Ledningsgrupper långt ifrån jämställda

Utvecklingen går långsamt - dags att sluta dalta, skriver AllBright i sin nya rapport.

Ledning | Ledarskap | ARTIKEL | MARS 2014

Ledningsgrupper långt ifrån jämställda

Ledningsgrupper långt ifrån jämställda

Den goda nyheten är att minst en kvinna i ledningsgruppen nu har blivit norm snarare än undantag bland de svenska företagen. Trots det visar AllBrights årliga rapport att jämställdhetsarbetet i näringslivet går långsamt. Amanda Lundeteg, vd för AllBright, efterfrågar mindre fokus på kvotering till styrelser och större ansträngningar för att långsiktigt skapa ett näringsliv som sätter kompetens före kön.

Utvecklingen av andelen kvinnor på ledningsnivå i de svenska börsbolagen håller på att stanna av. Det framgår av den årliga AllBright-rapporten som släpptes i mars.

Andelen kvinnor har förvisso ökat - men bara med 0.7 procentenheter, enligt rapporten. Siffran är nu uppe på 18.5 procent.

Amanda Lundeteg, vd för AllBright, säger att antalet kvinnor på ledningsnivå egentligen inte blir fler - i den mån de ökar i andel beror det snarare på att männen blir färre.

- Tidigare har vi sett att man har bantat företagens ledningar mycket och att det då främst är män som har fått lämna. Då har andelen kvinnor ökat trots att antalet egentligen inte har ökat. Nu har man inte bantat ledningarna i lika stor utsträckning, och därför har andelen kvinnor inte vuxit lika mycket som tidigare, säger Amanda Lundeteg.

Viktig milstolpe

Det finns dock ljusglimtar i den nya AllBright-rapporten. Trots att utvecklingen går väldigt långsamt har man i år nått en viktig milstolpe; för första gången är det fler bolag som har en kvinna, än noll kvinnor, i ledningsgruppen.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

- Ja, de så kallade "nollbolagens" dominans nådde sitt slut 2013. Nu har det blivit norm att ha åtminstone en kvinna i ledningsgruppen, säger Amanda Lundeteg, som tror att den stora kvinnliga dominansen på universiteten sakta men säkert leder till att fler kvinnor når företagens ledningsnivå.

- Med dagens utvecklingstakt kommer ledningsgrupperna att vara jämställda först år 2041, enligt vår uträkning. Men om man tar hänsyn till att väldigt många äldre män kommer att gå i pension de kommande 15 åren, och att kvinnorna är fler och uppnår bättre resultat på universiteten, så borde det kunna gå snabbare än så, säger AllBrights vd.

Små och medelstora bolag bäst

AllBright grundades för tre år sedan med syftet att verka för en ökning av andelen kvinnor på ledande positioner i näringslivet. Sedan dess har de släppt den årliga AllBright-rapporten, som bland annat innehåller tre listor - vita, gråa och svarta listan - där de svenska börsbolagen delas in utifrån hur jämställda de är i ledningsgruppen. Tidigare år har det räckt att ha en kvinna på ledningsnivå för att hamna på "vita listan". Men från och med årets rapport krävs det jämställdhet enligt 60/40-principen (obalansen mellan könen får inte vara större än 60/40) för att komma in på den vita listan.

- Vi har varit alldeles för snälla tidigare, men nu har vi valt att göra så här istället, säger Amanda Lundeteg.

27 av totalt 253 bolag har lyckats ta sig in på den vita listan. Mest jämställda är Allenex, Proffice och Dedicare, som ligger på plats 1 till 3. Det enda stora bolaget på listan är Investor, som har 40 procent kvinnor i ledningen och 20 procent kvinnor i styrelsen.

- Bolagen på vita listan kännetecknas också av att de återfinns i vissa branscher; det är till exempel en hel del bolag inom konsumenttjänster och hälsovård. Väldigt många av företagen på vita listan har kvinnor som slutkonsument, säger AllBrights vd.

Den gråa listan domineras av stora bolag, medan den svarta listan - "nollbolagen" - främst består av företag i traditionellt mansdominerade branscher, exempelvis råvaru- och teknikbranschen.

"Sluta dalta"

AllBright skriver i sin rapport att det har blivit dags att sluta dalta med företagsledare som kan göra verklig skillnad.

- Det handlar om hur debatten förs i media och ute på arbetsplatserna. Det är hela tiden fokus på att kvinnorna måste göra mer, bli tuffare, bli bättre på att nätverka och så vidare. Men kvinnorna har varit i majoritet på universiteten i flera decennier, de har den kompetens som krävs för att nå ledningsnivån i näringslivet. Det är dock männen som sitter på maktpositionerna, det är de som måste bli bättre på att nätverka med kvinnor och lära sig rekrytera på ett mer professionellt sätt, säger Amanda Lundeteg.

Bolagen kan själva ta tag i jämställdhetsfrågan genom att arbeta långsiktigt och sätta upp tidsbestämda mål för när ledningsgruppen ska vara jämställd, menar hon. Som exempel nämner hon företaget Sodexo, som satte som mål att vara jämställda år 2015, men som redan i stort sett har uppnått målet.

"Fokusera på ledningsgruppen"

Amanda Lundeteg och AllBright vill också att fokus i jämställdhetsarbetet ska ligga på ledningsgruppen snarare än styrelsen.

- Jämställdhet i styrelserna är jätteviktigt, men det är i ledningsgruppen man kan visa för de anställda vilka karriärvägar som finns inom företaget. Man måste börja i rätt ände, säger hon, och tillägger att den ständiga fokuseringen på kvoteringsfrågan knappast gynnar jämställdheten inom näringslivet.

- Vi tror på långsiktig integrering, det handlar om att bredda basen och se till kompetens snarare än till kön. Ett stort problem, som både politiker och arbetsgivare kan motverka, är att många kvinnor försvinner när de uppnår familjebildande ålder. Vi tror på att uppmuntra såväl mammor som pappor att ta sitt föräldraansvar i lika hög utsträckning. Vi tror också på att motverka de könsstereotypa karriärvalen; idag ser vi att kvinnor främst finns inom t ex HR och kommunikation, medan män innehar linjepositioner som vd och affärsområdeschef. Bara 15 av 253 bolag har en kvinna som vd. Det är en talande siffra, säger Amanda Lundeteg.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning
 • Ledarskap

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning
 • Ledarskap

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill