kontext. I en artikel – “What Makes a Leader” – i Harvard Business Review, 1998, hävdar Goleman otvetydigt betydelsen av EQ:

The most effective leaders are all alike in one crucial way: They all have a high degree of what has come to be known as emotional intelligence. It’s not that IQ and technical skills are irrelevant. They do matter, but… they are the entry-level requirements for executive positions. My research, along with other recent studies, clearly shows that emotional intelligence is the sine que non of leadership. Without it, a person can have the best training in the world, an incisive, analytical mind, and an endless supply of smart ideas, but he still won’t make a great leader.

Fem komponenter

För att tydliggöra innebörden av EQ, beskriver Goleman fem komponenter som möjliggör för individer att uppmärksamma, skapa kontakt med och lära av sina egna och andras känslomässiga tillstånd:

•    Self-awareness
•    Self-regulation
•    Motivation (i betydelsen, en passion som går bortom pengar och status)
•    Empathy for others
•    Social skills (i betydelsen skicklighet att skapa och vidmakthålla relationer och nätverk)

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Att verkligen förstå vad EQ och dess olika komponenter innebär, är viktigt av det skälet att en ledare kan ha en utvecklad förmåga inom vissa områden (komponenter) men svag på andra, vilket sammantaget inte ger den EQ som behövs för ett effektivt ledarskap. Som ett exempel, ledaren kan ha god självkännedom (self-awareness) och en stark passion (motivation), men brista i sin förmåga att bygga nätverk (social skills) och visa empati (empathy for others). En sådan ledare kommer, utifrån Golemans resonemang, halta i sin emotionella förmåga och sannolikt inte vara lika effektiv i jämförelse med en person som har en mer utvecklad EQ.

Efter sitt initiala genombrott fortsatte Goleman att utforska EQs olika komponenter, och kunde visa på kopplingen mellan ledares EQ och deras företags finansiella framgångar (se t ex Primal Leadership, 2001; Social Intelligence and the Biology of Leadership, 2008). Golemans arbete lade även grunden för många andra studier inom EQ. Tillsammans representerar dessa en växande mängd bevis som tyder på att effektiva ledare behöver såväl rationella som emotionella förmågor.

Slutsatser ifrågasätts

Men som sig bör, när ett forskningsområde når en viss mognadsfas, så börjar röster med motargument göra sig hörda. Adam Grans, en Wharton-professor, hävdar i sin forskning att det inte finns någon korrelation mellan EQ och affärsresultat, och Mayer själv har uttalat sig om att EQ inte är den allenarådande vägen till att utveckla framgångsrika ledare.

Likväl, utifrån den kontext nutida företag och organisationer befinner sig i – med en ökande komplexitet, ovisshet och mångfald (se tidigare artikel En annan verksamhetslogik – ett annat sätt att leda); därmed ett ökat behov av gemensam problemlösning och utveckling – torde det vara en mer hållbar strategi att bygga goda relationer och samverkan och därigenom utveckla och använda den emotionella förmågan, än att ignorera den.

Denna syntes bekräftas även av Peter Senge (fadern inom Organisatoriskt Lärande och de Fem Disciplinerna) som i en intervju underströk vikten av EQ: We simply have to get better at working together…

Ewa Braf

Ewa Braf

Vår expert på ledarskap & kommunikation

 • Följ skribent

Ewa Braf, chefsutvecklare på Åklagarmyndigheten och Adjungerad universitetslektor vid Linköpings universitet, har lång erfarenhet av utvecklingsarbete både på organisations-, grupp och individnivå. Ledarskap, kommunikation, relationer och värdeskapande är centrala fenomen i Ewas professionella såväl som privata liv. 

Ewa arbetar med ledarutveckling, processledning och förändringsarbeten genom att skapa lärande, engagemang, drivkraft och nya perspektiv. Ewa är Fil Dr och har forskat kring kompetensförsörjning, kommunikation och organisatoriskt lärande och har skrivit boken I motgång kliver ledaren fram (Liber, 2010). Hon är EMCC certifierad coach och auktoriserad samtalsterapeut.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Ewa Braf

Ewa Braf

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill